Baita

Locatie

Sedert 2008, Henegouwenkaai, 1080 Brussel


Historiek

Baita werd opgericht in 1997 en is sedert 1998 erkend als SVK. Baita beheert en verhuurt kwaliteitsvolle en betaalbare woningen (in 2018 zo’n 273) aan personen en gezinnen die daar moeilijk toegang toe hebben. Men werkt ondertussen ook samen met promotoren. Er is aandacht voor collectief wonen. Daarnaast is er Baita Clean Office, opgericht in 2002 en erkend als inschakelingsonderneming (toen PIOW) sinds 2005.  In 2005 startte Baita als initiatiefnemer en mede-oprichter met de coöperatieve vennootschap Livingstones. Die heeft ondertussen 33 woningen in eigendom. Meer woonzekerheid en kansen op werk bieden, is een van de uitdagingen en blijvende ambities. Sinds 2009 staat Baita jaarlijks in voor de renovatie van twee of drie gebouwen, waarna de eigenaar zijn pand voor minimum 9 jaar aan Baita verhuurt en zo ter beschikking stelt aan meer kwetsbare gebruikers. Zie de publicatie, ‘Baita, 20 jaar’ voor de rijke geschiedenis.

Activiteiten


Met het sociaal verhuurkantoor Baita SVK wil men kansarme huurders een degelijke woning aanbieden voor een betaalbare prijs. Het schoonmaakbedrijf Baita Clean Office is een werkervaringsproject voor langdurig werkzoekenden.  Er wordt veel opleiding gegeven, zoals poetstechnieken, ruiten wassen…Er zijn zowel algemene opleidingen (zoals voorkomen van schuldoverlast),  als individuele opleidingen (Nederlands, Frans, theoretisch rijbewijs…). Baita beschikt over een uitgebreid netwerk van partners.

Team

Er zijn in totaal meer dan 30 medewerkers aan de slag. Baita SVK werkt ondertussen met 6 Soceco’s (vroeger waren er DSP-ers) en een begeleider in geco-statuut. Twee klusjesmannen en twee poetsvrouwen onderhouden de gebouwen.


Business model


Men heeft huurinkomsten. De overheid ondersteunt schaalvergroting van de SVK’s met hogere subsidies.
Baita Clean Office werkt als geregistreerd aannemer en biedt schoonmaakdiensten aan in de non-profit. Er zijn een honderdtal klanten. In 2021 werken in het inschakelingsproject 13 Ecosoc’s overstappremie 33 en 16 Artikel 60’ers. Er zijn 4 omkaderingsfuncties, met name 2 trajectbegeleiders en 2 instructeurs.
Baita beheert tevens O-zone, een sociaal bedrijvencentrum waar verschillende sociale organisaties gehuisvest zijn.