Manus. Meer dan handen!

The European Business Awards (EBA) selecteerde Manus als National Champion 2015 in de categorie sustainability. De EBA beloont jaarlijks de meest innovatieve ondernemingen die zich op een maatschappelijk verantwoorde manier inzetten in een bepaald domein. De selectie is een mooie opsteker voor het voltallige Manus-team en de sociale economie in het algemeen.

Manus
Manus

Locatie: Molenbeek in Brussel en Antwerpen

Activiteiten : Sector: Manus is actief in groenonderhoud, schoonmaak (dit is de grootste sector) en renovatie. De ontwikkeling van medewerkers staat centraal, de mindset is gericht op doorstroom. Training ‘on the job’ staat centraal, de nadruk ligt op het opdoen van werkervaring. In Brussel bedraagt de doorstroom naar de reguliere sector 10 tot 15%. Manus vertrekt van waarden, de medewerkers zijn ‘trots, ondernemend, vrolijk, creatief, wederkerig, ondernemend’…

Team: Het aantal medewerkers bedraagt in totaal Antwerpen en Brussel samen zo’n 255 doelgroepmedewerkers (vnl. artikel 60, werkgestraften,…) en 44 mensen in omkadering.

De omzet in Brussel bedraagt nu 500.000 euro per jaar en globaal voor Antwerpen en Brussel 4 miljoen euro. Dat is voor Brussel een minimum dat echt wel nodig is om levensvatbaar te zijn.

Historiek: Manus Brussel startte in 2010 en kende een organische groei. Al waren er groeipijnen veroorzaakt door het gebrek aan contracten. Om op te starten was het opportuun een Brusselaar aan boord te hebben die de institutionele omgeving goed kende. Er was geen volledige subsidiering en bij de opstart waren direct veel aanwervingen van werfleiders en arbeiders nodig. Manus is oorspronkelijk als buurtbedrijf gestart en hier ligt nu terug de klemtoon, vanuit een groeiende behoefte aan meer sociale controle, door de recrutering in bepaalde buurten.

Business model: Bij de uitvoering worden dezelfde standaarden gehanteerd als op de reguliere markt. Men hanteert een competitieve prijszetting. 15% Van de openbare aanbestedingen waarop men intekent wordt effectief binnengehaald. Het verdienmodel is minder afhankelijk van subsidies, die dienen om de begeleiding, opleiding, omkadering te voorzien.

Men hanteert een behoorlijk uurtarief voor de sector. Manus zet, omdat het om mensen in opleiding gaat, vooral veel meer ‘manuren’ in dan een regulier bedrijf om een bepaalde opdracht uit te voeren en er is steeds begeleiding, bv een werfleider bij.

Het sluitstuk van een inschakelingstraject bij Manus bestaat erin dat men gaat werken in een ander bedrijf, maar nog onder monitoring en de begeleiding van Manus staat. Daarvoor gebruikt men speciale ‘manuscontracten’. Zo raakt de medewerker langzamerhand vertrouwd met een totaal nieuwe situatie in een regulier bedrijf. Bedrijven waar men mee samenwerkt zijn NNOF in Vilvoorde, Misanet en BMS. Dit laatste traject duurt maximum 1 jaar, waarna er mogelijk een aanwerving volgt.

Quote van de maand november 2015

Eva van Fix : ‘Ik zou zo zes mensen willen aanwerven maar ik vind ze niet’. Deze opmerking (ivm Artikel 60) verdient een woordje uitleg: Verschillende leden gaven aan dat ze moeilijk Artikel 60’ers krijgen van het OCMW. Dat is erg afhankelijk van OCMW tot OCMW en van gemeente tot gemeente. Het is een probleem om verder te bespreken, zowel de schaarste als de problematiek van de betaling van de Artikel 60’ers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *