Wijkhuis Chambéry

klusjesploeg1Chambéry

Locatie

Etterbeek

Activiteiten

Wijkhuis Chambéry heeft in eerste instantie tot doel een ontmoetingsplaats te zijn in de wijk en samen met de buurtbewoners een werking uit te bouwen die gericht is op de verbetering van hun leefsituatie. De vzw steunt hierbij op de samenwerking van verschillende deelwerkingen en projecten: een lokaal dienstencentrum, een kinder- en jongerenwerking, een buurtwerking en een luik sociale economie (werkervaringsproject). Het werkervaringsproject Chambéry heeft een erkenning voor drie activiteiten: Horeca (met een eigen sociaal restaurant), klusjesdienst en renovatiewerken. De vereniging is op dit moment gemandateerd voor de begeleiding van 13 doelgroepmedewerkers.

Team

Bij Chambery werken in totaal een 30tal mensen in verschillende statuten  (reguliere contracten, Geco’s, Ecosoc/Soceco contracten, Artikel 60…) + een grote groep vrijwilligers.

Binnen het werkervaringsproject werken er 7 personen (= 4,9VTE), die behoren tot het vaste team en (maximaal) 14 VTE doelgroepmedewerkers (wanneer alle posten zijn ingevuld).

HORECA/sociaal restaurant: 2 Ecosoc/Soceco posten en 1 à 2 artikel 60 posten met het profiel “keukenmedewerker”, 1 artikel 60 post met het profiel “chauffeur”, 1 vaste kok in Geco statuut en een restaurantverantwoordelijke in Geco-statuut. Daarnaast zijn er twee halftijdse contracten “deeltijds leren deeltijds werken”, als ook regelmatig andere stagiaires.

Klusjesdienst: 1 Soceco post en 1 à 2 artikel 60 posten met het profiel “onderhoudsmedewerker gebouwen”, 1 vaste ploegbaas via het OCMW van Etterbeek en een (deeltijdse) projectverantwoordelijke/coördinator in regulier contract.

Renovatieploeg: 3 Soceco posten en 1 artikel 60 post met het profiel “schilder decorateur”, 1 technisch instructeur in Geco statuut en een (deeltijdse) technische medewerker in regulier contract.

Daarnaast zijn er 2 Artikel 60 posten met het profiel “onderhouds- en poetsmedewerker”, die een ondersteunende rol opnemen t.o.v. de andere werkervaringsploegen.

Er is individuele trajectbegeleiding voorzien voor de doelgroepmedewerkers (0,5VTE). Wat de artikel 60 posten aanbelangt, wordt er op dit moment alleen samenwerkt met het OCMW Etterbeek. Betalende Artikel 60’ers zijn geen evidentie. Vooral het sociale restaurant en de klusjesdienst richten zich naar een kansarm doelpubliek en werken met een relatief kleine winstmarge.

Financiering

De klusjesdienst ontvangt ook financiering van VGC Stedenfonds in het kader van het woonzorgbeleid.