Aksent

Locatie: Schaarbeek, Evere

Historiek Aksent bestaat sinds 2005.

Activiteiten
Aksent ondersteunt ouderen en hulpbehoevenden zodat zij langer en op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Men kan terecht in de lokale dienstencentra in Schaarbeek en Evere of krijgt hulp aan huis op een flexibele manier. Medewerkers van de dienstencentra organiseren samen met vrijwilligers activiteiten zoals yogalessen, schilderateliers, cursussen Frans, uitstap naar de opera, … De dienstencentra hebben een onthaal- en ontmoetingsruimte. De organisatie biedt aanvullende thuishulp aan sociale tarieven. Deze dienstverlening bestaat onder meer uit hulp bij het huishouden, hulp bij het boodschappen doen, oppas en begeleiding voorzien, …Reguliere thuiszorgorganisaties helpen hierbij. Kortgeschoolde, langdurig werkzoekenden krijgen, via de operationele werkingen, werkervaring, opleiding en begeleiding naar een reguliere tewerkstelling.  Daarnaast is Aksent betrokken in sociale wijkprojecten en wil een kwaliteitsvolle en solidaire leefomgeving creëren. Samen met EVA vzw, VUB, Kenniscentrum Woonzorg Brussel en verschillende thuiszorgorganisaties zoals Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg en Aksent VZW won men met het project ‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’ de prijs Zorgverhaal van het Jaar in 2017. “Brussel kampt met een hoge werkloosheid, zeker bij de allochtone bevolking en tegelijkertijd zijn er grote tekorten in de zorg,” aldus juryvoorzitter prof. dr Walter Sermeus. “De aanpak om beide problemen te koppelen en samen aan te pakken is innovatief’!

Team
Er zijn medewerkers in de dienst aanvullende thuishulp, de administratie en de dienstencentra. Er werken ongeveer 17 mensen (13 Soceco’s, overstappremie 33), een 4-tal Artikel 60, een jongerenbaan en deeltijds leren en werken ) in opleiding. De tewerkstelling gebeurt steeds binnen een termijn van minimum 1 en maximum 2 jaar. Aksent vzw geeft bijscholing aan alle medewerkers. Men kan Nederlandse les volgen, een oriënterende opleiding in de zorgsector, een EHBO-cursus, een opleiding polyvalent verzorgende, …

Business model

Inkomsten uit de thuishulp via sociale tarieven, diverse subsidies, o.a. Vlaamse Gemeenschap, VGC en erkend met een mandaat inschakeling. In Schaarbeek ontsluit men infrastructuur, door een vergaderzaal in verhuur aan te bieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *