Leden in de kijker

Cosmos is verhuisd…

Posted on Updated on

Locatie: Het Anderlechtse Cosmos is vooral gekend voor zijn twee lokale dienstencentra, één in Kuregem en Vives in de Vijverwijk.

Met de aankoop van het magnifieke Bauhaus gebouw aan Clemenceau plande men een reeks partners samen te brengen onder één dak. Het Dienstencentrum, Maks vzw, ….Het is die kruisbestuiving die moet kunnen leiden tot sterkere organisaties, met een eigen patrimonium en concrete dagelijkse samenwerkingen. Samen sta je sterker. Anno december 2020, middenin de tweede lockdown is het prachtige gerenoveerde gebouw bijna helemaal af. Cosmos is al verhuisd. Maks volgt  op 1 januari 2020. Ook JES (project La Caravane), AMO Alhambra en verschillende zelforganisaties uit de buurt volgen. De inhuldiging werd uitgesteld. Bekijk de foto’s. In januari volgt er een filmpje.

Het merendeel van het twintigtal werknemers is aan de slag in het inschakelingsproject van Cosmos. Doel is tewerkstellings- en opleidingskansen creëren voor deze medewerkers in een meertalige omgeving. Werkervaring wordt bij Cosmos gecombineerd met een pakket aan externe opleidingen dat werknemers klaarstoomt voor de arbeidsmarkt.  Zij die geen minimum kennis van het Nederlands hebben, gaan naar de Nederlandse les. Artikel 60 medewerkers (poets- en klusjesploeg) en DSP’ers (nu overstappremie 33) (hulpkok) krijgen een ander programma aangeboden. Vooral dat van de overstappremies 33’ers oogt veeleisend: 110% motivatie om te slagen als kok in de horeca is vereist en de kandidaten moeten bereid zijn om buiten de werkuren school te volgen. De aspirant-koks volgen allemaal een opleiding aan de CERIA/COOVI. Gezien de verregaande investeringen in competenties en de hoge startvereisten zijn er doorgaans goede resultaten van Cosmos op het vlak van doorstroom. 

Alles loopt volgens Mark D’Hondt niet altijd van een leien dakje: “Je moet groeien, je moet rendabel zijn én je moet mensen doorstromen. Je beperkte schaalgrootte maakt dat je als organisatie permanent onder druk staat. Na verloop van tijd sta je dan voor de keuze: ofwel groeien ofwel je schaal vergroten en met de buren gaan samenwerken.”

Cosmos investeert actief en doelgericht in schaalvergroting en zoekt aanknoping bij andere initiatieven in sociale economie. “We zitten teveel op eilandjes in Brussel – Iedereen kijkt naar de eigen navel. Dit kan je enkel doorprikken als je je eigen positie in vraag durft stellen – dan komen er meer kansen voor ontwikkeling. Onze organisatie is niet het belangrijkst, wel het produkt en de dienst. Hoopgevend is dat andere Sociale Economie projecten denken in de richting van meer dan intensief samenwerken.

“We zitten teveel op eilandjes in Brussel – Iedereen kijkt naar de eigen navel.” Mark D’Hondt

We moeten in onze sector meer uitgaan van onze eigen sterkte en competenties: “Wij kunnen zelf toch ook een bedrijf opstarten? We hebben talent te over, gewoon hier bij ons, in onze eigen sector: er lopen hier veel sterke mensen rond.  Waarom zouden die niet ondernemen en bedrijven starten? Daar dient nadenken over schaalvergroting ook voor: dit moet kunnen leiden tot de creatie van een nieuw soort bedrijven.”

20 Jaar Beeldenstorm

Posted on Updated on

Locatie: Anderlecht, gevestigd in de voormalige school Marius Renard waar de creatieve ateliers zijn ondergebracht.

Team: Het team van Beeldenstorm bestaat uit gemiddeld 7,1 voltijdse equivalenten. In de praktijk betekent dit een 10–tal vaste medewerkers. Daaronder tellen we 5 geco’s. Er zijn 10 Artikel 60’ers.

Historiek: Op 10 oktober 2019 bestond Beeldenstorm exact 20 jaar. Dat werd uitbundig gevierd (zie foto’s). De organisatie werd destijds opgericht met hulp van de Gemeente Anderlecht. Beeldenstorm is vrijzinnig humanistisch en werkt samen met de koepelorganisatie UVV/deMens.nu.

Activiteiten: Wil via kunst en cultuur bijdragen aan de integratie in de samenleving, met specifieke aandacht voor kansarme milieus. Organiseert artistieke, kunsteducatieve en sociaaleconomische activiteiten. Men hanteert het Bauhaus-principe om door kruisbestuiving van verschillende artistieke disciplines en verschillende culturen vernieuwende producties te brengen. Professionele krachten leiden de activiteiten. Er is een atelier voor professionelen en één voor amateurs. Na een initiatieperiode bestaat de mogelijkheid dat de amateur doorschuift naar het professionele gezelschap. De meeste workshops zijn gratis. Sinds 2011 werkt iedere doelgroep of participant met vaste thema’s. Deze boeiende doorsnedes leiden tot een vernieuwende kijk op de omgeving.

Read the rest of this entry »

FIX

Posted on Updated on

Locatie Anderlecht.

De inwijding van de nieuwe werkvloer in de Sylvain Denayerstraat 51 op 7 mei 2019 verliep erg feestelijk. De Ministers Didier Gosuin, Pascal Smet en Guy Vanhengel debatteerden er met elkaar en er bleek grote eensgezindheid te bestaan over de mooie realisaties van FIX.    Er is een oppervlakte van 1533 m². Het gebouw biedt vooral bureauruimte, er is een schrijnwerkerij, een magazijn en een leslokaal. De meeste ploegen zijn immers fulltime aan het werk op de scholen en bij jeugdinfrastructuur. Op deze centrale plek kunnen alle ploegen thuiskomen. Algemene planningsvergaderingen en teamactiviteiten gaan hier door. Dit gebouw laat FIX toe om de snelle groei van de afgelopen jaren verder te zetten. Met deze gedachte in het achterhoofd is het ingericht. De meeste ruimten zijn flexibel waardoor het gebruik makkelijk kan wijzigen.

Read the rest of this entry »

Baita bestaat 20 jaar.

Posted on Updated on

Locatie Sedert 2008, Henegouwenkaai, 1080 Brussel

Historiek

Baita werd opgericht in 1997 en is sedert 1998 erkend als SVK. Baita beheert en verhuurt kwaliteitsvolle en betaalbare woningen (in 2018 zo’n 273) aan personen en gezinnen die daar moeilijk toegang toe hebben. Men werkt ondertussen ook samen met promotoren en er is aandacht voor collectief wonen. Er groeiden ook andere initiatieven zoals Baita Clean Office, opgericht in 2002 en erkend als PIOW sinds 2005.  In 2005 startte Baita als initiatiefnemer en mede-oprichter met de coöperatieve vennootschap Livingstones. Die organisatie heeft ondertussen 33 woningen in eigendom. Meer woonzekerheid en kansen op werk bieden, is een van de uitdagingen en blijvende ambities. Sinds 2009 staat Baita jaarlijks in voor de renovatie van twee of drie gebouwen, waarna de eigenaar zijn pand voor minimum 9 jaar aan Baita verhuurt en zo ter beschikking stelt aan meer kwetsbare gebruikers. Er verscheen recent een mooie publicatie, ‘Baita, 20 jaar’ waarin de rijke geschiedenis opgetekend werd.

Read the rest of this entry »

Pianofabriek

Posted on Updated on

Historiek
Pianofabriek is onder die naam gekend vanaf 1991, maar het ontstaan gaat ver terug tot in de jaren 70 met het verschijnen van de eerste cultuurwerkers in Sint-Gillis. Tot 1978 werden er in één van de gebouwen piano’s gemaakt en hieruit valt de naam te verklaren.

Locaties
Sint-Gillis. In totaal beschikt men  over 4000 m² bruikbare ruimte: een 25-tal zalen van 250 tot 25 m² met onder meer een theater- en feestzaal, vijf studio’s voor dans, muziek en theater, een expositieruimte en een auditorium.

Activiteiten

Pianofabriek is momenteel een cohousing project: het is een gemeenschapscentrum, kunstenwerkplaats, een Citylab voor Superdiversiteit en een opleidingscentrum tegelijkertijd. Professionele inschakeling vindt er plaats in drie domeinen : horeca, de verkoop van de producten van Femimain en sedert 2017 ook in de podiumkunsten met een tewerkstellingsproject voor assistent podiumtechnici.

Read the rest of this entry »

LD3

Posted on Updated on

Locaties
Centrum Brussel (LDC Het Anker en LDC Forum),  Vorst (LDC Miro)

Historiek

Het Anker startte met haar werking in de Begijnhofwijk in de jaren ’80, om in 1993 als lokaal dienstencentrum erkend te worden, net als Forum. LDC Miro ging van start in 2014. In 2017 smolten de verschillende vzw’s samen tot LD3 vzw. In 2017 verkreeg LD³ vzw een PIOW-erkenning. Onderhouds-, onthaal- en facilitymanagers zijn de profielen waarmee men momenteel werkt.

Activiteiten

LD3 ambieert dat iedereen succesvol ouder wordt. Dit betekent dat iedere oudere op actieve wijze vormgeeft aan zijn/haar leven. Het gaat over de optimalisatie van kansen en mogelijkheden met betrekking tot gezondheid, participatie, fysieke, financiële en sociale zekerheid met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

Read the rest of this entry »

VITES – De Kringwinkel Laken

Posted on Updated on

Locatie : Laken

Activiteiten
In 2017 opent de eerste Kringwinkel in Brussel. Je vindt Kringwinkel ViTeS in De Wandstraat 122 in Laken.
Kringwinkel Televil was al meer dan 30 actief in de Brusselse rand. Binnen hun klantenkring en hun werknemersbestand waren er heel wat mensen uit het Brusselse. Daarnaast was Televil actief betrokken bij verschillende projecten rond armoedebestrijding in Brussel. Om de Brusselse activiteiten een juridische structuur te geven richtte men VITES BE op.
In de Lakense Kringwinkel worden de in Brussel en Vlaanderen ingezamelde goederen verkocht aan sociaal correcte prijzen en met garantie. Algemeen kan je stellen dat de verkoopprijs schommelt tussen de 10% en 25% van de nieuwwaarde. Het aanbod is divers; textiel, speelgoed, fietsen, boeken, huisraad, meubels en elektrische apparaten.

Read the rest of this entry »

Aksent

Posted on Updated on

Locatie: Schaarbeek, Evere

Historiek Aksent bestaat sinds 2005

Activiteiten
Aksent ondersteunt ouderen en hulpbehoevenden zodat zij langer en op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Men kan terecht in de lokale dienstencentra in Schaarbeek en Evere of krijgt hulp aan huis op een flexibele manier. Medewerkers van de dienstencentra organiseren samen met vrijwilligers activiteiten zoals yogalessen, schilderateliers, cursussen Frans, uitstap naar de opera, … De dienstencentra hebben een onthaal- en ontmoetingsruimte. De organisatie biedt aanvullende thuishulp aan sociale tarieven. Deze dienstverlening bestaat onder meer uit hulp bij het huishouden, hulp bij het boodschappen doen, oppas en begeleiding voorzien, …Reguliere thuiszorgorganisaties helpen hierbij. Kortgeschoolde, langdurig werkzoekenden krijgen, via de operationele werkingen, werkervaring, opleiding en begeleiding naar een reguliere tewerkstelling.  Daarnaast is Aksent betrokken in sociale wijkprojecten en wil een kwaliteitsvolle en solidaire leefomgeving creëren. Samen met EVA vzw, VUB, Kenniscentrum Woonzorg Brussel en verschillende thuiszorgorganisaties zoals Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg en Aksent VZW won men met het project ‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’ de prijs Zorgverhaal van het Jaar in 2017. “Brussel kampt met een hoge werkloosheid, zeker bij de allochtone bevolking en tegelijkertijd zijn er grote tekorten in de zorg,” aldus juryvoorzitter prof. dr Walter Sermeus. “De aanpak om beide problemen te koppelen en samen aan te pakken is innovatief’! Read the rest of this entry »

De Overmolen

Posted on Updated on

Locatie Centrum Brussel
Historiek

De Overmolen bestond 25 jaar in Oktober 2017 en vierde uitbundig feest in Wiels. De organisatie wil het algemeen maatschappelijk welzijn in Brussel bevorderen door initiatieven te initiëren die een antwoord bieden op een reële nood, zoals de opvang van prostituees, vluchtelingen of sociale verhuur met de oprichting van Baita in 1996. Projecten situeren zich zowel binnen de welzijnswereld, de socioculturele sector of de sociale economie. Binnen sociale economie werkt men samen met verschillende OCMW’s. Mensen die om één of andere reden geen recht hebben op de ‘klassieke’ sociale bescherming (o.a. werkloosheidsuitkering) kunnen er werkervaring opdoen. Sinds 2015 is De Overmolen erkend als PIOW. De klusdienst verzorgt afbraakwerken, schilderwerken, renovatiewerken, inrichting van kantoorruimtes of woningen, verhuizingen, herstellingen van sanitair en elektriciteit, tuinonderhoud. Daarnaast is er De Kleppe, een oud kloosterdomein in de Vlaamse Ardennen is een vakantieverblijf voor mensen die fysiek, mentaal, financieel of sociaal kwetsbaar zijn. En er is de bouw van elf sociale studio’s voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel en studenten. De Overmolen biedt ook thuiszorg aan.

Activiteiten

Projectontwikkeling: De Overmolen profileert zich  in Brussel als een project- ontwikkelingsorganisatie die inspeelt op nieuwe noden, vaak in samenwerking met andere organisaties. De Overmolen investeerde altijd in gebouwen voor verhuur aan sociale organisaties, als ontmoetings- en vergaderruimte, als woningen voor sociale verhuur. In totaal gaat het om 7500 m2 kantoorruimte en 500 m2 woonruimte. Een daartoe opgericht sociaal-economieproject verzorgt het dagelijks beheer. Daarin krijgen mensen met een lage opleiding de kans om een tot twee jaar werkervaring op te doen als klusjesman of als administratief bediende.
Patrimoniumfunctie en materiële ondersteuning: De Overmolen blijft op zoek naar naar degelijke huisvesting voor welzijns- en culturele organisaties enerzijds en kansarmen anderzijds. Dit via verschillende formules: mandaatcontract, erfpacht, (gezamenlijke) aankoop, private samenwerking, …

Team
Het klusteam bestaat uit 5 doelgroepwerknemers.
Business model
De omzet van de onderhoudswerken in 2016-2017 bedroeg 25.000 euro.

Casablanco

Posted on Updated on

Locatie Anderlecht

Historiek

Casablanco is al 17 jaar actief in de sociale economie en behartigt een dubbele opdracht: socio-professionele begeleiding en inschakeling van langdurig en kortgeschoolde werkzoekenden én de verbetering van de woonleefomgeving in het BHG, in het bijzonder in de achtergestelde wijken. Pieter Dehon over ondernemen in de sociale economie:’Een ietwat ongemakkelijke spreidstand tussen het koesteren van maatschappelijke en economische idealen en het moeten maken van strategische keuzes. Tussen het organiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening en de voortdurende nood aan rendement. Kortom, een grand-ecart tussen cijfers en mensen’.
Team

Jaarlijks werken er gemiddeld 70 mensen bij Casablanco. Het team bestaat uit 50 doelgroep werknemers, 8 instructeurs en algemene coördinatiestaf.

Read the rest of this entry »