De Overmolen

Locatie Centrum Brussel
Historiek

De Overmolen bestond 25 jaar in Oktober 2017 en vierde uitbundig feest in Wiels. De organisatie wil het algemeen maatschappelijk welzijn in Brussel bevorderen door initiatieven te initiëren die een antwoord bieden op een reële nood, zoals de opvang van prostituees, vluchtelingen of sociale verhuur met de oprichting van Baita in 1996. Projecten situeren zich zowel binnen de welzijnswereld, de socioculturele sector of de sociale economie. Binnen sociale economie werkt men samen met verschillende OCMW’s. Mensen die om één of andere reden geen recht hebben op de ‘klassieke’ sociale bescherming (o.a. werkloosheidsuitkering) kunnen er werkervaring opdoen. Sinds 2015 is De Overmolen erkend als PIOW (nu inschakelingsonderneming). De klusdienst verzorgt afbraakwerken, schilderwerken, renovatiewerken, inrichting van kantoorruimtes of woningen, verhuizingen, herstellingen van sanitair en elektriciteit, tuinonderhoud. Daarnaast is er De Kleppe, een oud kloosterdomein in de Vlaamse Ardennen is een vakantieverblijf voor mensen die fysiek, mentaal, financieel of sociaal kwetsbaar zijn. En er is de bouw van elf sociale studio’s voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel en studenten. De Overmolen biedt ook thuiszorg aan.

Activiteiten

Projectontwikkeling: De Overmolen profileert zich  in Brussel als een project- ontwikkelingsorganisatie die inspeelt op nieuwe noden, vaak in samenwerking met andere organisaties. De Overmolen investeerde altijd in gebouwen voor verhuur aan sociale organisaties, als ontmoetings- en vergaderruimte, als woningen voor sociale verhuur. In totaal gaat het om 7500 m2 kantoorruimte en 500 m2 woonruimte. Een daartoe opgericht sociaal-economieproject verzorgt het dagelijks beheer. Daarin krijgen mensen met een lage opleiding de kans om een tot twee jaar werkervaring op te doen als klusjesman of als administratief bediende.
Patrimoniumfunctie en materiële ondersteuning: De Overmolen blijft op zoek naar naar degelijke huisvesting voor welzijns- en culturele organisaties enerzijds en kansarmen anderzijds. Dit via verschillende formules: mandaatcontract, erfpacht, (gezamenlijke) aankoop, private samenwerking, …

Team
Het klusteam bestaat uit 5 doelgroep medewerkers.

Business model
De omzet van de onderhoudswerken in 2016-2017 bedroeg bijvoorbeeld 25.000 euro.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *