Nieuws van de Federatie

Infosessie toelichting mandatering inschakeling en procedure voor erkende sociale ondernemingen.

Posted on Updated on

Op donderdag 30 januari 2020, 9u30 -12u30 Jobhuis Stad Brussel, Antwerpselaan 26, 1000 Brussel (4de verdieping). Georganiseerd door het Adviesagentschap Sociale Economie van Tracé Brussel vzw, GOB Economie en Werk, Actiris en Febio.

Op 2 maart 2020 lanceert de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Werk en Sociale Economie, de heer Bernard Clerfayt, een oproep tot kandidaatstelling voor mandatering van inschakelingsprogramma’s, waar erkende sociale ondernemingen op kunnen intekenen.  

De volgende items komen aan bod: • Hoe kunnen sociale ondernemingen zich kandidaat stellen? • Wat zijn de criteria waaraan sociale ondernemingen moeten voldoen? • Welke documenten moet men indienen? • Hoe verloopt de aanvraagprocedure? • Hoe verloopt de toewijzing van inschakelingsbanen door Actiris? • Hoe zullen gemandateerde sociale ondernemingen worden gefinancierd? • Hoe verloopt de overgangsperiode 2020-2021?

Nieuwe Adviesraad voor sociaal ondernemerschap is opgericht!

Posted on Updated on

De oprichting van de Brusselse Adviesraad voor sociaal ondernemerschap (ARSO) is een feit sedert 19/9/2019. FeBIO is effectief lid.  Hier vind je het besluit.

De adviesraad heeft volgende opdrachten:

  • adviezen formuleren over de erkenning van de sociale ondernemingen
  • adviezen formuleren over de inschakelingsprogramma’s
  • op eigen initiatief en op vraag van de regering adviezen formuleren
  • het overleg organiseren tussen de erkende sociale ondernemingen en de publieke en private actoren die betrokken zijn bij het sociale ondernemerschap
  • bijdragen tot de bevordering van het gewestelijke beleid voor de sociale economie.

Dag van de inschakelingsondernemingen 21 juni 2018. C’était top!

Posted on Updated on

Naar aanleiding van deze dag publiceerde BRUZZ op 21 juni dit bericht met als titel ‘Meer werkplekken nodig in de sociale economie’. Bekijk hiernaast de foto’s van de diverse activiteiten die werkervaring in de kijker zetten. Ook de collega’s van Tracé Brussel waren op pad en brachten verslag uit. De tentoonstelling van Baita ‘Durf dwalen en dromen’ in De Markten (Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel) liep tot en met 10 juli 2018.

Dag van de inschakelingsondernemingen. C’est top!

Posted on Updated on

Theorie, organisatie en praktijk van werkervaring staat op donderdag 21 juni 2018 in de kijker. Diverse activiteiten op verschillende locaties vinden die dag plaats in de oorspronkelijk Nederlandstalige inschakelingsondernemingen in Brussel.  Een printversie van het programma met activiteiten vind je hier (nederlands en frans), alsook een overzicht (link naar google maps) van alle locaties.

Read the rest of this entry »

De nieuwe Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap zit in een stroomversnelling.

Posted on Updated on

De Ordonnantie passeerde op 22 februari 2018 in derde lezing in de regering en wordt binnenkort in het parlement besproken. Het Advies van de Raad van State  is bekend.

De indicatoren voor de erkenning als sociale onderneming werden uitgewerkt. Er komen nu eerst richtlijnen, een nota met verduidelijking van het wettelijk kader. De  Uitvoeringsbesluiten zullen weldra volgen, één met algemene principes en één voor inschakeling, het programma van de inschakeling en kwalitatieve, kwantitatieve, financiële aspecten.

Er werden twee werkgroepen in de schoot van het Platform Sociale Economie opgericht die in mei en juni 2017 van start gingen.

  • Een eerste werkgroep rond de algemene aspecten, vertaling van de kenmerken in indicatoren
  • Een tweede werkgroep rond aspecten van de budgettaire methodes van financiering en rond de inschakelingsprogramma’s

Verhoging van het budget voor de inschakelingseconomie blijft ons belangrijkste aandachtspunt! FeBIO nam deel aan beide werkgroepen. De keuze voor het Europees wettelijk kader in Brussel werd gemaakt: DAEB-Besluit EU 21/2012.

Voorbereiding nieuwe Ordonnantie is gestart (luik inschakelingseconomie)

Posted on Updated on

Reactie van VGC op onze brief ivm het stopzetten van de uitstroombegeleiding

In de reactie op onze brief concludeert Guy Vanhengel in zijn schrijven dat de VGC heel wat inspanningen heeft geleverd en haar verantwoordelijkheden ter zake opnam.

Tracé Brussel heeft de opdracht gekregen en aangenomen om een oplossing te zoeken. FeBIO
informeerde bij Tracé Brussel naar de verdere timing en stappen.

Cijfer van de maand november

Posted on Updated on

Bij de doelgroepmedewerkers tellen we slechts 13,31% jongeren bij de FeBIO-leden. Een interessant cijfer uit de ledenenquête in 2015

Read the rest of this entry »

Bevoegdheidsherverdelingen van budgetten ‘Werk’ bij de Federale en Vlaamse overheid?

Posted on Updated on

Vlaamse organisaties in Brussel mogen er in elk geval niet het slachtoffer van worden! Atelier Groot Eiland verliest mogelijk DAC-contracten. FeBIO schrijft een brief aan minister Sven Gatz. Lees de brief.

Read the rest of this entry »

Op bezoek bij Compaan

Posted on Updated on

Boone

Op uitnodiging van Marja Allaerts van Tracé Brussel bezochten we op 29 oktober met een aantal leden Bert Boone van Compaan in Gent. In Vlaanderen werden de werkervaringstrajecten hervormd. Het maatwerkdecreet sloopte de muren tussen de verschillende werkvormen en zette één beleidskader in de plaats. De regelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen en invoegbedrijven werd vervangen door één nieuw maatwerkdecreet. De financiering vertrok niet meer van forfaitaire subsidies voor ondernemingen, maar werd berekend op basis van de afstand die een werknemer heeft tot de arbeidsmarkt en aan de nood aan begeleiding. Een harde neoliberale politiek van vermarkting is aan de orde, met negatieve tewerkstellingseffecten, ook in de socio-culturele sector. Een bruuske en plotse vermindering van subsidies als resultaat van deze ontwikkelingen gaf bij Compaan aanleiding tot drastische koerswijzigingen en radicale oplossingen. Men besliste om mee te stappen in een totaal ander verhaal. Een verhaal geschreven door de Ministers Philippe Muyters en Liesbeth Homans…

Read the rest of this entry »

Opleiding Vervoerder in Sociale Economie?

Posted on Updated on

Enkele maanden geleden werkten we samen met de leden een opleidingsvoorstel uit: “Vervoerder in de Sociale Economie”. Tracé Brussel diende dit in op het VSPF Risicogroepen. Het werd daar echter niet weerhouden. Wie toch doelgroepwerknemers vervoerscompetenties wil bijbrengen, kan hun mensen misschien inschrijven via de opleiding van Casablanco: samen met JES werd een boeiend programma uitgewerkt: Casablanco – Opleidingsfiche Transport en Logistiek 2015 

Read the rest of this entry »