FIX

Posted on Updated on

Locatie Anderlecht.

De inwijding van de nieuwe werkvloer in de Sylvain Denayerstraat 51 op 7 mei 2019 verliep erg feestelijk. De Ministers Didier Gosuin, Pascal Smet en Guy Vanhengel debatteerden er met elkaar en er bleek grote eensgezindheid te bestaan over de mooie realisaties van FIX.    Er is een oppervlakte van 1533 m². Het gebouw biedt vooral bureauruimte, er is een schrijnwerkerij, een magazijn en een leslokaal. De meeste ploegen zijn immers fulltime aan het werk op de scholen en bij jeugdinfrastructuur. Op deze centrale plek kunnen alle ploegen thuiskomen. Algemene planningsvergaderingen en teamactiviteiten gaan hier door. Dit gebouw laat FIX toe om de snelle groei van de afgelopen jaren verder te zetten. Met deze gedachte in het achterhoofd is het ingericht. De meeste ruimten zijn flexibel waardoor het gebruik makkelijk kan wijzigen.

Team 

Het team bestaat in 2019 uit 61 personeelsleden. Dat komt overeen met 57,2 VTE’s. FIX begeleidt 34,6 VTE doelgroeparbeiders volgens de volgende verdeling: 26 dsp’ers, 3 Artikel 60’ers, 2 inschakelingscontracten, 1 brugproject, 1 contract deeltijds leren- deeltijds werken, 1,6 stagecontract. Specifiek in 2018 beëindigden 11 arbeiders hun traject bij FIX. Dat cijfer fluctueert jaarlijks tussen de 10 en de 20 arbeiders. Men behaalt een gemiddeld doorstroompercentage van 70 tot 75%.

Historiek

FIX is ontstaan vanuit het Centrum voor Stadsontwikkeling als klusploeg voor scholen. In 2004 is de vzw SIT opgericht. SIT is stelselmatig gegroeid tot een professioneel bouwbedrijf met meer dan 60 medewerkers, ging energieadvies geven en werkt ondertussen ook voor Brusselse jeugdorganisaties. In de toekomst wil men verder inzetten op de uitbouw van de schrijnwerkerij, het verhogen van het aantal arbeiders op de werf en het vergroten van de autonomie bij de arbeiders.

Activiteiten

De activiteiten bestaan uit verbouwing, schrijnwerkerij, schilderwerken,… voor publieke infrastructuur zoals scholen en jeugdlokalen. FIX biedt een antwoord op stedelijke uitdagingen en was de afgelopen 20 jaar actief op 1500 werven. FIX beschikt over 2 schildersploegen, 1 ploeg schrijnwerkerij, 2 ploegen ruwbouw, 1 ploeg binnenafwerking, 1 sanitaire ploeg, en (sinds vorig jaar) 1 ploeg die zich inzet voor Brusselse jeugdinfrastructuur. FIX biedt haar activiteiten enkel aan Brusselse Nederlandstalige scholen en jeugdorganisaties aan. Daarnaast geven nog 2 energieverantwoordelijken advies aan scholen met betrekking tot hun energieverbruik.
Vier interessante actuele aandachtspunten voor FIX die uit het sofagesprek met de ministers Smet, Gosuin en Vanhengel op 7 mei 2019 naar voor kwamen waren: trajectbegeleiding die autonomie stimuleert, werkervaringstraject met polyvalente technische opleiding, energieadvies voor scholen en de focus op taalbeleid, met name Nederlands op de werkvloer, maar wel met een heel lage instapbarrière.

Business model

Scholen die noden hebben op het vlak van infrastructuur kunnen deze niet zelf aanpakken. Daarvoor is er te weinig expertise. Dus moeten zij beroep doen op een externe partij. Vervolgens hebben scholen de keuze om werken te laten uitvoeren door een commercieel bedrijf of door een organisatie uit de sociale economie. FIX wordt gefinancierd met middelen van de VGC. In ruil daarvoor levert FIX een quasi-gratis dienstverlening aan de scholen. Door FIX te financieren in plaats van de individuele scholen heeft de overheid deze keuze van partner dus weggenomen bij de scholen.
De meerwaarde die wordt gecreëerd gaat naar het werkervaringstraject van FIX. Dezelfde logica geldt ook voor jeugdorganisaties. Het gevolg van deze constructie is dat FIX weinig eigen middelen genereert en sterk afhankelijk is van enkele centrale overheden. Maar dit betekent niet dat de aandacht voor klantvriendelijkheid en doelgericht werken kan verslappen. In 2018 was FIX op meer dan 60 scholen en in 15 jeugdorganisaties actief.

Financiering

FIX is voor een groot deel van haar werking afhankelijk van subsidies. De voornaamste subsidiërende overheden zijn de VGC en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien is FIX erkend als Brusselse inschakelingsonderneming.  Het resterende deel van de financiering komt uit eigen middelen en kleinere subsidiebronnen.