Coronavirus. Maatregelen tijdelijke werkloosheid.

De laagste lonen worden het hardst getroffen…

Het kernkabinet van de regering-Wilmès kondigt aan dat mensen in tijdelijke werkloosheid bovenop hun uitkering ongeveer 150 euro per maand krijgen. Dat deden ze tijdens de aankondiging van het federaal plan voor sociale en economische bescherming. Minister van Werk Nathalie Muylle legt uit dat het systeem van tijdelijke werkloosheid nu verandert naar de ‘coronaprocedure’. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. ‘Er komt nu bovenop de uitkering 5,63 euro per dag bij voor mensen die in de coronaprocedure zitten. Dat komt neer op 150 euro per maand.’ Lees het artikel in De Standaard van 20 maart 2020. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200320_04896594

Zie in dit aanvullende Artikel van de Standaard van 21 maart over de tijdelijke werkloosheid de tabel en wat dit concreet voor mensen betekent. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200320_04897379?articlehash=26B39D9E1FA835A9EC27547D2E43D4FA56054E857782EB2D5E6DA88DDE3ED30450FE5ACD6F72EBB85EEF6BAB02B6B5E1D7C1A386075258ABCD6022C67B754EA0

De laagste lonen worden het hardst getroffen. Maar de tabel is bijzaak, het gaat over het vast % bedrijfsvoorheffing en het wegvallen van voordeel werkbonus. CyCLO maakte een berekening van het nettoloonverlies bij tijdelijke werkloosheid op maandbasis. Als we dus niet meer spreken van enkele dagen, dan wordt de netto uitkering, vooral voor de laagste lonen, al snel veel kleiner dan het nettoloon.

Dit komt omdat: 1) De werkbonus speelt op de RSZ-bijdrage, maar die is er niet op tijdelijke werkloosheid. 2) Er een vast % is aan bedrijfsvoorheffing, onafhankelijk van loon of gezinstoestand, met 26,75% is dit een pak hoger dan het normaal berekende % op lagere lonen. Dit wordt dan het volgende jaar geregulariseerd, maar dit betaalt nu de facturen niet.

Dit is niet alleen in de Brusselse inschakelingssector het geval maar voor de 1 miljoen mensen die geschat worden op tijdelijke werkloosheid te vallen.  Voor FeBIO, en onze organisaties, waar een heel aantal medewerkers met dit probleem geconfronteerd worden is dit een speciaal aandachtspunt.

Iemand met een basisloon zonder anciënniteit gaat zo van 1580 naar 900 per maand indien hij of zij de volledige maand technisch werkloos is. De overheid zou tijdelijk het vaste % bedrijfsvoorheffing kunnen verminderen voor lagere uitkeringen en/of zou de werkbonus kunnen compenseren.