D’Broej vertrekt op ANIMAVONTUUR

ANIMAVONTUUR is een gratis alternatief opleidings– en begeleidingstraject en zal jaarlijks 12 jongeren versterken en begeleiden naar een job als kinderbegeleider. Het project loopt in samenwerking met VDAB en kadert in de LAB-oproep, de subsidieoproep voor het organiseren van beroepsgerichte opleidingstrajecten voor de kortgeschoolde Brusselse werkzoekenden van VDAB. 

VDAB wou hiermee nieuwe doelgroepen aanspreken met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Het opzet in Brussel is experimenteel en de partners willen eruit leren.

Begeleidingstraject in twee delen

Het eerste deel van het traject bestaat uit een verblijf van drie weken in de bergen voor een animatorcursus, modulaire vormingen en individuele begeleidingen. Op 16 oktober 2023 vertrekt een groep jongeren richting de Maritieme Alpen.

Men werkt aan persoonsversterkende competenties (zelfvertrouwen, zelfkennis, kritisch denken, zelfzorg, …), pedagogische competenties (noodzakelijke competenties voor de job als kinderbegeleider), algemene arbeidscompetenties en levensreddend handelen bij kinderen. Ook communicatievaardigheden zijn belangrijk.

Aan het einde van het eerste traject (na 3 maanden) beschikt de jongere over een attest animator in het jeugdwerk en een attest levensreddend handelen bij kinderen. De jongere heeft bovendien meer zelfvertrouwen en zelfinzicht. Hij/zij beschikt over pedagogische competenties en arbeidscompetenties en heeft een plan voor de toekomst.

Tijdens het tweede deel van het traject begeleidt men de jongere bij het realiseren van dat toekomstplan. Er zijn verschillende opties. Zo kan de jongere bijvoorbeeld meteen aan de slag gaan als kinderbegeleider in de naschoolse opvang. Een tweede optie is om – met zicht op een diploma secundair onderwijs – bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) een verdere opleiding te volgen als kinderbegeleider (baby’s en peuters of schoolgaande kinderen). Een combinatie van beide opties is ook mogelijk. D’Broej ondersteunt de jongeren met individuele begeleiding, terugkommomenten en verdere vorming op maat.

Duur en doelgroep van het project

Het project loopt 3 jaar.  Er zijn projectmiddelen toegekend en er volgt een evaluatie. De jongeren die deelnemen aan het traject dat loopt van juni tot januari van het volgend jaar, moeten zich inschrijven bij de VDAB.

De doelgroep zijn jongeren die nood hebben aan een versterkend traject, geconfronteerd worden met drempels, maar gemotiveerd zijn om dit traject af te ronden. Voorwaarden: minimum 18 en tot 25 jaar, woonplaats in Brussel, geen secundair diploma, gemotiveerd om als kinderbegeleider aan de slag te gaan. Nood aan extra begeleiding en vorming. Kent voldoende Nederlands of kan op korte/ middellange termijn voldoende Nederlands leren om de opleiding kinderbegeleider te volgen of om te werken als kinderbegeleider in de voor- en naschoolse opvang (niveau 2.1/2.2).

Volgens Joke Coopman, projectverantwoordelijke van D’Broej was het project schrijven niet zo makkelijk. D’Broej moest het kwaliteitslabel aanvragen in het 1 ste projectjaar. Hiervoor startte men een proces op. De voorbereiding van zo’n kwaliteitsregistratie (type QFOR, ISO, EFQM, kwaliteitsregistratie VDAB) is vrij arbeidsintensief.

Men wordt ongetwijfeld geconfronteerd met uitval. Niet alle geselecteerde Brusselse jongeren bereiken de eindmeet. Er kunnen problemen rijzen in het gezin. Een jongere kan mantelzorg moeten opnemen voor een familielid of zo… Ook daaruit vallen zeker lessen te trekken.