ART2WORK

Posted on Updated on

media_354_960

Locatie: Molenbeek

Activiteiten:  COACH2START is een begeleidingsprogramma van ART2WORK van 4 weken voor jongeren met hoogstens een diploma middelbaar onderwijs, om na te gaan wat ze drijft en wat hun passies zijn.Persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Men werkt de eerste week rond identiteit, persoonlijkheid, groep, waarden, omgeving, er zijn veel ontmoetingen, zowel sportief en artistiek. Goesting en uitzoeken wat je energie geeft komt in de tweede week aan bod, meer concrete oriëntatie in de derde week en in de vierde week moet dit uitmonden in een persoonlijk project.

Bruxelles Formation ondersteunt het initiatief. Er is een kleine tegemoetkoming van 150 euro voor verplaatsingen voorzien aanvullend bij de uitkering en men is verzekerd. Men wordt vrijgesteld van de zoektocht naar werk tijdens het programma. Er zijn in november 12 coachingplaatsen voor jongeren beschikbaar. De recrutering voor het programma verloopt volgens Wim Embrechts niet van een leien dakje. Het is niet zo makkelijk de doelgroep te bereiken.

Andere activiteiten

Na afloop van COACH2START kan men kiezen voor TECHNIC2START (12 maanden werkervaring opdoen in grote theaters, montage en demontage-activiteiten), JOB2START (een startjob op maat, 2 weken bij een werkgever, 6 maanden hulp bij het zoeken naar werk, wat kan leiden tot een CDI) of BUS2START (een programma voor wie een eigen zaak wil starten). Al de kandidaten voor het werkervaringstraject TECHNIC2START doorlopen deze coaching.

De doelgroep zijn jongeren van 18 tot 30 jaar die in Brussel wonen. Jongeren die zich willen realiseren, een richting willen inslaan, ervaring willen uitwisselen met anderen en vertrouwen in zichzelf willen opbouwen. Het vinden van opportuniteiten en verbeelding gebruiken horen er ook bij. Men komt niet terecht in een onderwijssituatie, het is een teamgebeuren, met veel rondetafelgesprekken, samen koken…. Motivatie, verantwoordelijkheid opnemen, autonoom leren functioneren, doorzetten, communiceren, een netwerk leren opbouwen (ook de andere FeBIO-leden maken deel uit van dit netwerk en doorverwijzing is mogelijk). Daar draait het allemaal om.

Het team Er zijn een tiental vaste medewerkers, 8 DSP-ers

Locatie Molenbeek. De 4de verdieping van de Mouterij waar ART2WORK gevestigd is onderging een ware metamorfose. Er zijn vergaderruimtes, er is een keuken er zijn individuele werkplekken voor werkplekdelen).

Diverse financieringskanalen EFRO 2020, PIOW-subsidies,….