Trendspotting werkervaring: samenwerking met CVO’s, taalcoaching en beroepskwalificatie.

Updated 24 augustus 2022. Verschillende FeBIO-leden werken samen met de CVO’s rond nieuwe methodieken om opleiding voor doelgroep medewerkers in de sociale economie te organiseren. Lesgevers van het CVO verplaatsen zich naar de locaties van de werkervaringstrajecten zoals de keukens van Bel Mundo of Cosmos. Dat stelden we vast tijdens de Regioscan Volwassenenonderwijs Brussel van Tracé Brussel in juni 2022. Die evolutie en kruisbestuiving ondersteunt verdere professionalisering.

De Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs en Basiseducatie onderzochten op vraag van de Vlaamse Regering hoe (toekomstige) werknemers beter op te leiden in functie van de concrete vraag van werkgevers.  Dit gaat over aan- of afwezige kennis en competenties maar ook over -niet aangepaste- intensiteit, vorm en plek van opleiding. Hoe opleidingen van het volwassenonderwijs matchen met noden van werkgevers, waaronder sociale economie?

Het belang van taal


De beste resultaten komen er als cursisten zowel taalcoaching krijgen op de werkvloer als cursus Nederlands volgen in het Volwassenenonderwijs. Het rapport van de Regioscan van Tracé Brussel vermeldt verzuchtingen van onze leden. D’broej wil een samenwerking opzetten tussen de trajectbegeleiding van welzijnswerk en de trajectbegeleiding van het volwassenenonderwijs. Cosmos wil een samenwerking rond taalcoaching en een uitbreiding van de huidige samenwerking in het horeca traject. Ook Groep Intro, GREAT, FIX en andere sociale economie-organisaties in Brussel zijn vragende partij. Groep Intro wil dat men met VDAB bekijkt of het in bepaalde beroepsopleidingen (bouw…) mogelijk is om zoals vroeger stukken gecontextualiseerde ‘Nederlandse les’ te geven. Taalcoaches kunnen instructeurs en cursisten talig ondersteunen op de opleidingsvloer, maar eerst is basistaalkennis vereist. Taalonderwijs combineren met taalcoaching op de werkvloer is aangewezen.

Nederlands geïntegreerd aanbieden zorgt bovendien voor een korter opleidingstraject. Bijvoorbeeld in de opleiding huishoudhulp module schoonmaak en polyvalent keukenmedewerker met integratie Nederlands (NT2 (DC))…

Onderzoekers benadrukken het belang van de kennis van het Nederlands om een job te vinden. Lees de studie van het BISA en Planbureau (augustus 2022). Investeren in taalontwikkeling en basistaalkennis is de boodschap. Lees ook De kennis van het Nederlands is een troef op de arbeidsmarkt. Compris? – Febiovzw.

Lees verder

Telewerk, relanceplannen en de digitale kloof

Binnen de sociale inschakelingsorganisaties, deed samen met de coronacrisis het telewerk, thuiswerk, leren op afstand, what’s app, zoom… schoorvoetend zijn intrede. De kansarme, laaggeschoolde Brusselse ouders, vaak uit werkarme gezinnen zijn de doelgroep medewerkers die wij begeleiden. Dat maakt van onze organisaties betrokken stakeholders in dit bredere digitale verhaal. De achterstand op het vlak van digitale skills binnen deze gezinnen is een factor die generatiearmoede in de hand werkt en die zwaarder riskeert te wegen. FeBIO meent dat in de relanceplannen, waar veel over de digitalisering en telewerk gesproken wordt, het wegwerken van die digitale kloof een plaats moet krijgen! De traditionele eerstelijns dienstverlening in het activeringsverhaal mag ondertussen niet in het gedrang komen.

In het artikel ‘Covid en onderwijs, van paniek tot veerkracht‘ concludeert Ides Niçaise hetvolgende:

Lees verder

Portret. Svetlana Chirilenco, trajectbegeleider bij Aksent

Svetlana Chirilenco is al 12 jaar in België en komt uit Moldavië. Daarvan is ze al 10 jaar trajectbegeleider, waarvan 7,5 jaar bij Maks en 2,5 jaar bij Aksent. Ze kwam hier terecht omdat haar echtgenoot politiek vluchteling was. Ze spreekt Roemeens, Russisch, Frans en nu ook Nederlands.

Haar takenpakket als trajectbegeleider bij Aksent bestaat uit het recruteren van kandidaten, het geven van intensieve begeleiding en de afronding van het traject, door te begeleiden naar werk. Het belangrijkste wat Svetlana zoekt in een kandidaat is passie en affiniteit met de zorgsector. Lees verder

Competentieversterking is troef.

Competentieversterking wint aan belang. Daarom werd een Brussels opleidingsplan uitgetekend voor de uitbreiding en vernieuwing van het Brusselse Nederlandstalige beroepsopleidingsaanbod. Brusselse werkzoekenden en laaggeschoolde werknemers kunnen binnen dit opleidingsplan arbeidsmarktgerichte opleidingen en bijscholingen volgen met het oog op competentieversterking.Het project wordt gefinancierd door de VDAB en gecoördineerd door Tracé Brussel. De partners van dit project zijn VDAB, Actiris, JES vzw, Groep INTRO, INTEC BRUSSEL en FeBIO.
Zie voor het meest recente bijscholingsaanbod : https://tracebrussel.be/werking/partnerwerking/competentieversterking

Werkervaring maakt competent

Alle FeBIO-leden bieden werkervaring aan.  Professionele inschakeling is in de inschakelingsondernemingen de hoofdactiviteit van de organisatie. Meer kwetsbare mensen aan het werk helpen en de duurzame inzetbaarheid verhogen is het doel.

Men combineert opleiding op de werkvloer met externe opleiding (UB3 (technisch), Huis van het Nederlands…). Werkervaring opdoen als doelgroep medewerker binnen de inschakelingseconomie geeft mensen meteen een netwerk. Het inkomen werkt stabiliserend op de sociale situatie. Men verwerft technische, sociale, generieke competenties (die overdraagbaar zjin naar verschillende werkcontexten zoals teamwerk, communicatie) en taalkennis. Er is veel aandacht voor werkattitudes tijdens het opleidingstraject en ruimte voor persoonlijke groei. Een traject kan wel vier jaar duren binnen een unieke menselijke context waarin een misstap niet direct wordt afgestraft.

Op welke manier verwerven mensen competenties binnen werkervaring? Men vertrekt van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Er is een kwalitatieve omkadering en begeleiding op de werkvloer. Indien mogelijk, worden de verworven competenties gevalideerd. Na een traject kan men doorstromen naar een baan in de reguliere economie of verdere opleiding maar dit is niet voor iedereen haalbaar.

Tegelijkertijd creëert men bijkomende sociale diensten of producten. De realiteit van de Brusselse nederlandstalige projecten is divers en de economische activiteiten situeren zich in uiteenlopende sectoren.

Enkele nuttige referenties

DOne DRAAIBOEK door- en uitstroom uit het Sociaal Economisch Circuit naar de reguliere arbeidsmarkt (ESF-project).

Validatie van competenties via ervaringsbewijzen in Vlaanderen.

Validatie van competenties langs franstalige kant via ’titres de compétences’