Leden in de kijker

 

In het verleden werden er klusopdrachten uitgevoerd in Brussel vanuit Vlaanderen. Vanaf begin 2016 richtte Groep Intro in Brussel een kleine klusploeg op in Brussel met twee Artikel 60’ers. Om te consolideren werden er vier inschakelingsgeco’s aangeworven. Binnen Brussel heeft Groep Intro al 30 jaar ervaring met het organiseren van opleidingen in de bouwsector (metser, dakdekker).

Activiteiten: binnenschilderwerk en decoratie, plaatsen van binnenwanden in gipskarton, ontmanteling van lokalen, opruimingswerk, plaatsen van vloertegels en wanden, gevelschilderwerk, repareren en schilderen van ramen en kozijnen, uitvoeren van kleine elektrische installaties, plaatsen van klinkers en betonplaten… hoofdzakelijk in het Brusselse Gewest. Groep Intro werkt aan de GROEI van mensen : Groepsdynamiek, Respect, Ontdekkingen, Empowerment en Individuele begeleiding.

Team: 4 inschakelingsgeco’s nog niet ingevuld, 2 sociale maribel, 4 artikel 60, 1 begeleider instructeur en 1 inschakelingscoach

Business Model : PIOW-middelen, in combinatie met tewerkstellingsmaatregelen en één geco. Commerciële inkomsten van externe klanten en interne klanten, van de gebouwen behorend tot het patrimonium, die eigendom zijn van de VZW Groep Intro, of gebouwen die men in erfpacht heeft.

 

Locatie: Anderlecht
Historiek: Maks bestaat sedert 1999.
Activiteiten:  Maks stimuleert samenwerking tussen bewoners en organisaties in Brussel. Met de bedoeling het sociaal weefsel en het imago van Kuregem te versterken. Ze mobiliseert via economische, sociale, culturele en artistieke acties. Maks maakt jonge en oude bewoners maatschappelijk en economisch weerbaarder. Daarvoor organiseert ze opleidingen en cursussen. Bovendien begeleidt ze buren die werk zoeken. Maks experimenteert creatief met digitale en grafische media.

Er zijn verschillende afdelingen: Maks administratie, Maks Digitaal,  Maks Werk en Maks Grafisch Bureau. Maks Digitaal werkt aan digitale inclusie. Maks Werk verzorgt begeleiding naar werk via individuele begeleiding en collectieve workshops en via een aanbod van langere opleidingen, inclusief Nederlandse les en basis ICT. Maks Grafisch Bureau doet grafisch werk voor zo’n 33 klanten. Er vindt ook  Begeleiding van Specifieke Doelgroepen (BSD) plaats, die wordt georganiseerd samen met Brusselleer (doelgroep laaggeletterden).

Het Team: Bij Maks zijn zo’n 40 à 50 mensen aan het werk. Men gebruikt volop tewerkstellingsmaatregelen. Een 8-tal mensen heeft Artikel 60-contracten, 11 mensen zitten in een GeCO-statuut. Maks Grafisch Bureau telt tevens 5 DSP-functies.

Business model: gemengd, eigen inkomsten van het Grafisch Bureau, subsidies, (ook Europese projecten),…..

Financiering: zeer gediversifieerd, een gezond evenwicht tussen lucratieve en minder lucratieve acties. PIOW, projectfinanciering (vb het project Capital Digital, waar jongeren leren coderen), eigen inkomsten.

Het Team: Bij Maks zijn zo’n 40 à 50 mensen aan het werk. Men gebruikt volop tewerkstellingsmaatregelen. Een 8-tal mensen heeft Artikel 60-contracten, 11 mensen zitten in een GeCO-statuut. Maks Grafisch Bureau telt tevens 5 DSP-functies.

Maks is erkend als PIOW  en partner van Actiris voor Actief Zoeken naar Werk, de bepaling van een Beroepsproject, voor de socioprofessionele inschakeling, als pilootproject voor tewerkstelling van jongeren tussen 18 en 25 jaar, als jeugdatelier en begeleidingspartner onderwijsprojecten van (VGC), als partner in de wijkcontracten van de gemeente Anderlecht, als Sociaal-Economie project (Ministerie BHG), opleidingspartner VDAB, als partner Vlaamse Gemeenschap, experimenteel jeugdwerk voor de ontwikkeling van projecten game-ontwerp met jongeren (2012-2014), als partner Vlaams kenniscentrum voor Mediawijsheid.

