ViTeS kiest resoluut voor duurzaam!

ViTeS is de koepel van Kringloopwinkels actief in Vlaams-Brabant en het Nederlandstalig gedeelte van Brussel. Deze groep draagt het ecologisch aspect hoog in het vaandel.  ViTeS volgde vanaf 2018 gedurende drie jaar een VOKA-traject om SDG-pioneer te worden. 88 Vlaamse ondernemingen ontvingen in 2020 zo’n SDG Pioneer-certificaat van UNITAR, het United Nations Institute for Training and Research. SDG staat voor Sustainaible Development Goals van de VN. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDG’s, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.

ViTeS stelde jaarlijks 14 acties voorop en slaagde erin. Men is klaar voor de volgende etappe. Om ‘SDG-Champion’ te worden moet men op een jaar tijd één groot project realiseren. Hiervoor koos men de nieuwe vestiging in Boortmeerbeek.  Een grote site waar de inzameling en verwerking van textiel van de verschillende entiteiten binnen de groep op één plaats worden gecentraliseerd met als doel tot meer hergebruik en een hogere efficiëntiegraad te komen. Voor de reststromen die niet verkoopbaar zijn zoekt men er naar nieuwe toepassingen zoals samenwerkingen met upcyclinginitiatieven en kenniscentra. Na aankoop van dit bedrijfspand zocht men specifiek naar een burgercoöperatie voor de financiering, implementatie en exploitatie van hun zonne-installatie. Het gebouw heeft een dakoppervlakte van meer dan 6000 m², goed voor een installatie van 600kWp!

Men betrok heel de organisatie bij de SDG-oefening en gaat ondertussen veel bewuster om met duurzaamheid. De missie, de visie werden onder de loep genomen, het actieplan werd ontworpen vertrekkend van ‘de zogenaamde kernwaarden’. Men vertrekt vanuit de 5 pijlers van duurzaamheid, vrede, welzijn, planeet, welvaart, partnerships. Hoe zet je alles in concrete daden om?  Hieronder in de tabel geven de doelstellingen die worden toegewezen aan één of meerdere pijlers en de korte omschrijving van de voorgestelde acties in 2021 een goed idee over het programma. Alle voorstellen voor acties moest men eerst pitchen bij VOKA. De resultaten van de goedgekeurde acties worden in verschillende fases opgetekend en beoordeeld. Tot slot volgt een eindbeoordeling door de auditors van VOKA. De basismethodiek is eenvoudig en kan ingepast worden in de beleidsplannen van een organisatie, waar strategische doelstellingen vertaald worden naar operationele doelstellingen rond duurzaamheid en dit alles op kleinere schaal toegepast wordt.

Doelstelling ViTeS 2021Korte omschrijving actie
Optimalisatie HR-processenDigitaliseren van de HR-afdeling
Concreter maken van de waardenVertalen van de waarden naar een concrete houding op de werkvloer.
Ergonomisch werkenAangepaste opleidingen (preventie): arbeiders en bedienden
Optimaliseren van de textiel ophalingenHaarbaarheid van textielsensoren/ test? Uitrollen binnen de sector, welke containers…
Gezondheid werknemers bevorderenRookstopbegeleiding
Optimaliseren van de digitale werkingInstallatie nieuwe ICT-server, veiligheid,
Ecologisch transportHaalbaarheidsstudie verhuur bakfietsen
Optimalisatie interne communicatieInstallatie van de beeldschermen en bijhorend communicatiemateriaal
Waterarmoede is gedaaldSensibiliseren rond waterverbruik
Electro afval verminderenStimuleren van herstel van electro
De restfractie gemengde kunststof is gedaaldMeewerken aan een circulair project rond kunststoffen.
Textielafdeling centraliserenOptimalisering textielinzameling en verwerking
ViTeS future proof makenStart eenmaking Televil / SPIT Tewerkstelling
Kader voor het inbedden van structureel thuiswerk is opgesteldBeleid rond thuiswerk opstellen
Digitaliseren van de ophalingenGebruik van tablet bij ophalingen