Trendspotting werkervaring: samenwerking met CVO’s, taalcoaching en beroepskwalificatie.

Updated 24 augustus 2022. Verschillende FeBIO-leden werken samen met de CVO’s rond nieuwe methodieken om opleiding voor doelgroep medewerkers in de sociale economie te organiseren. Lesgevers van het CVO verplaatsen zich naar de locaties van de werkervaringstrajecten zoals de keukens van Bel Mundo of Cosmos. Dat stelden we vast tijdens de Regioscan Volwassenenonderwijs Brussel van Tracé Brussel in juni 2022. Die evolutie en kruisbestuiving ondersteunt verdere professionalisering.

De Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs en Basiseducatie onderzochten op vraag van de Vlaamse Regering hoe (toekomstige) werknemers beter op te leiden in functie van de concrete vraag van werkgevers.  Dit gaat over aan- of afwezige kennis en competenties maar ook over -niet aangepaste- intensiteit, vorm en plek van opleiding. Hoe opleidingen van het volwassenonderwijs matchen met noden van werkgevers, waaronder sociale economie?

Het belang van taal


De beste resultaten komen er als cursisten zowel taalcoaching krijgen op de werkvloer als cursus Nederlands volgen in het Volwassenenonderwijs. Het rapport van de Regioscan van Tracé Brussel vermeldt verzuchtingen van onze leden. D’broej wil een samenwerking opzetten tussen de trajectbegeleiding van welzijnswerk en de trajectbegeleiding van het volwassenenonderwijs. Cosmos wil een samenwerking rond taalcoaching en een uitbreiding van de huidige samenwerking in het horeca traject. Ook Groep Intro, GREAT, FIX en andere sociale economie-organisaties in Brussel zijn vragende partij. Groep Intro wil dat men met VDAB bekijkt of het in bepaalde beroepsopleidingen (bouw…) mogelijk is om zoals vroeger stukken gecontextualiseerde ‘Nederlandse les’ te geven. Taalcoaches kunnen instructeurs en cursisten talig ondersteunen op de opleidingsvloer, maar eerst is basistaalkennis vereist. Taalonderwijs combineren met taalcoaching op de werkvloer is aangewezen.

Nederlands geïntegreerd aanbieden zorgt bovendien voor een korter opleidingstraject. Bijvoorbeeld in de opleiding huishoudhulp module schoonmaak en polyvalent keukenmedewerker met integratie Nederlands (NT2 (DC))…

Onderzoekers benadrukken het belang van de kennis van het Nederlands om een job te vinden. Lees de studie van het BISA en Planbureau (augustus 2022). Investeren in taalontwikkeling en basistaalkennis is de boodschap. Lees ook De kennis van het Nederlands is een troef op de arbeidsmarkt. Compris? – Febiovzw.

Professionalisering en samenwerking

In de werkgroepen benadrukte FeBIO dat opleidingen best kort (niet langer als nodig), modulair en flexibel aangeboden worden. Voor werkervaring is de spreiding, organisatie (één dag per week formele opleiding) immers belangrijk. Om de bekendheid te promoten en de versnippering van het opleidingsaanbod tegen te gaan zou een Nederlandstalige variant van ‘Dorifor’, de Franstalige database nuttig zijn. Voorwaarde is wel dat alle info up-to-date is. 

De Kringwinkel Hageland ontwikkelde trajecten op maat van de verschillende functies, elektro hersteller, winkelmedewerker of magazijnier. Bestaande modules van het CVO paste men aan voor de sociale werkplaats, met focus op het ‘on the job’ leren, starten vanuit de bestaande competenties en flexibel inrichten van de trajecten. Waar nodig voorzag men een voortraject van het specifieke Nederlands. De lessen vormen officiële modules. Volgt men modules, dan kan dit leiden tot een erkend diploma door het Vlaams onderwijs. De medewerker kan zo tijdens, of desnoods na tewerkstelling de ontbrekende modules volgen.

FIX werkte een beroepskwalificatie Elektrotechnisch Monteur uit. Een lijst competenties worden afgetoetst. Wie slaagt tijdens het traject krijgt een attest.   De beroepskwalificatie is een door de Vlaamse Overheid erkend attest waarmee de houder aantoont dat hij/zij een reeks competenties van een specifiek beroep onder de knie heeft. De gevraagde competenties werden samengesteld door bedrijven uit de sector. Naarmate dit nieuwe attest meer in gebruik raakt krijgt het meer gewicht en wordt het breder aanvaard op de arbeidsmarkt. Dat is waardevol voor het C.V. en bij sollicitaties. Beroepskwalificering is een meerwaarde voor de doorstroom. Het geeft structuur aan de leertrajecten. Zoiets laat toe systematisch af te toetsen of men alle juiste dingen aanbiedt om gekwalificeerd het werkervaringscontract te beëindigen. De beroepskwalificatie Elektrotechnisch Monteur is een begin. Men wil nadien uitbreiden naar medewerker schilder en plaatser in de schrijnwerkerij en de samenwerking met VWO rond de de beroepskwalificaties van elektrotechnisch monteur, schilder en schrijnwerker bekijken.