VGC en coronavirus maatregelen

VGC reageert kordaat. 

Ter info –Op 19 maart kregen organisaties een  officieel bericht vanuit de VGC administratie : 1. De toegekende subsidie’s 2020 blijven 100% gegarandeerd, ook als de werking (deels) zou verminderen – dit biedt de nodige zekerheid voor de organisaties 2. De indiening van rapporten en verantwoordingsstukken voorzien eind maart wordt uitgesteld naar 31 mei – dit biedt de nodige ademruimte aan organisaties om zich momenteel te focussen op de basisopdrachten en niet op het administratieve randwerk.

FeBIO is kritisch waar nodig maar dit lijkt ons een voorbeeld van doortastend beleidskeuzes en heldere geruststellende communicatie !