De OESO spoort Brussel aan om zijn werkzoekenden meer te activeren bloklettert L’Echo op 14 oktober 2023

Minister Bernard Clerfayt ging te rade bij de OESO (Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling) voor een studie over Brussel .. Die suggereert de grootstad Brussel o.a. hetvolgende:
De introductie van taalcursussen verbonden met opleiding.  Maar ook om stijging van de plaatsen voor kinderopvang gelieerd aan vorming en om de diversiteit in de openbare diensten te verhogen. 


De Vlaamse opportuniteit.

De OESO, constateert dat de Brusselse periferie veel jobaanbod kent dat weinig kwalificaties vraagt en niet altijd de kennis van het Nederlands vereist. Dit terwijl in Brussel zelf, twee jobs op vijf volgens Actiris een kennis van twee talen vereist. Het belang dat men hecht aan het spreken van meer dan een landstaal is uniek binnen de OESO, constateert het rapport.  

Volgens de laatste cijfers zouden meer dan  56.000 Brusselaars in Vlaanderen werken, een cijfer dat voortdurend verhoogt De organisatie beveelt dan ook aan om de inspanningen voor interregionale mobiliteit verder te zetten. Bijvoorbeeld, door de trajecten woonplaats-werk van alle werkzoekenden te subsidiëren die een job aanvaarden in Vlaanderen. Voor de OECD, zou Brussel het aantal werkzoekenden die uit een opleiding komen moeten verdubbelen. Dat gaat door een versterking van de aantrekkelijkheid van de opleidingen, tot verhoging van de vergoedingen bijvoorbeeld.  

De OESO constateert ook de complexiteit van het opleidingslandschap in Brussel en zijn bicommunautair karakter.

Enkele interessante grafieken van Eurostat (bron : L’ECHO van 14 oktober 2023).