Doorstroom

Doorstroom met springplankeffect

We vernamen dat er plannen zijn opdat het Brussels Observatorium in 2022 zelf de Brusselse doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt en opleiding zou opvolgen. Een goede zaak want cijfers voor Brussel zijn bijzonder schaars. In Focus Springplank van Oktober 2017 vonden we een indicatie. De vraag stelt zich dikwijls, of de activerings- en andere maatregelen die de OCMW’s opzetten, een duurzaam effect hebben. Gaan mensen die via het OCMW naar een ander statuut dan “rechthebbende op het leefloon” geholpen worden, er duurzaam op vooruit of zijn alle inspanningen grotendeels een maat voor niets omdat de meerderheid van deze personen zich na verloop van tijd toch gewoon terug aanmelden bij het OCMW? Om een antwoord te kunnen bieden, heeft de studiedienst van de POD MI, op basis van gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in totaal 142.024 rechthebbenden op het leefloon gevolgd. Het gaat om personen die recht hadden op het leefloon in het 2de trimester van 2009 tot en met het 1ste trimester van 2010, rechthebbenden dus gedurende een periode van 1 jaar. Deze personen werden gevolgd gedurende een periode van 4 jaar die volgde op de aanvangsperiode.  Brussel scoort met 44% uitstroom naar werk goed! De conclusie is redelijk positief. De uitstroom uit het leefloon is in vele gevallen duurzaam. Er is, voor de overgrote meerderheid van de personen die uitstromen uit het leefloon, sprake van een springplankeffect, waarbij men vooruit gaat naar een nieuw statuut in plaats van zich na verloop van tijd terug aan te melden bij het OCMW. De beste garantie om de draaideur te vermijden blijkt – niet verbazend – werk, en dan zeker een duurzame arbeidsrelatie. De terugkeer naar het leefloon bij een duurzame arbeidsrelatie blijkt niet hoger te zijn dan 0,2%. Link naar de volledige studie.