FeBIO vraagt indexering van alle VGC-subsidies

FeBIO vraagt dringend formele duidelijkheid over de Stedenfonds-financiering en over de indexering van alle VGC-subsidies voor onze organisaties. Wij uitten vorig jaar in november onze bezorgdheid bij VGC over de toekomst van het Stedenfonds. De organisaties waren toen bezig met hun begrotingsopmaak en meerjarenplannen.

Toen begrepen we dat VGC zou zorgen voor continuïteit van de middelen en dat er geen probleem was. De middelen van het Stedenfonds werden ingepast in de algemene VGC-begroting. Die begroting werd op 8 december 2021 publiek gemaakt. Er zou Overleg geweest zijn met het Vlaams Agentschap binnenlands bestuur en met minister Bart Somers. VGC zorgde voor continuïteit voor 2022 tot eind 2025. Het ging over een periode van 4 jaar. Van de huidige middelen zou 100% behouden blijven met een jaarlijkse indexering.  Men vermeldde in dit verband ook de begrotingsopmaak en de meerjarenplannen.

In januari 2022 vernamen wij echter dat indexering, specifiek voor het Stedenfonds, maar meer algemeen voor andere VGC-subsidielijnen en -dotatie momenteel wel een actueel politiek thema is, maar lang geen garantie.  Die situatie belangt heel het Brusselse middenveld aan.

Indexering van de subsidies is onmisbaar. De indexoverschrijdingen genereren loonsverhogingen, in deze periode een heikel punt met twee verhoging van 2% op 5 maanden tijd. Daarnaast zijn er de stijgende energieprijzen en allerlei andere kostenverhogingen.  Zonder indexering verminderen subsidies snel in waarde en verarmt de sector zienderogen. Zo kan men de korte, midellange en langetermijn ambities niet waarmaken. De organisaties slagen er niet meer in de eindjes aan elkaar te knopen.  

Men kampt in 2022 bovendien nog met aanzienlijke omzetverliezen door de coronacrisis, met name in de sectoren horeca of cultuur. Het gaat om sociale ondernemingen, vaak met sociale dienstverlening, die eventuele prijsstijgingen niet zomaar kunnen doorrekenen aan hun klanten, denk aan de sociale restaurants, of aan de thuishulp.

Dat men de inflatie die al in de richting van de 8% spurt dit jaar, begrotingsgewijs onderschat heeft, is begrijpelijk, maar dit gegeven in acht genomen, moeten er vandaag budgettaire correcties mogelijk zijn.