Atelier Groot Eiland

AGE-3
AGE Bel-O 1
AGE 2
reddevils
stadslandbouw
Boomerang
Boomerang 2
AGE Feest 20 oktober 2023
boom AGE
AGE supermarkt
previous arrow
next arrow
Locaties

Henegouwenkaai 29, 1080 Molenbeek. De restaurants en biowinkel bevinden zich ook in de Henegouwenkaai. Sandwich bar BelO en bio market BelFood (voorheen The Food Hub) delen dezelfde ruimte. Atelier Permanent, het project gericht op het ontharden en vergroenen van de stedelijke ruimte, transformeerde de binnenkoer tot een groene oase in oktober 2023. Naast de moestuin achter de oude Belle Vue brouwerij in Molenbeek zijn er nog moestuinen op het dak van Abattoir in Anderlecht, Helifarm in de Noordwijk en Armonea in Anderlecht en een nieuwe tuin op in de Marollen aan Ursulinen. Ondertussen is in de Nijverheidskaai 77a schrijnwerkerij Klimop en Boomerang Design gevestigd.

Historiek

De organisatie is ontstaan in de jaren 80 uit vrijwilligerswerking (kookatelier, houtatelier, verzending…). Pas in 1993 kreeg het de naam Atelier Groot Eiland. Arbeid is een hefboom voor kansarmoedebestrijding. Ondertussen groeide het initiatief uit tot een personele unie die verschillende vzw’s (naast Atelier Groot vzw Eiland, ook GREAT vzw en EAT vzw) samenbrengt.

Activiteiten

Atelier Groot Eiland wil Brusselaars die geen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt ondersteunen in hun zoektocht naar werk. De vzw organiseert daarom trajecten in werkervaring, opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. De organisatie biedt langdurig werkzoekenden, kort geschoolden en mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie, een opleiding en werkervaring aan. Dat kan in de horeca, schrijnwerkerij, stadslandbouw en/of verkoop.

Een opleidingstraject via VDAB of Bruxelles Formation duurt 6 of 8 maanden. Een werkervaringstraject varieert van 1 tot maximum 2 jaar. Horeca (BelO, BelMundo, EAT, ….), schrijnwerkerij (Boomerang), verkoop (The Food Hub, biowinkel) en stadslandbouw (Belakker, toelevering oogst aan restaurants en voor verkoop) vormen de activiteiten. Opleiding, werkervaring en arbeidszorg worden gecombineerd.

Business model en financiering

De activiteiten zijn ondergebracht in verschillende entiteiten die fungeren als mini-ondernemingen. De sterk gediversifieerde inkomsten zijn afkomstig van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Erkenning Sociaal Democratische Onderneming, Gesco-overeenkomsten, Soceco-overeenkomsten, Partnership met Actiris, Leefmilieu Brussel, Wijkcontract Citroën-Vergote, Covid-Premie, De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Stedenfondsovereenkomst, Onderwijs & Vorming, De Vlaamse Gemeenschap, Opleidingsovereenkomst met VDAB, Vlaamse ondersteuningspremie, De Franstalige Gemeenschap, Opleidingsovereenkomst met Bruxelles Formation, Contrat d’Adaptation Professionelle, De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Ervaringsdeskundige in armoede, De Gemeente Molenbeek, Food Wave, Socialprofit-sector, Sociale Maribel, Deeltijds leren, deeltijds werken, VIA, Non Profit Akkoord (NPAK), ESF, Project Jobparcours: outreach en begeleiding van mensen met MMPP.