Aksent

Locatie

Schaarbeek, Evere

Historiek

Aksent bestaat sinds 2005.

Activiteiten

Aksent is een Nederlandstalige ondernemende cultuursensitieve welzijnsactor actief in Schaarbeek, Evere en omliggende buurten. De organisatie is erkend als sociaal democratische onderneming binnen de sociale economie. Versterken van sociale cohesie, meer diversiteit en inclusie realiseren en zorgzame buurten uitbouwen is het oogmerk.

Kansen creëren voor sociaal kwetsbare groepen in Schaarbeek en Evere is een ander doel.  Aksent wil de maatschappelijke en sociale betrokkenheid vergroten en vormt de schakel tussen enerzijds, de doelgroep ouderen/hulpbehoevenden en anderzijds de werkzoekenden met beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Empowerment op persoonlijk en maatschappelijk vlak realiseert men door:

-het organiseren van twee lokale dienstencentra in het kader van het Vlaams Welzijns-decreet in Schaarbeek en Evere. Alsook het aanbieden van diverse diensten en ondersteuning aan ouderen en hulpbehoevenden. Hieronder vallen aanvullende thuishulp, recreatieve, informatieve en vormende activiteiten. Wat toelaat dat mensen langer en kwaliteitsvol zelfstandig in hun vertrouwde omgeving wonen;

-werkgelegenheidstrajecten te ontwikkelen met vormings- en opleidingskansen voor kortgeschoolde werkzoekenden om hun tewerkstellingskansen te vergroten.

Team

Er zijn  7 vaste werkposten waarvan  4 Geco-functies. Daarnaast stelt men ongeveer 21 mensen tewerk. Hieronder telt men 13 Ecosoc posten ovb overstappremie 33, een 6-tal inschakelingscontracten Artikel 60 en 2 overeenkomsten Duaal leren. Personen met weinig ervaring en scholing werken in inschakelingsbanen. De functies hiervoor zijn onthaal- en  logistieke medewerkers,  thuishelpers, animator, bestuurder sociaal vervoer. Jaarlijks lopen er 8 à 10 studenten stage. Die komen van de hogescholen Odisee en Erasmus, GO! Technisch Atheneum Jette, Interface3 e.a..

Alle medewerkers volgen bijscholing in overeenkomst met hun ontwikkelingstraject.  Er is onder meer een interne cursus Nederlands in samenwerking met Lethas vzw, individuele coaching in het Nederlands (OpenContext), de oriënterende Introzorg opleiding, verschillende externe en incompany vormingen: EHBO-cursus, Ontspoorde zorg en omgaan met dementie (I-Mens), Sociale GPS (CAW Brussel), Verbindende communicatie, Gender en ouder worden Assertief zijn en een reeks E-learning modules.

Businessmodel

Er zijn inkomsten uit de thuishulp en van de diensten van de lokale centra via sociale tarieven. Aksent geniet diverse subsidies van o.a. het Brusselse gewest, Vlaamse Gemeenschap en VGC. Omkaderingsmiddelen zijn voorhanden via het mandaat inschakeling. In Schaarbeek ontsluit men infrastructuur door een vergaderzaal in verhuur aan te bieden.

Aksent haalde in 2021 een project binnen met de oproep ‘Connecting Brussels’ van het Brussel Gewest. Hiermee organiseerden ze de activiteit ‘Tours d’Aksent’. Gedurende 4 maanden promootte men met de wagen voor sociaal vervoer op markten en kruispunten in Evere en Schaarbeek de dienstencentra, de activiteiten en andere zorgorganisaties uit de buurt.

Dankzij een samenwerking eind 2021 met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), zetten ze zich in om de impact van de coronacrisis op de geestelijke gezondheid te beperken door:

-het organiseren van intervisies met de doelgroep medewerkers van Aksent;

-het bieden van een luisterend oor voor de vragen en noden van de zorgbehoevenden in de lokale dienstencentra.

Via een project van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest implementeerde Aksent in 2022 een intern e-learning systeem. Dat verliep in samenwerking met het bedrijf Givi Group Antwerpen. Updated september 2022.