 

sociaal-vervoer-brussel

Sociaal Vervoer Brussel

Locatie: Sint Gillis Historiek: De organisatie bestaat sedert 1997.

Activiteiten: Als je ziek of gehandicapt bent is het essentieel voor je levenskwaliteit en onafhankelijkheid dat je je vlot kan blijven verplaatsen op een betaalbare manier wanneer dat nodig is. Sociaal Vervoer Brussel zorgt voor mobiliteitsondersteuning van mindermobiele mensen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De organisatie biedt deze ondersteuning aan op twee manieren. Enerzijds beschikken zij over een vloot aangepaste wagens waarmee ze de klanten kunnen vervoeren en daarnaast is er een vrijwilligerswerking waarop de klant kan beroep doen. De vrijwilligers bieden de klanten ondersteuning/begeleiding aan bij het gebruik van het openbaar vervoer. Jaarlijks voert men zo’n 20000 ritten uit.

Sociaal Vervoer Brussel biedt werkervaring aan voor chauffeurs en begeleiders en besteedt daarbij ruim aandacht aan de vereiste soft skills. Zij ontwikkelden zelf ook een aantal testen voor het selectieproces, (verschillende situatietesten, een rijtest en een interview, in twee delen). Daarbij komt ook de motivatie aan bod. Bij de aanwerving worden de kandidaat chauffeur-begeleider binnenshuis opgeleid voor twee weken. De mensen in opleiding volgen een persoonlijk ontwikkelingsplan dat onder andere taallessen bevat. Het gaat om lessen Nederlands, taalkennis is een grote troef om later werk te vinden. Tijdens hun werkervaringstraject kunnen de chauffeurs bij ASTA Wallonië terecht voor een op maat gemaakte opleiding voor vervoerders van mindervalide mensen. Men kan daar een cursus van 80 uur volgen die hun competenties in dit veld nog verder onderbouwd. Het certificaat is wel geen erkend certificaat.

Het Team bij SVB varieert in samenstelling over de tijd. Momenteel zijn er  9 geco’s en 2 DSP-ers en  1 Artikel 60’er.  Er werken vier mensen in de adminstratie. Er komt heel veel kijken bij het efficiënt organiseren van deze transporten.

Business model : Naast subsidies zijn er inkomsten van de klanten die mee betalen voor de verplaatsing. Na een rit betaalt men de afgelegde kilometers aan 0,65 € per kilometer en vanaf de 26ste km wordt dat 0,90 €. Per rit bedraagt het instaprecht 1,50 €. Alleen de kilometers die men meerijdt worden aangerekend. Een eventuele eerste begeleider rijdt gratis mee.

Financiering: Naast de PIOW-financiering krijgt men ondersteuning door VGC en maakt men gebruik van de tewerkstellingsmaatregelen. Sociaal Vervoer Brussel is erkend als vervoerder en geniet ook compensatie door Mobiliteit (Vlaanderen). Dit is een mooi voorbeeld van diverse financiering uit verschillende beleidsdomeinen.

harmonie-2

Buurtwerk Noordwijk

Locatie Noordwijk Brussel

Historiek Lokaal dienstencentrum De Harmonie kreeg een erkenning in 1985 en is het oudste dienstencentrum van Brussel. Het is een initiatief van de vzw Buurtwerk Noordwijk. LDC De Harmonie in de Noordwijk krijgt een complete make-over. Het erg verouderde gebouw gaat tegen de vlakte en er komt een nieuwbouw in de plaats. Zowel de Vlaamse gemeenschap als de Vlaamse Gemeenschapscommissie financieren de bouwwerken. In het nieuwe gebouw zal naast lokalen voor het dienstencentrum, plaats zijn voor 9 appartementen voor senioren. VGC Collegelid Bianca Debaets hoopte in juni 2016 dat de nieuwbouw van LDC De Harmonie een nieuw elan kan geven aan de werking en onderstreepte het belang van de visie waar de bewoners centraal staan.

Activiteiten De VZW zorgt er voor dat ouderen en zorgbehoevenden langer en zelfstandig, kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen, wil hun isolement doorbreken en contact met anderen stimuleren. Hiertoe organiseert de harmonie tal van activiteiten en diensten. Er is onder andere een restaurant en er worden maaltijden aan huis geleverd.  Dit horecaproject is ook de plek waar doelgroepwerknemers werkervaring kunnen opdoen.

Het team van de PIOW-werking. Er zijn 5 doelgroepmedewerkers, één halftijdse verantwoordelijke voor het tewerkstellingsproject en twee instructeurs voor de omkadering.

Financiering  PIOW-erkenning vanaf 2015 en Vlaamse Gemeenschap en VGC (LDC)

Business model Sociaal restaurant met laagdrempelige prijzen voor buurtbewoners.

media_354_960

COACH2START is een begeleidingsprogramma van ART2WORK van 4 weken voor jongeren met hoogstens een diploma middelbaar onderwijs, om na te gaan wat ze drijft en wat hun passies zijn.

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Men werkt de eerste week rond identiteit, persoonlijkheid, groep, waarden, omgeving, er zijn veel ontmoetingen, zowel sportief en artistiek. Goesting en uitzoeken wat je energie geeft komt in de tweede week aan bod, meer concrete oriëntatie in de derde week en in de vierde week moet dit uitmonden in een persoonlijk project.

Bruxelles Formation ondersteunt het initiatief. Er is een kleine tegemoetkoming van 150 euro voor verplaatsingen voorzien aanvullend bij de uitkering en men is verzekerd. Men wordt vrijgesteld van de zoektocht naar werk tijdens het programma.

Er zijn in november 12 coachingplaatsen voor jongeren beschikbaar. De recrutering voor het programma verloopt volgens Wim Embrechts niet van een leien dakje. Het is niet zo makkelijk de doelgroep te bereiken.

Andere activiteiten

Na afloop van COACH2START kan men kiezen voor TECHNIC2START (12 maanden werkervaring opdoen in grote theaters, montage en demontage-activiteiten), JOB2START (een startjob op maat, 2 weken bij een werkgever, 6 maanden hulp bij het zoeken naar werk, wat kan leiden tot een CDI) of BUS2START (een programma voor wie een eigen zaak wil starten). Al de kandidaten voor het werkervaringstraject TECHNIC2START doorlopen deze coaching.

De doelgroep zijn jongeren van 18 tot 30 jaar die in Brussel wonen. Jongeren die zich willen realiseren, een richting willen inslaan, ervaring willen uitwisselen met anderen en vertrouwen in zichzelf willen opbouwen. Het vinden van opportuniteiten en verbeelding gebruiken horen er ook bij. Men komt niet terecht in een onderwijssituatie, het is een teamgebeuren, met veel rondetafelgesprekken, samen koken…. Motivatie, verantwoordelijkheid opnemen, autonoom  leren functioneren, doorzetten, communiceren, een netwerk leren opbouwen (ook de andere FeBIO-leden maken deel uit van dit netwerk en doorverwijzing is mogelijk). Daar draait het allemaal om.

Het team Er zijn een tiental vaste medewerkers,  8 DSP-ers

Locatie Molenbeek. De 4de verdieping van de Mouterij waar ART2WORK gevestigd is onderging een ware metamorfose. Er zijn  vergaderruimtes,  er is een keuken er zijn individuele werkplekken voor werkplekdelen).

Diverse financieringskanalen EFRO 2020, PIOW-subsidies,….

EVA Bricoteam steekt de handen uit de mouwen en gaat voluit voor de doorstart!BRICOTEAM_LOGO_BASELINE_RGB

Locatie: Schaarbeek maar actief in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Historiek en Business model

Bricoteam, opgericht in 2009, sluit een moeilijk hoofdstuk af  door het verlies van wijkcontracten.  Ze gaan door en recruteren nu voor de omkaderingsposities technisch sterkere profielen. Dat komt de begeleiding en opleiding ten goede. De prijzen stegen maar blijven inkomensgerelateerd (12,5 euro per uur is het laagste en 24 euro per uur het hoogste tarief). Je krijgt daarvoor een ploegje want ze werken in team. Bricoteam professionaliseerde de klantenservice.

Activiteiten

Verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in hun woning.  Zij reiken creatieve oplossingen aan om de huisvesting van senioren en andere zorgbehoevenden, comfortabeler te maken. Door kleine klussen uit te voeren die de woning opfrissen, veiliger maken en energiekosten inperken: kyotoklussen, basisklussen, zorgklussen en veiligheidsklussen.

De klanten zijn  privépersonen die het niet breed hebben en ‘gewone klanten’ die sociaal gemotiveerd zijn en Vzw’s.

Het team bestaat uit een achttal mensen, waaronder 6 Artikel 60’ers en 2 geco’s in een omkaderingsfunctie.

De financiering is gemengd: als PIOW, door de VGC (ongeveer gelijke delen) en door één wijkcontract. Bricoteam was opgenomen in het Stedenfondsprogramma van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

28/6/2016

Buurthuis Chambéry

klusjesploeg1Chambéry

Locatie : Etterbeek

Activiteiten: Buurthuis Chambéry steunt op de samenwerking van drie pijlers, het dienstencentrum, de kinder- en jongerenwerking en het werkervaringsproject (Chato)

Elke werking binnen Chambéry heeft haar eigen activiteiten die aangepast zijn aan de vragen en noden van het respectievelijke doelpubliek.

Werkervaringsproject: Chato heeft drie activiteiten op het vlak van werkervaring: renovatie, een klusjesdienst in samenwerking met het OCMW (2 Artikel 60’ers), horeca (met een eigen restaurant, 3 à vier Artikel 60 stagiaires en eigen kok, extra omkadering: een geco voor de keukenplanning) en een poetsploeg in samenwerking met sociale verhuurkantoren.

Zij werken vaak met vluchtelingen van het OCMW Etterbeek en het OCMW van Drogenbos.

Betalende Artikel 60’ers zijn voor hen een groot probleem. De conjunctuur zit immers niet mee voor de sociale klusjesdienst en men zoekt naarstig naar alternatieve inkomsten en financieringskanalen.

Gelukkig kan men rekenen op de reserves van het Wijkhuis om de financieringsproblemen te overbruggen, maar van jaar tot jaar beter kunnen anticiperen op de exacte PIOW-inkomsten is voor hen erg belangrijk.

Chato ontvangt ook financiering van het Stedenfonds van VGC.

Wijkhuis WKJ Het dienstencentrum voor senioren organiseert sociaal vervoer van de woonplaats van oudere bezoekers,  heen en terug naar het restaurant, dat  voor hen een ontmoetingsplaats is. Daarnaast zijn er ook wijkprojecten, een wijkcontract, solidaire woonvormen, een spaargroep CIRE, en een woningfonds voor leningen. Doorstroom is doorgaans zeer moeilijk en lukt vrijwel alleen dankzij interne contacten. Er komt een gloednieuw atelier voor de klusjes!

Manus. Meer dan handen!

The European Business Awards (EBA) selecteerde Manus als National Champion 2015 in de categorie sustainability. De EBA beloont jaarlijks de meest innovatieve ondernemingen die zich op een maatschappelijk verantwoorde manier inzetten in een bepaald domein. De selectie is een mooie opsteker voor het voltallige Manus-team en de sociale economie in het algemeen.

Manus
Manus

Locatie: Molenbeek in Brussel en Antwerpen

Activiteiten : Sector: Manus is actief in groenonderhoud, schoonmaak (dit is de grootste sector) en renovatie. De ontwikkeling van medewerkers staat centraal, de mindset is gericht op doorstroom. Training ‘on the job’ staat centraal, de nadruk ligt op het opdoen van werkervaring. In Brussel bedraagt de doorstroom naar de reguliere sector 10 tot 15%. Manus vertrekt van waarden, de medewerkers zijn ‘trots, ondernemend, vrolijk, creatief, wederkerig, ondernemend’…

Team: Het aantal medewerkers bedraagt in totaal Antwerpen en Brussel samen zo’n 255 doelgroepmedewerkers (vnl. artikel 60, werkgestraften,…) en 44 mensen in omkadering.

De omzet in Brussel bedraagt nu 500.000 euro per jaar en globaal voor Antwerpen en Brussel 4 miljoen euro. Dat is voor Brussel een minimum dat echt wel nodig is om levensvatbaar te zijn.

Historiek: Manus Brussel startte in 2010 en kende een organische groei. Al waren er groeipijnen veroorzaakt door het gebrek aan contracten. Om op te starten was het opportuun een Brusselaar aan boord te hebben die de institutionele omgeving goed kende. Er was geen volledige subsidiering en bij de opstart waren direct veel aanwervingen van werfleiders en arbeiders nodig. Manus is oorspronkelijk als buurtbedrijf gestart en hier ligt nu terug de klemtoon, vanuit een groeiende behoefte aan meer sociale controle, door de recrutering in bepaalde buurten.

Business model: Bij de uitvoering worden dezelfde standaarden gehanteerd als op de reguliere markt. Men hanteert een competitieve prijszetting. 15% Van de openbare aanbestedingen waarop men intekent wordt effectief binnengehaald. Het verdienmodel is minder afhankelijk van subsidies, die dienen om de begeleiding, opleiding, omkadering te voorzien.

Men hanteert een behoorlijk uurtarief voor de sector. Manus zet, omdat het om mensen in opleiding gaat, vooral veel meer ‘manuren’ in dan een regulier bedrijf om een bepaalde opdracht uit te voeren en er is steeds begeleiding, bv een werfleider bij.

Het sluitstuk van een inschakelingstraject bij Manus bestaat erin dat men gaat werken in een ander bedrijf, maar nog onder monitoring en de begeleiding van Manus staat. Daarvoor gebruikt men speciale ‘manuscontracten’. Zo raakt de medewerker langzamerhand vertrouwd met een totaal nieuwe situatie in een regulier bedrijf. Bedrijven waar men mee samenwerkt zijn NNOF in Vilvoorde, Misanet en BMS. Dit laatste traject duurt maximum 1 jaar, waarna er mogelijk een aanwerving volgt.

Quote van de maand november 2015

Eva van Fix : ‘Ik zou zo zes mensen willen aanwerven maar ik vind ze niet’. Deze opmerking (ivm Artikel 60) verdient een woordje uitleg:  Verschillende leden gaven aan dat ze moeilijk Artikel 60’ers krijgen van het OCMW. Dat is erg afhankelijk van OCMW tot OCMW en van gemeente tot gemeente. Het is een probleem om verder te bespreken, zowel de schaarste als de problematiek van de betaling van de Artikel 60’ers.

12/11/2015

Buurthuis Bonnevie

Locatie: Molenbeek

Activiteiten: Bewoners uit de buurt zijn welkom bij Bonnevie. Het buurthuis organiseert tal van activiteiten in de wijk. De buurtdienst van Bonnevie heeft een klusjesdienst en een uitleendienst. Men kan er ook terecht voor renovatieadvies (vooral in het Centrum van Molenbeek en de Havenwijk). Er is bovendien een huisvestingswerking en een woonproject voor gezinnen met een laag inkomen.

FullSizeRender-4

De klusjesdienst voert technische interventies uit op het vlak van sanitair, elektriciteit en verwarming bij mensen met een laag inkomen en bij bejaarde bewoners. William, de verantwoordelijke komt vaak schrijnende toestanden tegen. In Molenbeek hebben veel huizen extreem slechte sanitaire voorzieningen. Of zo was er bijvoorbeeld een Nepalese jonge vrouw met een baby die in de winter zonder verwarming zit maar wel torenhoge energiefacturen moest betalen. William ontdekt dat enkele andere appartementen in haar blok op haar elektriciteitsmeter zijn aangesloten. Samen met zijn team herstelt hij de meters. De huisbaas is een Chinees met enkel een e-mailadres… Welkom in de Brusselse jungle! In een ander geval zit een bejaard koppel met een prangend probleem: als ze het strijkijzer in het stopcontact steken komt er gas uit de muur. De bejaarde bewoners hebben de gasreuk amper opgemerkt. Zij hebben weinig geld voor een reparatie. Maar gelukkig herstellen William en de mannen het lek! Een gasontploffing wordt op het nippertje vermeden.

QUOTE

William is erg bezorgd over de doorstroom van zijn doelgroepmedewerkers: ‘Een grote sensibiliseringscampagne van de Brusselse werkgevers is nodig. Al die grote bedrijven in Brussel zoals de watermaatschappij, de MIVB,.. etc. kunnen met een beetje meer goodwill voor een goede doorstroom zorgen! In een groter team van technische medewerkers kan men goed opvangen dat sommige medewerkers wat meer aansturing nodig hebben’.

Team: Buurthuis Bonnevie telde zo’n 20 medewerkers, 15,25 VTE’s in 2014 . Waaronder vijf doelgroepmedewerkers in dienst, 3 artikel 60 en twee haltijdse DSP’ers. Er zijn drie werknemers met een opleidingsstatuut.

Subsidies komen van BHG oa voor integratie via huisvesting, in het kader van de PIOW, wijkontwikkeling, het netwerk wonen en energie, Actiris en van Vlaanderen (in het kader van het armoededecreet), het stedenfonds maar ook van de gemeente (wijkcontract en OCMW), KBS, Samenlevingsopbouw en Sociale Maribel.

21/09/2015

De Welvaartkapoen

Duizendpoot van de sociale economie op eigen benen

Voor Ingrid Verhoeven, de coördinator van de Welvaartkapoen, is het klippen lopen: ze rent van het IBO – de buitenschoolse opvang, dat een derde locatie opent (in de Heyvaert wijk aan het kanaal) en waar nog alle materiaal aangekocht moet worden – naar werfvergaderingen over het nieuwe gebouw in de Begijnenstraat waarheen een groot deel van de werking in de Jozefstraat verhuist. In de andere richting gaan de IBO bureaus dan weer naar de naaiateliers aan Graaf van Vlaanderen. Verschillende diensten moeten verhuisd worden en andere locaties laten hun problemen wekelijks voelen: gebouwen moeten gerenoveerd, subsidies volgen niet zoals beloofd en de markt in Molenbeek zorgt dat de vervoerdienst zich telkens vastrijdt. De klusjesmannen zijn bovendien al een tijd out wegens ziekte. Je zou voor minder een punthoofd krijgen, maar in de Welvaartkapoen zijn ze wel wat gewend.

wvk

In de Begijnenstraat, waar ook het nieuwe Dienstencentrum, de vervoersdienst en het Sociaal Restaurant onderdak gaan vinden, ontstaat een heuse zorgwijk, door de aanwezigheid van welzijnsorganisaties zoals het Zonnelied. Ze zullen er ook een zorgregisseur aan boord hebben.

Deze verhuis kadert in een nieuw elan voor de organisatie, dat na vele jaren wachten, eindelijk een zelfstandige vzw werd. Dat was ook nodig: het Welzijnsbeleid zette in op strenge normen en toegankelijke infrastructuur – cultuur en welzijn moesten gescheiden werken, in die mate dat er in de Vaartkapoen een rode lijn in de garage getrokken werd om de twee van elkaar gescheiden te houden. In het nieuwe gebouw zal alles rond welzijn draaien en het doel om Molenbekenaren te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te laten leven.

Dat de Welvaartkapoen de laatste jaren uit haar voegen barstte, is niet altijd geweten. Ontstaan uit de GC De Vaartkapoen, voeren ze vele jaren lang onder de vlag van de VK. Na jaren ontwikkelen is de WVK pas sinds kort een autonome vzw. Logisch ook, want niet alleen tussen welzijn en cultuur zijn allerlei schotten opgetrokken, qua personeel werd de WVK ook vele malen groter dan het vroegere moederhuis. Ingrid: “De WVK was bedoeld om klein te blijven maar door de grote vraag zijn we snel ontploft en werken we nu met 55 personeelsleden en 15 mensen in Artikel 60.” Nu is er een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

De PIOW werking is al even divers als de activiteiten van de WVK: naaiatelier, sociaal restaurant, buitenschoolse opvang, warme maaltijden bedelen, vervoersdienst. Het moet allemaal zijn plekje vinden. Op de 32 doelgroepwerknemers zijn er 22 erkend door het Gewest, voor 10 anderen krijgen ze geen omkaderingsmiddelen. Daar zitten lichtgehandicapten en werkstraffers bij, met wie de WVK vooral goede resultaten boekt. In 2014 haalde de WVK ongeveer 70% doorstroom. De WVK werkt daarnaast met gemiddeld zo’n 7 stagiairs en 25 vrijwilligers, een belangrijke bouwsteen voor de werking: zonder de massa vrijwilligers zou de WVK niet zo’n grote en sterke organisatie zijn geworden; “zonder hen konden we niet functioneren, we hebben die echt nodig”. En er zit nog heel wat rek op: het hardst nodig zijn begeleiders voor de vervoersdienst, voor de zorgregisseur en voor aanvullende thuishulp. Moest het kunnen, de WVK zou 20 mensen extra in dienst nemen.

ibo

De Welvaartkapoen groeide de afgelopen jaren uit tot een ware referentie in Molenbeek, een Nederlandstalige nog wel: ook onder de Molenbekenaren zijn er steeds meer die goed Nederlands spreken. Ingrid: “Wij hebben een sterk Nederlandstalig imago waarbij Nederlandskundigen gebruik maken van onze diensten. Je hoort hier ook zeer veel Nederlands. Iedereen die geen Nederlands spreekt gaat naar de Nederlandse les – iedereen! Zo is er Henri, begonnen als Franstalige Artikel 60 die is nu een Nederlandstalige ploegbaas van de klusjesploeg. Vele van onze mensen komen uit het Nederlandstalig circuit: vluchtelingen afkomstig uit Nederland, Nederlandse Marokkanen, mensen die een tijd in Antwerpen en Limburg woonden, die allemaal Nederlands als 2de moedertaal bezigen. Ze gebruiken Nederlandse woorden die ze in hun moedertaal niet eens meer kennen. ”

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *