Stopzetten inschakelingscontracten blijft gemoederen beroeren

Na het uitsturen van een persbericht in protest tegen de afschaffing op 11 april door FeBIO, D’Broej, FIX en Groot Eiland, was er aandacht o.a. in Bruzz, in HLN en verscheen een opiniestuk in MO-Magazine. Daar waren ook getuigenissen in verwerkt (foto’s onder).

Portretten van medewerkers in inschakelingscontract, links Saidou (copyright FIX) en rechts Emy (copyright D’Broej)

Op 24 april 2024 stelde Farida Tahar (Ecolo) een vraag over de verdere plannen en mogelijkheden tot vervanging van het inschakelingscontract aan minister Clerfayt (BHP, Zitting 2023-2024 – Commissie Economische Zaken / Tewerkstelling).

Hoe garandeert u dat de noden van de jongeren ver verwijderd van de arbeidsmarkt de kern blijven van toekomstige dispositieven voor socio-professionele inschakeling, met het vermijden van locked-in effecten en een werkelijke duurzame sociale inschakeling? ‘U preciseerde in december dat de aanbevelingen van de studie besteld in het kader van de strategie Go4Brussels 2030 in 2023 aan Brupartners werden gepresenteerd, dat zijn bijdrage in de maand juli zou gegeven hebben. De ARSO (Adviesraad Sociaal Ondernemerschap), herinnert er in zijn schrijven aan dat u bij die gelegenheid, de wens vermeldde om het inschakelingscontract en het contract ‘premier emploi’ te fusioneren in een nieuwe maatregel « Emploi formatif jeune ». Is deze fusie nog steeds actueel? Waarom zou de fusie een afschaffing van het inschakelingscontract veroorzaken? De ARSO herinnert eraan dat de evaluatie door IBSA en het Federaal Planbureau geenszins aanbevolen had om de maatregel af te schaffen. U rechtvaardigt dit door ineffectiviteit en u kondigt aan de middelen te heroriënteren naar mechanismen die de toegang tot werk bevorderen.

Vandaag, hebben wij nood aan preciseringen over maatregelen ter vervanging, als zij bestaan. ‘Welke zijn dit?’, vraagt Tahar. In welke mate worden zij effectief aangeboden? Wat is de kalender en de modaliteiten voor het uitvoeren van vervanging ? Hoe hielt men rekening met de aanbevelingen en bezorgdheden van Brupartners en de ARSO? Deze partners toonden zich erg constuctief in het voorstellen van alternatieven.

De ARSO wees erop dat ondernemers onduidelijke informatie krijgen. Zo staat er enerzijds dat de vanaf 1 januari 2024 toegekende overeenkomsten lopen tot de inwerkingtreding van het betrokken besluit en anderzijds dat de laatste inschakelingscontracten op 15 december 2023 ingingen. De vzw’s weten dan ook niet waar ze aan toe zijn. Kunt u daar duidelijkheid over scheppen?

De ARSO vroeg een kadaster van de posten, met de ingevulde posten, toegekend per vzw en per activiteitensector. Het kadaster werd opgemaakt, aldus minister Clerfayt. In december waren er 515 te bezetten posten. Slechts 132 posten waren ingevuld.

Hoe duurzame tewerkstelling te garanderen? ‘Niet via het inschakelingscontract, volgens de evaluaties. De analyse van Idea Consult identificeerde Activa en de First Stage als meer performant. Daarom werden deze dispositieven versterkt, door de stimulansen aan de werkgevers te versterken die toegang hebben tot de premie Activa, en ook kwalitatief, door het luik vorming van de First Stage te versterken’ aldus minister Clerfayt.

Tahar: U zegt, voor de contracten die nog lopen, wordt de subsidie tot eind 2024 behouden. De sector deelt uw evaluatie niet. Als het werkt voor een deel van het doelpubliek moet de evaluatie dieper gaan om na te gaan welke elementen te behouden. Aanpassen i.p.v. afschaffen! De afschaffing werd enkel toegestaan door de regering op voorwaarde dat alternatieve maatregelen voorhanden waren. Dat blijkt niet het geval te zijn. De Groenen, zo meent Tahar, steunen dit niet, niet op het niveau van de regering of het parlement’.