Politieke beleidsverklaring van de regering BHG

Wat staat er  in deze verklaring van 22 oktober  dat voor de PIOW’s en FeBIO van belang is? Eerste prioriteit is de tewerkstelling van jonge Brusselaars!

Prioritair is de invoering van het inschakelingscontract. Een eerste kwalitatieve werkervaring wordt geboden aan werkzoekenden van jonger dan 25 jaar die sinds 19 maanden werkloos zijn en geen job hebben gevonden..

De analyse voorafgaand aan de omschrijving en de kwantificering van het toekomstig inschakelingscontract is in 2015 verricht, de uitvoering en de operationele toepassing zijn voorzien voor juli 2016. In 2016 legt men aan het Parlement ook de Ordonnantie met betrekking tot de stages voor werkzoekenden voor.

Daarmee creërt men de juridische grondslag die niet is overgeheveld bij de zesde staatshervorming en waarmee de Regering de bestaande toegangsvoorwaarden kan wijzigen voor de bestaande stages waarvoor het Gewest een toelage stort.

Zo kunnen de toegangsvoorwaarden tot de instapstages in een onderneming worden versoepeld zodat een groot mogelijk aantal jonge mensen hiervan gebruik kan maken en daarmee het aantal stagiairs te verhogen. Daarmee kunnen bovendien nieuwe soorten stages in het leven worden geroepen die tegemoetkomen aan de behoefte aan betere kwalificaties ; tegelijk mogen we ook niet voorbijgaan aan het feit dat deze stages van hoge kwaliteit moeten zijn en dat men moeten voorkomen dat men strandt op contraproductieve opportuniteiten die een negatief effect hebben op de werkgelegenheid. De Regering heeft eveneens als doel om mensen die als gevolg van de federale maatregelen zijn uitgesloten van inschakelings- en werkloosheidsvergoedingen in aanmerking te laten komen voor deze stages!

Zesde staatshervorming betekent een versterking van bevoegdheden uitgeoefend door de Brusselse Gemeenschapscommissies : Met een globale versterking van meer dan 30 miljoen euro moeten zij onder meer de investeringen kunnen financieren die noodzakelijk zijn voor beroepsopleiding, voor de ziekenhuizen, maar ook om een geloofwaardig antwoord te formuleren voor de opvangcrisis van de vluchtelingen waarmee men vandaag kampt.

Beroepsopleiding, de prioritaire inspanningen zijn gericht op laag- en ongeschoolden. Zesde Staatshervorming houdt ook de overheveling van het “doelgroepen”-beleid in, dat de regering in staat moet stellen de toegang tot de arbeidsmarkt aanzienlijk te verbeteren voor de Brusselaars.

Met de huidige mechanismen gaat 38% van de Brusselse middelen naar werknemers die wonen in Vlaams en Waals Brabant. (Transfers werden aangetoond in studie 29 oktober Brussels parlement).

Ook in 2016 wordt het GECO-beleid hervormd om het te heroriënteren naar een instrument dat de vooropgestelde doelgroepen beter activeert op de plaatsen die hieraan de grootste behoefte hebben. Deze maatregel is in de eerste plaats een activeringsbeleid is voor werkzoekenden. Daarom moet deze hervorming worden doorgevoerd in samenhang met het doelgroepenbeleid en de invoering van het inschakelingscontract. Zoals is vastgelegd in de Gewestelijke Beleidsverklaring zal de Regering uiteraard vasthouden aan een GECO-beleid, dat essentieel is om alle opdrachten te waarborgen die de niet-handelssector vandaag op zich neemt.

Daarnaast vond ook de Sociale Top op 12 oktober 2015 in Brussel plaats. Het doelgroepenbeleid en strategie uitwerken gebeurt in maart 2016, de dienstenscheques inbedden in de bevoegdheden van het Gewest staat op de planning eind 2015. Een aanbod van 2.000 omkaderde stages organiseren voor 2.000 jonge werkzoekenden onder de 25 is één van de doelstellingen. De uitwerking van het inschakelingscontract door Actiris staat op de agenda in juli 2016….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *