FeBIO en de Brusselse Sociale Economie

FeBIO Logo

De ‘Federatie van Brusselse Inschakelingsondernemingen’, is de Brusselse koepel van organisaties die in de inschakelingseconomie actief zijn. Onze leden (meer dan vijfentwintig Vzw’s) ontwikkelden een werkervaringsproject. Het doel is vaak maatschappelijke meerwaarde te realiseren door diensten en producten aan te bieden die de markt ofwel niet voorziet of die ze toegankelijk maakt voor mensen met weinig middelen. Werklozen of leefloners een job te bieden die hen niet alleen een zinvolle dagelijkse activiteit geeft, maar hen tevens de tools aanreikt waarmee ze de arbeidsmarkt kunnen betreden.

Missie Federatie– Emancipatie en empowerment draagt de koepel hoog in het vaandel.

FeBIO

  • behartigt de belangen van de leden in essentiële materies zoals de wetgeving rond sociale economie en het mandaat inschakeling, het stedenbeleid, tewerkstelling middels Artikel 60, de Geco’s, de kwestie van de paritaire comités, enz…
  • ontwikkelt samen met de leden een visie, missie en beleidsplan.
  • bouwt aan een netwerk van inschakelingspartners.
  • ondersteunt, verleent advies en is een spreekbuis
  • verzamelt informatie en data over de sector (bv. via de ledenenquête), verwerft inzicht in de realisaties, de werking en de identiteit van haar leden.
  • werkt aan professionalisering.
  • levert memoranda en standpunten aan de bevoegde instanties.
  • ontwikkelt activiteiten die de werking ten goede komen.

De leden van FeBIO zijn in uiteenlopende sectoren actief zoals de zorg, de horeca, de bouw, het socio-cultureel werk, multimedia en theater. Mensen in een werkervaringstraject verwerven basiscompetenties, sociale, technische vaardigheden en taalkennis. In dit kader een kwalitatieve omkadering, begeleiding bieden is de hoofdactiviteit van onze organisaties. Werkervaring vormt immers een tussenschakel. In een latere fase wordt doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt beoogd. Ook kwalitatieve doelstellingen spelen mee: mensen krijgen meer zelfvertrouwen, beleven arbeidsvreugde en voelen zich psychisch beter

FeBIO wordt gecoördineerd door Nora De Herdt.

Heb je ideeën, een vraag, opmerkingen of nieuwtjes te melden, laat dan zeker een berichtje achter op deze webstek! Download de folder.

Partners en links

FeBIO werkt intensief samen met partners en organisaties zoals

Hier vind je de infobrochures