Casablanco

Locatie

Anderlecht

Historiek

Casablanco is al meer dan 20 jaar actief in de sociale economie en behartigt een dubbele opdracht: socio-professionele begeleiding en inschakeling van langdurig en kortgeschoolde werkzoekenden én de verbetering van de woonleefomgeving in het BHG, in het bijzonder in de achtergestelde wijken. Pieter Dehon over ondernemen in de sociale economie: ‘Een ietwat ongemakkelijke spreidstand tussen het koesteren van maatschappelijke en economische idealen en het moeten maken van strategische keuzes. Tussen het organiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening en de voortdurende nood aan rendement. Kortom, een grand-ecart tussen cijfers en mensen’.

Team

Jaarlijks werken er gemiddeld 70 mensen bij Casablanco. Het team bestaat uit 50 doelgroep werknemers, 8 instructeurs en algemene coördinatiestaf.

Activiteiten

Gedurende hun pedagogische begeleiding zijn de arbeiders omkaderd en gevormd op de werven. Ze volgen opleidingen in relatie tot hun individuele beroepsproject. Na hun traject, zijn ze klaar om een duurzame tewerkstelling aan te vatten, hoofdzakelijk in de bouwsector. Casablanco biedt ook een inschakelingstraject aan in administratieve en logistieke functies.

In 2017 namen verschillende teams meer dan 16.000m² wanden, plafonds en binnenschrijnwerk onder handen nemen. De werf was een opdracht in het kader van een sociale clausule en maakte deel uit van de volledige renovatie van meer dan 50 sociale woningen in Anderlecht.

Casablanco startte een BSD-project en begeleidt een kwetsbaar publiek. Ondersteund en gefinancierd door Actiris beoogt men de begeleiding van 45 ex-gedetineerden per jaar, in een tweejaarlijks traject. Casablanco is erkend in klasse 1 als algemene aannemer.

Business model

Casablanco werkt met tewerkstellingsmaatregelen: overstappremie 33 in samenwerking met Actiris en Art.60-statuut in samenwerking met de OCMW’s van Vorst, Anderlecht, Molenbeek en Sint-Gillis. Er zijn projecten met het Stedenfonds en wijkcontracten. Men doet vooral totaalrenovaties, isolatie (gevel, dak, akoestische en thermische), gevelrenovatie, afwerkingen. De klanten zijn vnl. sociale verhuurkantoren, verenigingen, scholen, openbare besturen. Voor particulieren is het aanbod beperkt tot Brusselse gezinnen die voldoen aan de inkomenvoorwaarde voor het bekomen van een sociale woning. Overheidsopdrachten met sociale clausules en zogenaamde gereserveerde aanbestedingen voor de sociale economie zijn belangrijk.

De inschakelingsonderneming Casanovo, een coöperatieve, opgericht in 2016, telde een twaalftal doelgroepmedewerkers in 2017. Hier vindt een deel van de werknemers uit inschakeling werk op het eind van hun contract. Casanovo opent meer commerciële mogelijkheden. De onderneming zal een dossier indienen om erkend te worden in klasse 3.

Functieprofielen zijn polyvalent renovatiearbeider, met aandacht voor duurzame renovatietechnieken, energie-efficiëntie en gebruik van natuurlijke materialen. Er zijn plaatsers van thermische isolatie en afbouwvakmannen, interieurbouwers, plaatsers van houten en of keramische vloeren en wanden, plaatsers van muur-en vloerbekledingen, interieurschilders, gevelbekleders, en schilders, bestuurder-levereancier en administratief medewerker.

Updated juni 2021.