Coronavirus. Nieuwe maatregelen voor de Brusselse inschakelingsondernemingen. 20/3/2020

Een gegarandeerde transitie voor sociale en democratische ondernemingen In 2020 is de regelgevingscontext die van toepassing is op de sociale-inschakelingsondernemingen in volle verandering. De coronaviruscrisis heeft gevolgen voor deze ondernemingen op een moment dat zij hun kandidaatsdossier moeten indienen voor de toekenning van een mandaat voor het uitvoeren van een inschakelingsprogramma voor werkzoekenden die het verst van de arbeidsmarkt af staan.

De huidige crisis brengt grote risico’s met zich mee voor deze structuren, die dit erkenningsproces niet zullen kunnen voortzetten. De crisis bedreigt het behoud van hun financiering en daarmee de voortzetting van hun omkaderings- en begeleidingsactiviteiten van degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. De Regering zal daarom extra tijd toekennen om aan de nieuwe subsidiabiliteitsvoorwaarden te voldoen en om de kandidaatsdossiers in te dienen.

De deadlines worden uitgesteld: – tot 30 april 2020, voor de indiening van de dossiers. Een latere deadline zou de financiering van de structuren in 2020 in gevaar kunnen brengen, gezien de proceduretermijnen die hier van toepassing zijn. – tot het derde kwartaal van 2020, voor de naleving van de minimale activiteitsnormen voor het omkaderend personeel en de werknemers van het doelpubliek. Tegelijkertijd zullen de activiteitsbewijzen van de werknemers worden opengesteld voor de kaderovereenkomsten die met Actiris en de OCMW’s zijn gesloten. De berekening van de financiering voor 2020 zal worden aangepast en berekend over de laatste twee kwartalen om de structuren niet te benadelen. De economische steun en de sectorale steunmaatregelen moeten toegankelijk zijn voor de sociale-inschakelingsondernemingen die in het betrokken activiteitendomein actief zijn, ook al vallen zij niet onder de overeenkomstige paritaire commissie of NACE-code. Het doel is een vlotte en succesvolle overgang naar het nieuwe erkennings- en financieringsregime mogelijk te maken om hun inschakelingsactiviteiten in de sectoren van de collectieve catering, renovatie, diensten aan personen, bouw, enz. te behouden.

De administratie BEW werkt aan de operationalisering van deze beslissingen, een communicatie hierover wordt eerstdaags verwacht.