LD3

Locaties

Centrum Brussel (LDC Het Anker en LDC Forum),  Vorst (LDC Miro)

Historiek

Het Anker startte met haar werking in de Begijnhofwijk in de jaren ’80, om in 1993 als lokaal dienstencentrum erkend te worden, net als Forum. LDC Miro ging van start in 2014. In 2017 smolten de verschillende vzw’s samen tot LD3 vzw. In 2017 verkreeg LD³ vzw een PIOW-erkenning. Onderhouds-, onthaal- en facilitymanagers zijn de profielen waarmee men momenteel werkt.

Activiteiten

LD3 ambieert dat iedereen succesvol ouder wordt. Dit betekent dat iedere oudere op actieve wijze vormgeeft aan zijn/haar leven. Het gaat over de optimalisatie van kansen en mogelijkheden met betrekking tot gezondheid, participatie, fysieke, financiële en sociale zekerheid met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

LD3 wil een zorgzame buurt ontwikkelen, waar mensen ‘zorgen’ voor elkaar in diverse Brusselse buurten waarbij ze zich richt op zowel ’zorgvrije’ ouderen als ouderen met een zorgnood. De buurt als actiedomein wint aan belang in de organisatie van het dagelijks leven en de waarborg van deze kwaliteit van leven. Een ‘buurt’ is niet zozeer een administratieve of geografische afbakening, dan wel wat bewoners als meest nabijgelegen leefomgeving ervaren. Buurtanalyses maken duidelijk welke specifieke kwetsbaarheid een bepaalde buurt typeert. De focus kan liggen op bv. ouderen met een migratie-achtergrond, ouderen in sociale uitsluiting, ouderen in armoede, of nog andere. Binnen het sociale economieluik wil LD3 diensten aanbieden die haar missie realiseren. Vandaag zijn verschillende Artikel 60-medewerkers aan de slag om een efficiënt beheer en onderhoud te ontwikkelen zodat de infrastructuur kan bestemd worden voor een brede waaier aan activiteiten en een ruim publiek. Het project wil drie doelstellingen realiseren:

  • sociale doelstelling = versterken van sociale cohesie door infrastructuur aan democratische prijzen ter beschikking te stellen aan buurt (organisaties/bewoners). Sociale organisaties zijn vaak op zoek naar ruimte voor vergaderingen, recepties, etc. in het weekend of in de week.
  • inkomsten genereren = privépersonen zijn op zoek naar infrastructuur voor privé-evenementen, deze middelen kunnen dienen om het project verder te versterken.
  • tewerkstelling en opleiding voor doelgroepmedewerkers = door een goede omkadering en coaching op de werkvloer, door interne/externe professionele vorming stimuleert vzw LD3 de tewerkstellingskansen van langdurig laaggeschoolde werkzoekenden door met hen aan de slag te gaan in dit project.

De functies binnen het project zijn een facility-manager, een klusjesman en een onderhoudsmedewerker. LD3 wil in de nabije toekomst nieuwe sociale economie-activiteiten ontwikkelen.

Team

Het LD3-team is verspreid over verschillende vestigingen. Het vaste team bestaat uit 12 personen (9,1 VTE). Hiervan zijn er 4,5 VTE actief in een geco-statuut en 1 VTE via projectfinanciering. Er zijn 3 doelgroep medewerkers (Artikel 60) aan de slag.

Business model

LD³ beheert en ontsluit de infrastructuur van de drie dienstencentra en stelt zaal- en keukenverhuur ter beschikking aan democratische prijzen. In 2019 startte een klusdienst op in LDC Miro. In 2020 start een gloednieuw buurtrestaurant in LDC Het Anker. LD3 wordt gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Actiris. Zie www.ld3.be