ViTES – De Kringwinkel Laken

Locatie

Kringwinkel, Wandstraat 122, Laken, en Anderlechtsesteenweg 96. Kilomet, Bergensesteenweg 95,Anderlecht

Activiteiten

In 2017 opende de eerste Kringwinkel ViTeS in Brussel.
Kringwinkel Televil was al lang  actief in de Brusselse rand. Binnen hun klantenkring en hun werknemersbestand waren er heel wat mensen uit het Brusselse. Daarnaast was Televil actief betrokken bij verschillende projecten rond armoedebestrijding in Brussel. Om de Brusselse activiteiten een juridische structuur te geven richtte men ViTES BE op.
In de Lakense Kringwinkel worden de in Brussel en Vlaanderen ingezamelde goederen verkocht aan sociaal correcte prijzen en met garantie. Algemeen kan je stellen dat de verkoopprijs schommelt tussen de 10% en 25% van de nieuwwaarde. Het aanbod is divers; textiel, speelgoed, fietsen, boeken, huisraad, meubels en elektrische apparaten. Men zou graag een tweede of een derde winkel in Brussel openen.

In mei 2022 opende de Kilomet in Anderlecht. Een circulaire supermarkt.

Business model

De activiteit wordt uitgebouwd met medewerkers uit kansengroepen via socio-professionele inschakeling. ViTES BE  maakt deel uit van de personele unie de ViTES groep die zo’n 800 mensen tewerkstelt waarvan 600 uit kansengroepen. ViTeS verenigt als belangrijke speler binnen de sociale economie negen rechtspersonen in één personele unie. De bedrijvengroepen Televil, Mivavil, De Vlaspit en SPIT besloten in 2015 de krachten te bundelen. De verschillende VZW’s blijven zelfstandige rechtspersonen. Het bestuur en de dagdagelijkse leiding wordt overkoepelend.
ViTES is een belangrijke speler in Vlaanderen op het vlak van hergebruik. Maximaal lokaal hergebruik, kwalitatieve goederen, een basisaanbod aan sociale prijzen en armoedebestrijding zijn naast de kerndoelstelling sociale tewerkstelling, de speerpunten waarop ViTES BE  inzet. In de praktijk levert partner Televil de goederen. ViTES BE factureert aan Televil een forfait om de basiskosten aan personeel en werking te dekken. ViTES BE ontvangt een commissie van 10% op de verkoop. ViTES werkt waarde-gedreven en gaat voluit voor de realisatie van de Sustainable Development Goals en wil in 2020 het Unitar-certificaat behalen.

Team

ViTES BE bouwt de activiteit uit met medewerkers uit kansengroepen via socio-professionele inschakeling.
In de Kringwinkel te Laken zijn momenteel een omkaderingsverantwoordelijke, 2 Activa’s en 2 Artikel 60-medewerkers aan de slag. Begin 2023 kreeg ViTES voor de Kringwinkel Laken toekenning van SOCECO-contracten (functie winkelbedienden), namelijk  2 Artikel 2 (doorstroom) en 2 Artikel 3 (inschakeling) en voor de KiloMet 3 Artikel 2 (doorstroom). Medewerkers ziet men binnen de groep als het belangrijkste kapitaal. Het is belangrijk dat ze op een veilige manier, met kennis van zaken in een prettige werkomgeving hun job kunnen uitoefenen. Men zet dan ook maximaal in op opleidingen. Naast technische opleidingen die nodig zijn om hun job uit te oefenen en hun positie op de arbeidsmarkt  te versterken zijn er opleidingen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling. Er wordt op maat van de medewerker gewerkt. Voor elke medewerker wordt een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) opgesteld.
ViTES BE stelt zijn werkvloer ook open voor brugprojecters (studenten), mensen die vallen onder alternatieve maatregelen enz.