FIX

DSC01717
DSC01709
DSC01722
previous arrow
next arrow
Locatie

Anderlecht. De inwijding in de Sylvain Denayerstraat 51 op 7 mei 2019 verliep feestelijk. De Ministers Didier Gosuin, Pascal Smet en Guy Vanhengel debatteerden. Er bestond grote eensgezindheid over de mooie realisaties van FIX.    Er is een oppervlakte van 1533 m². Het nieuwe gebouw biedt vooral bureauruimte, er is een schrijnwerkerij, een magazijn en een leslokaal. De meeste ploegen zijn immers fulltime aan het werk op de scholen en bij jeugdinfrastructuur. Dit is een centrale thuisplek voor alle ploegen. Algemene planningsvergaderingen en teamactiviteiten gaan hier door. Dit gebouw laat toe om de snelle groei verder te zetten.  De meeste ruimten zijn flexibel waardoor het gebruik makkelijk kan wijzigen.

Team 
Lees verder

Baita

Locatie

Sedert 2008, Henegouwenkaai, 1080 Brussel


Historiek

Baita werd opgericht in 1997 en is sedert 1998 erkend als SVK. Baita beheert en verhuurt kwaliteitsvolle en betaalbare woningen (in 2018 zo’n 273) aan personen en gezinnen die daar moeilijk toegang toe hebben. Men werkt ondertussen ook samen met promotoren. Er is aandacht voor collectief wonen. Daarnaast is er Baita Clean Office, opgericht in 2002 en erkend als inschakelingsonderneming (toen PIOW) sinds 2005.  In 2005 startte Baita als initiatiefnemer en mede-oprichter met de coöperatieve vennootschap Livingstones. Die heeft ondertussen 33 woningen in eigendom. Meer woonzekerheid en kansen op werk bieden, is een van de uitdagingen en blijvende ambities. Sinds 2009 staat Baita jaarlijks in voor de renovatie van twee of drie gebouwen, waarna de eigenaar zijn pand voor minimum 9 jaar aan Baita verhuurt en zo ter beschikking stelt aan meer kwetsbare gebruikers. Zie de publicatie, ‘Baita, 20 jaar’ voor de rijke geschiedenis.

Lees verder

Pianofabriek

 

Historiek

Pianofabriek is onder die naam gekend vanaf 1991, maar het ontstaan gaat ver terug tot in de jaren 70 met het verschijnen van de eerste cultuurwerkers in Sint-Gillis. Tot 1978 werden er in één van de gebouwen piano’s gemaakt wat de naam verklaart.

Locatie

Sint-Gillis. In totaal beschikt men  over 4000 m² bruikbare ruimte: een 25-tal zalen van 250 tot 25 m² met onder meer een theater- en feestzaal, vijf studio’s voor dans, muziek en theater, een expositieruimte en een auditorium.

Activiteiten

Cohousing project, gemeenschapscentrum, kunstenwerkplaats, Citylab voor Superdiversiteit en opleidingscentrum tegelijkertijd. Professionele inschakeling vindt er plaats in drie domeinen : horeca, de verkoop van de producten van Femimain en sedert 2017 ook in de podiumkunsten met een tewerkstellingsproject voor assistent podiumtechnici. 

Lees verder

LD3

Locaties

Centrum Brussel (LDC Het Anker en LDC Forum),  Vorst (LDC Miro)

Historiek

Het Anker startte met haar werking in de Begijnhofwijk in de jaren ’80, om in 1993 als lokaal dienstencentrum erkend te worden, net als Forum. LDC Miro ging van start in 2014. In 2017 smolten de verschillende vzw’s samen tot LD3 vzw. In 2017 verkreeg LD³ vzw een PIOW-erkenning. Onderhouds-, onthaal- en facilitymanagers zijn de profielen waarmee men momenteel werkt.

Activiteiten

LD3 ambieert dat iedereen succesvol ouder wordt. Dit betekent dat iedere oudere op actieve wijze vormgeeft aan zijn/haar leven. Het gaat over de optimalisatie van kansen en mogelijkheden met betrekking tot gezondheid, participatie, fysieke, financiële en sociale zekerheid met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

Lees verder

ViTES – De Kringwinkel Laken

Locatie

Kringwinkel, Wandstraat 122, Laken, en Anderlechtsesteenweg 96. Kilomet, Bergensesteenweg 95,Anderlecht

Activiteiten

In 2017 opende de eerste Kringwinkel ViTeS in Brussel.
Kringwinkel Televil was al lang  actief in de Brusselse rand. Binnen hun klantenkring en hun werknemersbestand waren er heel wat mensen uit het Brusselse. Daarnaast was Televil actief betrokken bij verschillende projecten rond armoedebestrijding in Brussel. Om de Brusselse activiteiten een juridische structuur te geven richtte men ViTES BE op.
In de Lakense Kringwinkel worden de in Brussel en Vlaanderen ingezamelde goederen verkocht aan sociaal correcte prijzen en met garantie. Algemeen kan je stellen dat de verkoopprijs schommelt tussen de 10% en 25% van de nieuwwaarde. Het aanbod is divers; textiel, speelgoed, fietsen, boeken, huisraad, meubels en elektrische apparaten. Men zou graag een tweede of een derde winkel in Brussel openen.

In mei 2022 opende de Kilomet in Anderlecht. Een circulaire supermarkt.

Lees verder

Aksent

Locatie

Schaarbeek, Evere

Historiek

Aksent bestaat sinds 2005.

Activiteiten

Aksent is een Nederlandstalige ondernemende cultuursensitieve welzijnsactor actief in Schaarbeek, Evere en omliggende buurten. De organisatie is erkend als sociaal democratische onderneming binnen de sociale economie. Versterken van sociale cohesie, meer diversiteit en inclusie realiseren en zorgzame buurten uitbouwen is het oogmerk.

