De nieuwe ordonnantie

Documentatie: zie onderaan de pagina

Onze prioriteiten, speerpunten voor de nieuwe ordonnantie blijven : 1. Kwalitatieve omkadering, 2. Duurzame tewerkstelling voor de sterken en de zwakken en 3. Wat te doen met wie niet kan doorstromen? Wij vroegen (zie Korte nota nieuwe ordonnantie federaties 2016) een budgetverhoging. FeBIO pleit tevens voor een Brusselparagraaf over Arbeidszorg in de uitvoeringsbesluiten van het Vlaams decreet werk en zorgtrajecten. Geen erkenning binnen het kader van PIOW maar wel binnen de Brusselse sociale economie (idem voor beschutte werkplaatsen). Lees verder

MAKS

Maksleer
Maks

Locatie: Anderlecht

Historiek: Maks bestaat sedert 1999.

Activiteiten: Maks stimuleert samenwerking tussen bewoners en organisaties in Brussel. Met de bedoeling het sociaal weefsel en het imago van Kuregem te versterken. Ze mobiliseert via economische, sociale, culturele en artistieke acties. Maks maakt jonge en oude bewoners maatschappelijk en economisch weerbaarder. Daarvoor organiseert ze opleidingen en cursussen. Bovendien begeleidt ze buren die werk zoeken. Maks experimenteert creatief met digitale en grafische media.

Lees verder

Sociaal Vervoer Brussel

sociaal-vervoer-brussel

Locatie: Sint Gillis Historiek: De organisatie bestaat sedert 1997.

Activiteiten: Als je ziek of gehandicapt bent is het essentieel voor je levenskwaliteit en onafhankelijkheid dat je je vlot kan blijven verplaatsen op een betaalbare manier wanneer dat nodig is. Sociaal Vervoer Brussel zorgt voor mobiliteitsondersteuning van mindermobiele mensen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De organisatie biedt deze ondersteuning aan op twee manieren. Enerzijds beschikken zij over een vloot aangepaste wagens waarmee ze de klanten kunnen vervoeren en daarnaast is er een vrijwilligerswerking waarop de klant kan beroep doen. De vrijwilligers bieden de klanten ondersteuning/begeleiding aan bij het gebruik van het openbaar vervoer. Jaarlijks voert men zo’n 20000 ritten uit. Lees verder

Buurtwerk Noordwijk

harmonie-2

Locatie Noordwijk Brussel

Historiek Lokaal dienstencentrum De Harmonie kreeg een erkenning in 1985 en is het oudste dienstencentrum van Brussel. Het is een initiatief van de vzw Buurtwerk Noordwijk. LDC De Harmonie in de Noordwijk krijgt een complete make-over. Het erg verouderde gebouw gaat tegen de vlakte en er komt een nieuwbouw in de plaats. Zowel de Vlaamse gemeenschap als de Vlaamse Gemeenschapscommissie financieren de bouwwerken. In het nieuwe gebouw zal naast lokalen voor het dienstencentrum, plaats zijn voor 9 appartementen voor senioren. VGC Collegelid Bianca Debaets hoopte in juni 2016 dat de nieuwbouw van LDC De Harmonie een nieuw elan kan geven aan de werking en onderstreepte het belang van de visie waar de bewoners centraal staan. Lees verder

Manus. Meer dan handen!

The European Business Awards (EBA) selecteerde Manus als National Champion 2015 in de categorie sustainability. De EBA beloont jaarlijks de meest innovatieve ondernemingen die zich op een maatschappelijk verantwoorde manier inzetten in een bepaald domein. De selectie is een mooie opsteker voor het voltallige Manus-team en de sociale economie in het algemeen.

Manus
Manus

Locatie: Molenbeek in Brussel en Antwerpen Lees verder

Buurthuis Bonnevie

Locatie: Molenbeek

Activiteiten: Bewoners uit de buurt zijn welkom bij Bonnevie. Het buurthuis organiseert tal van activiteiten in de wijk. De buurtdienst van Bonnevie heeft een klusjesdienst en een uitleendienst. Men kan er ook terecht voor renovatieadvies (vooral in het Centrum van Molenbeek en de Havenwijk). Er is bovendien een huisvestingswerking en een woonproject voor gezinnen met een laag inkomen.

FullSizeRender-4 Lees verder

De Welvaartkapoen

Duizendpoot van de sociale economie op eigen benen

wvk

Locatie : Begijnenstraat, Molenbeek, IBO, Heyvaert wijk, naaiateliers, Graaf van Vlaanderen.

Historiek:

In de Begijnenstraat, vond het nieuwe Dienstencentrum, de vervoersdienst en het Sociaal Restaurant onderdak en ontstond een heuse zorgwijk, door de aanwezigheid van welzijnsorganisaties zoals het Zonnelied. Ze zullen er ook een zorgregisseur aan boord hebben. Het gaf een nieuw elan aan de organisatie, die eindelijk een zelfstandige vzw werd. Dat was nodig: het Welzijnsbeleid zette in op strenge normen en toegankelijke infrastructuur – cultuur en welzijn moesten gescheiden werken, in die mate dat er in de Vaartkapoen een rode lijn in de garage getrokken werd om de twee van elkaar gescheiden te houden. In het nieuwe gebouw zal alles rond welzijn draaien en het doel om Molenbekenaren te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te laten leven.

Dat de Welvaartkapoen de laatste jaren uit haar voegen barstte, is niet altijd geweten. Ontstaan uit de GC De Vaartkapoen, voeren ze vele jaren lang onder de vlag van de VK. Na jaren ontwikkelen werd de WVK een autonome vzw. Logisch, want niet alleen tussen welzijn en cultuur zijn allerlei schotten opgetrokken, qua personeel werd de WVK vele malen groter dan het vroegere moederhuis. Ingrid: “De WVK was bedoeld om klein te blijven maar door de grote vraag zijn we snel ontploft en werken we nu met 55 personeelsleden en 15 mensen in Artikel 60.”

Lees verder

Voorbereiding nieuwe Ordonnantie is gestart (luik inschakelingseconomie)

Leden van de AV die willen deelnemen aan de werkgroep zijn welkom op 19/2 en 4/3 om 12u in de Heksenketel. Graag uw aanwezigheid bevestigen.
Welke definitie van sociale economie stellen wij voorop?
Welke zijn de mogelijke verbeterpunten vertrekkend van het huidig financieringskader?
De voorstellen worden afgetoetst tijdens een AV, met FeBISP en verschillende politici.

Lees verder