Diversiteitsbeleid Actiris herbekeken

Jan De Haen en Veerle Vanderleen stelden in September de activiteiten van de Dienst Diversiteit van Actiris aan ons voor. Promotie en strijd tegen discriminatie staan bij de 15 medewerkers centraal. Doelpublieken zijn de  -26-, +45-jarigen, laaggeschoolden, gender, handicap en vreemde origine. Er is aandacht voor werving en selectie, communicatie en HR. Zij moedigen bedrijven aan (zowel publiek, gemeenten, als privé) om een diversiteitsplan te ondertekenen. Er is cofinanciering mogelijk voor de uitvoering van het plan (10.000 euro maximum). De organisatie moet hetzelfde bedrag op tafel leggen. Na uitvoering verkrijgt men het diversiteitslabel. ATELIER GROOT EILAND, FIX, EAT en BAITA dienden met succes diversiteitsplannen in. Een consulent van Actiris begeleidt het proces gedurende twee jaar.  Meer info bij Jan De Haen.

Actiris beraadt zich over een nieuw beleid.  Moet men sensibiliseren, op vrijwillige basis, of moet men meer met doelstellingen, indicatoren, quota gaan werken? Op 20 September vond er in dit kader bij Actiris een plenaire zitting in dit kader plaats met experten van Actiris, Unia, het Observatorium, ULB, BNP Paribas, het Kabinet, het Agentschap voor Integratie en Inburgering… FeBIO leverde een bijdrage rond de vraag: Welke zijn de prioritaire doelgroepen voor de toekomst? Hoe worden deze bepaald? Gaan we de doelgroepen previeze definiëren of trekken we ze open? Leggen we de link met de doelgroep hervorming die werd doorgevoerd op vlak van het tewerkstellingsbeleid?

FeBIO wil een brede, open, niet stigmatiserende en objectieve definitie van de doelgroep voor de mandatering inschakeling in het nieuwe Ordonnantiekader. We wezen op het belang voor onze sector van de link met de doelgroepen van de tewerktstellingsmaatregelen.

Actiris sensibiliseert werkgevers om te kijken naar de competenties van mensen en best practices uit te wisselen. Moet men sensibiliseren, op vrijwillige basis, of moet men meer met doelstellingen en indicatoren, quota gaan werken? De gesprekken worden gevoerd in een context van sociaal overleg. Via CAO’s en de werking van Actiris is hieraan complementair. Inhoudelijk wil men hervormen, na de evaluatie door Ideaconsult en zich beraden over de focus, diversiteit of anti-discriminatie

Jan en Veerle hadden in elk geval een luisterend oor voor onze opmerkingen over de leemtes in de samenwerking tussen reguliere sector en actoren uit de inschakelingseconomie rond doorstroom. Wij vroegen via deze weg opnieuw de lijst van werkgeversconsulenten bij Actiris op. Nena Cornelis, voormalig jobcoach AGE wees op het belang van het kunnen nemen van persoonlijk contact om een antwoord te krijgen op vragen, een antwoord dat anders soms gewoon uitblijft. Bijvoorbeeld in concrete gevallen, men zoekt contact met de transportsector omdat men iemand heeft met een rijbewijs C3 en specifieke interesse of zo. Er zijn mensen die geen antwoord krijgen. Het helpt om toelichting te geven bij wie de PIOW is en wat ze doen, om de zaken, situaties wat beter te kunnen kaderen. Eén van de maatregelen uit het Actieplan (10 punten) van Actiris in de strijd tegen discriminatie was bijvoorbeeld het sturen van de dienstenchequesector in het voordeel van de diversiteit door de ontwikkeling van een opleidingsplan en het type opleidingen daarbij te verbreden ruimer dan de eigen functie en sector. Ook dit Actieplan wordt in zijn geheel herbekeken.