MAKS

Maksleer
Maks
Locatie

Anderlecht

Historiek

Maks bestaat sedert 1999.

Activiteiten

Maks stimuleert samenwerking tussen bewoners en organisaties in Brussel. Met de bedoeling het sociaal weefsel en het imago van Kuregem te versterken. Ze mobiliseert via economische, sociale, culturele en artistieke acties. Maks maakt jonge en oude bewoners maatschappelijk en economisch weerbaarder. Daarvoor organiseert ze opleidingen en cursussen. Bovendien begeleidt ze buren die werk zoeken. Maks experimenteert creatief met digitale en grafische media.


Er zijn verschillende afdelingen: Maks administratie, Maks Digitaal, Maks Werk en Maks Grafisch Bureau. Maks Digitaal werkt aan digitale inclusie. Maks Werk verzorgt begeleiding naar werk via individuele begeleiding en collectieve workshops en via een aanbod van langere opleidingen, inclusief Nederlandse les en basis ICT. Maks Grafisch Bureau doet grafisch werk voor zo’n 33 klanten. Er vindt ook Begeleiding van Specifieke Doelgroepen (BSD) plaats, die wordt georganiseerd samen met Brusselleer (doelgroep laaggeletterden).

Team

Er zijn zo’n 40 à 50 mensen aan het werk. Men gebruikt volop tewerkstellingsmaatregelen. Een 8-tal mensen heeft Artikel 60-contracten, 11 mensen zitten in een GeCO-statuut. Maks Grafisch Bureau telt tevens 5 Soceco-functies (overstappremie 33).

Business model

Gemengd, eigen inkomsten van het Grafisch Bureau, subsidies, (ook Europese projecten),…..

Financiering

Gediversifieerd, een gezond evenwicht tussen lucratieve en minder lucratieve acties. mandaat, projectfinanciering (vb het project Capital Digital, waar jongeren leren coderen), eigen inkomsten. Maks is erkend als inschakelingsonderneming en partner van Actiris voor Actief Zoeken naar Werk, de bepaling van een Beroepsproject, voor de socioprofessionele inschakeling, als pilootproject voor tewerkstelling van jongeren tussen 18 en 25 jaar, als jeugdatelier en begeleidingspartner onderwijsprojecten van (VGC), als partner in de wijkcontracten van de gemeente Anderlecht, als Sociaal-Economie project (Ministerie BHG), opleidingspartner VDAB, als partner Vlaamse Gemeenschap, experimenteel jeugdwerk voor de ontwikkeling van projecten game-ontwerp met jongeren (2012-2014), als partner Vlaams kenniscentrum voor Mediawijsheid.