Coronavirus – nuttige links

Covid-19 maatregelen en richtlijnen

Als werknemers ziek zijn genieten zij van betaald ziekteverlof. We beleven een ongekende situatie en zullen dit moeten uitzitten en daarna de schade opmeten.

Nuttige websites in deze moeilijke tijden. De info wijzigt, er komen steeds maatregelen bij, dus gelieve de situatie en sites te monitoren.

Een vraag voor Actiris ? Contacteer frontline@actiris.be of 02/435.45.90.

Als medewerkers beschikken over contracten die gesubsidieerd worden door de Brusselse Regio (geco-contract, doorstromingsprogramma, startbaanovereenkomst, inschakelingscontract), geniet je financiële steun van Actiris. Actiris viseert continuiteit en wil de duurzaamheid van de werkgelegenheid en het financiële inkomen voor iedereen garanderen. Actiris blijft daarom de gebruikelijke regels voor werkgelegenheidsprogramma’s toepassen en geeft de komende dagen de hoogste prioriteit aan de betaling van de premies.

Verlengingen van contracten en andere verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen om te verwerken. Voor gesubsidieerde posten met een verbintenisperiode die afloopt tussen 16/03/2020 en 30/04/2020 wordt deze periode automatisch verlengd met 6 maanden, zonder dat je daarvoor acties moet ondernemen. Werknemers met een gesubsidieerd contract dezelfde praktische en financiële bepalingen moeten genieten als andere werknemers binnen dezelfde structuur (art. 40 AGRB-C van 28.11.2002).

Door de situatie kan het zijn dat er wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de organisatie. Volgende bepalingen zijn van toepassing:

  • Telewerk wordt aangemoedigd en is ook geldig voor de berekening van de premies, zelfs als dit niet in het contract vermeld is.
  • Een andere functie kan ook voorgesteld worden door de werkgever aan de medewerker die geniet van een gesubsidieerd contract. Dit gebeurt wel steeds in samenspraak tussen werkgever en medewerker.
  • Werkgevers die dit nodig vinden én die onder het toepassingsgebied van de desbetreffende bepalingen vallen, kunnen een aanvraag doen tot tijdelijke werkloosheid, ook voor werknemers die gesubsidieerde arbeid verrichten. Er wordt dan geen premie betaald door Actiris voor deze dagen van werkloosheid, maar de werknemer zal kunnen profiteren van tijdelijke werkloosheid volgens de voorwaarden die de RVA heeft vastgesteld. Tijdelijke werkloosheid betekent dat de betrokken werknemers slechts een deel van hun gebruikelijke inkomen krijgen. Actiris vraagt om in de eerste plaats andere oplossingen te overwegen, zoals een tijdelijke aanpassing van de taken of opleidingen op afstand.
  • Vragen FIRST-stage medewerkers, kunnen gericht worden aan de First consulent ( persoon die stage goedgekeurde). Indien ze deze persoon niet kennen, kan men zich wenden tot de werkgeversconsultant of de werkgeverslijn om de contactgegevens te vragen.
  • Noot Febio bij deze richtlijnen van Actiris: Er is natuurlijk een verschil in graad van subsidiëring van de verschillende contracten, en elke organisatie moet eigen afwegingen maken bij het overwegen van tijdelijke werkloosheid, of telewerk. Dit is bijvoorbeeld niet gebruikelijk in de sector.