Kansen creëren voor sociaal kwetsbare groepen in Schaarbeek en Evere is een ander doel.  Aksent wil de maatschappelijke en sociale betrokkenheid vergroten en vormt de schakel tussen enerzijds, de doelgroep ouderen/hulpbehoevenden en anderzijds de werkzoekenden met beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Empowerment op persoonlijk en maatschappelijk vlak realiseert men door:

Lees verder

De Overmolen

Historiek 

De Overmolen ontwikkelt sinds 30 jaar initiatieven voor mensen die in Brussel door de mazen van het net vallen.  Het gaat zowel om huisvesting voor sociale organisaties en hun doelgroepen als om organisaties die specifieke noden aanpakken.  Zo lag De Overmolen onder andere mee aan de basis van Pag-asa, Minor Ndako, Globe Aroma, Baita, Lhiving, Jobyourself…  Als inschakelingsonderneming voert De Overmolen zijn missie niet alleen uit voor maar ook mèt kwetsbare personen.  In de klusdienst, dienst voor oppashulp en administratie kunnen mensen werkervaring op doen om terug aan te sluiten bij de reguliere arbeidsmarkt.

Activiteiten 

De Overmolen huisvest momenteel 33 organisaties en 75 kwetsbare personen in ca. 17.000 m² gebouwen op 7 locaties die grotendeels onderhouden worden de eigen klusdienst.  Kompanie@Home biedt met een 30-tal medewerkers en vrijwilligers oppashulp aan een 60-tal senioren.

Team 

Het team bestaat uit 10 vaste medewerkers en een 25-tal medewerkers in werkervaringstraject.

Business model 

De Overmolen geneert omzet uit verhuur van zijn gebouwen en uit verkoop van de diensten van Kompanie@Home en Klusdienst.

Casablanco

Locatie

Anderlecht

Historiek

Casablanco is al meer dan 20 jaar actief in de sociale economie en behartigt een dubbele opdracht: socio-professionele begeleiding en inschakeling van langdurig en kortgeschoolde werkzoekenden én de verbetering van de woonleefomgeving in het BHG, in het bijzonder in de achtergestelde wijken. Pieter Dehon over ondernemen in de sociale economie: ‘Een ietwat ongemakkelijke spreidstand tussen het koesteren van maatschappelijke en economische idealen en het moeten maken van strategische keuzes. Tussen het organiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening en de voortdurende nood aan rendement. Kortom, een grand-ecart tussen cijfers en mensen’.

Team

Jaarlijks werken er gemiddeld 70 mensen bij Casablanco. Het team bestaat uit 50 doelgroep werknemers, 8 instructeurs en algemene coördinatiestaf.

Lees verder

Groep Intro

Locatie

Anderlecht

Historiek

In het verleden werden er klusopdrachten uitgevoerd in Brussel vanuit Vlaanderen. Vanaf begin 2016 richtte Groep Intro in Brussel een kleine klusploeg op in Brussel met twee Artikel 60’ers. Er werden er vier inschakelingsgeco’s aangeworven. Binnen Brussel heeft Groep Intro al 30 jaar ervaring met het organiseren van opleidingen in de bouwsector (metser, dakdekker,…).

Activiteiten

Binnenschilderwerk en decoratie, plaatsen van binnenwanden in gipskarton, ontmanteling van lokalen, opruimingswerk, plaatsen van vloertegels en wanden, gevelschilderwerk, repareren en schilderen van ramen en kozijnen, uitvoeren van kleine elektrische installaties, plaatsen van klinkers en betonplaten… hoofdzakelijk in het Brusselse Gewest. Men werkt aan de GROEI van mensen : Groepsdynamiek, Respect, Ontdekkingen, Empowerment en Individuele begeleiding.

Team

Het team van de werkervaring bestaat uit 4 inschakelingsgeco’s (nog niet ingevuld), 2 sociale maribel medewerkers, 4 Artikel 60’ers, 1 begeleider instructeur en 1 inschakelingscoach.

Business Model

Middelen uit het mandaat inschakeling, in combinatie met tewerkstellingsmaatregelen en één geco. Er zijn ook commerciële inkomsten van externe klanten en van interne klanten, voor het onderhoud en verbouwingen van de gebouwen behorend tot het patrimonium, die eigendom zijn van de VZW Groep Intro, of van gebouwen die men in erfpacht heeft.

MAKS

Maksleer
Maks
Locatie

Anderlecht

Historiek

Maks bestaat sedert 1999.

Activiteiten

Maks stimuleert samenwerking tussen bewoners en organisaties in Brussel. Met de bedoeling het sociaal weefsel en het imago van Kuregem te versterken. Ze mobiliseert via economische, sociale, culturele en artistieke acties. Maks maakt jonge en oude bewoners maatschappelijk en economisch weerbaarder. Daarvoor organiseert ze opleidingen en cursussen. Bovendien begeleidt ze buren die werk zoeken. Maks experimenteert creatief met digitale en grafische media.


Er zijn verschillende afdelingen: Maks administratie, Maks Digitaal, Maks Werk en Maks Grafisch Bureau. Maks Digitaal werkt aan digitale inclusie. Maks Werk verzorgt begeleiding naar werk via individuele begeleiding en collectieve workshops en via een aanbod van langere opleidingen, inclusief Nederlandse les en basis ICT. Maks Grafisch Bureau doet grafisch werk voor zo’n 33 klanten. Er vindt ook Begeleiding van Specifieke Doelgroepen (BSD) plaats, die wordt georganiseerd samen met Brusselleer (doelgroep laaggeletterden).

Lees verder