Portret. Svetlana Chirilenco, trajectbegeleider bij Aksent

Svetlana Chirilenco is al 12 jaar in België en komt uit Moldavië. Daarvan is ze al 10 jaar trajectbegeleider, waarvan 7,5 jaar bij Maks en 2,5 jaar bij Aksent. Ze kwam hier terecht omdat haar echtgenoot politiek vluchteling was. Ze spreekt Roemeens, Russisch, Frans en nu ook Nederlands.

Haar takenpakket als trajectbegeleider bij Aksent bestaat uit het recruteren van kandidaten, het geven van intensieve begeleiding en de afronding van het traject, door te begeleiden naar werk. Het belangrijkste wat Svetlana zoekt in een kandidaat is passie en affiniteit met de zorgsector.

Hij of zij moet openstaan voor leren. Ze polst naar de intrinsieke drijfveren en gaat na of men bereid is de nodige inspanningen te doen. In de thuishulp zijn er in het team de laatste tijd altijd twee mannen op negen personen. Ook in het LDC-team, voor de organisatie van de activiteiten in het centrum, zijn er drie mannen en zes vrouwen. De evolutie op de arbeidsmarkt trekt meer mensen naar de zorg aan. Zo merkt Svetlana op dat binnenkomen bij Aksent als Artikel 60-er in de hoedanigheid van chauffeur, kan leiden naar een job in de thuishulp. Daarvoor is eerst opnieuw een opleiding bij Groep Intro Zorg nodig. Er zijn succesverhalen die haar zichtbaar plezier doen. Neem bijvoorbeeld Juliana, Artikel 60’er en onderhoudsmedewerkster, die alle stappen met haar doorlopen had. Dat begon bij beroepsoriëntatie. ‘Wat is je droom? Wat wil je later worden?’ Verpleegster’ luidde het antwoord. ‘En wat sluit hier bij aan, wat zijn de zorgberoepen, wat is haalbaar?’ Juliana leerde de VDAB-site kennen en de zoekinstrumenten  gebruiken. Ook zij volgde een opleiding bij Groep Intro Zorg. Svetlana hielp haar om zich voor te bereiden op een motivatiegesprek voor COBEFF (opleidingen tot verzorgende). Als Juliana uiteindelijk een beroepsopleiding start, is dat een positieve uitkomst. Effectief stagelopen in verschillende werkomgevingen helpt ook om een beeld over een bepaalde functie te krijgen. Zo lopen 4 personen jaarlijks stage in een zorgorganisatie (woon-zorgcentra van Brussel en Vlaanderen). Dit gebeurt via de vooropleiding Intro Zorg. Eén persoon liep stage gedurende meerdere weken in het woon- zorgcentrum Sint-Joseph in het kader van haar opleiding tot verzorgende bij het CVO Brussel.

De inbedding in de wijk in Schaarbeek is uitermate belangrijk.  Aksent wil de multiculturaliteit van Schaarbeek weerspiegelen. Svetlana zelf is post-universitair geschoold in pedagogiek en management. Ze gaf zelf les in haar thuisland. In het CAW-Vilvoorde, waar ze woont, heeft ze nog gepoetst, omdat ze in een Nederlandstalige context aan de slag wou. Svetlana is dus ervaringsdeskundige. Ze maakte zelf een immigratieproces mee.  Ze peilt ook naar de randvoorwaarden van de kandidaten. Dat zijn bijvoorbeeld het aantal en de leeftijd van de kinderen. Heeft men opvang,  kan men zich verplaatsen? Samen wordt er desnoods naar oplossingen gezocht.

Bij het starten van het werkervaringstraject evalueert ze het competentieprofiel van iedere medewerker. Het begeleidend personeel stelt een individueel Technisch Pedagogisch Dossier op. Het competentieprofiel van de doelgroep medewerkers wordt aan de hand van een werkervaringstraject versterkt. Het opstellen van een persoonlijke balans van professionele en van persoonlijke verworvenheden bij de start van het werkervaringstraject helpt de sterktes en de werkpunten in kaart te brengen. Daarbij vindt een grondige, persoonlijke profielanalyse plaats. Eerst proberen de coachen het antwoord op deze vragen te vinden: Hoe werkt de persoon bij voorkeur? Op welke manier communiceert hij graag? Wat zijn de factoren die hem motiveren? Wat zijn de talenten, ontwikkelingspunten…Dit helpt vaardigheden te ontdekken, hun potentieel te beoordelen en in te zetten. Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een concreet actieplan volgt. Dit bevat competentieversterkende individuele begeleiding, coaching op het werkterrein, bijscholingen en taalcursussen.

Aksent werkt niet alleen aan technische vaardigheden zoals klanten bedienen, poetsen, …, maar vooral aan arbeidsattitudes zoals op tijd komen, initiatief nemen, zelfstandig of in team werken, planmatig werken en studeren, oplossingsgericht en klantvriendelijk handelen. Men wil medewerkers sterker en zelfredzamer maken. Er is opleiding in groep en individueel. Een cursus Nederlands volgen kan bij het Huis van het Nederlands, of via een conversatietafel. Er was een kandidaat uit het bijzonder onderwijs, sterk gemotiveerd, die een beroepsopleiding in de zorg is gaan volgen. Zij had enkel basisschool in Afrika gevolgd. Ze gaven haar zelf pedagogische en taalondersteuning.

Tijdens de laatste twee maanden van het werkervaringstraject stelt men het C.V. en de motivatiebrieven in het Nederlands en in het Frans op, solliciteert men vacaturegericht en bereidt sollicitatiegesprekken voor.

Permanente bijscholing is ook voor Svetlana een noodzaak. Zij is fan van de webinars van VIVO (er is geen verplaatsing nodig). Conflictbeheersing, hoe motivatie beïnvloeden, coachinggesprekken, begeleiden in de zoektocht naar werk….zijn thema’s die ze opvolgt. Ze schreef zich in voor een training ‘Werkgeversbenadering’ bij Kairos, in Kessel-Lo.

De job blijkt erg gevarieerd. Er is veel samenwerking met partners.

Svetlana verwijst kandidaten door naar tewerkstellingsorganisaties. Bij het opstarten van een aanwervingsprocedure werkt men intensief samen met Actiris, de drie Brusselse werkwinkels en andere tewerkstellingsorganisaties.

Er is samenwerking met de OCMW’ s rond de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en met Actiris.  Ze stelt een evaluatierapport ter beschikking aan de medewerker van LINK, over de werkzoekende. Voor de uitstroom werkt men met de Dienst Link, maar als die slechts om de 2 maanden een begeleidingsgesprek houden, blijkt dit onvoldoende. Het is frustrerend niet te weten wat er met de uitstromers van Aksent gebeurd is.

Dit jaar werden er enkele mensen naar De Werklijn Brussel doorverwezen. Na een korte stage en een contract van bepaalde duur tekende een persoon een COD. Een tweede persoon loopt stages als een manier om actief te zoeken naar een gepaste baan. Partner S-Plus Mantelzorg gaf 2 interne vormingen: Wegwijs met dementie en Ontspoorde zorg. Het uitbreiden van netwerkpartners is een doelstelling.

Svetlana neemt deel aan de opleidingsbeurs georganiseerd door Tracé Brussel, de Jobbeurs en andere evenementen in Schaarbeek en Evere. Er is samenwerking met het Huis van het Nederlands, Brusselleer en de  CVO’s. Men communiceert met verschillende lesgevers en opleidingsverantwoordelijken, want dat zorgt voor betere opleidingsresultaten. Kortom, de trajectbegeleider is een onmisbare sleutelfiguur binnen de werkervaringsprojecten. Dankzij hun knowhow, enthousiasme en ervaring vinden mensen hun weg naar werk.