Inschakelingscontracten voor jongeren zijn maar voor de helft ingevuld, een spijtige zaak!

Nathan Nzuzi, Copyright FIX

In 2016 riep de Brusselse overheid inschakelingscontracten voor jongeren in het leven om een antwoord te bieden aan de uitsluiting van jongeren op de arbeidsmarkt (werkloosheid, discriminatie, federale uitsluiting). Men wou jaarlijks 850 jongeren, in een gesubsidieerd geco-contract aan de slag te helpen. Onze leden verwierven sinds de start zo’n 50-tal posten. Deze inschakelingscontracten (geco’s), worden momenteel moeilijk ingevuld bij alle organisaties! FeBIO vraagt oplossingen voor het probleem. Een versoepeling van de instapvoorwaarden lijkt aangewezen.

Nathan Nzuzi, een Belg, werkte in 2020 en 2021 als onthaalmedewerker bij FIX. Nathan volgde daar een sterk inschakelingstraject en stroomde daarna door naar een job met veel klantencontact bij Albert Heijn. Momenteel zoekt FIX al 8 maanden naar een profiel om het inschakelingscontract voor het onthaal in te vullen. Ze kregen hiervoor in 8 maanden slechts 2 kandidaten van Actiris aangereikt. Deze beantwoordden niet aan de functievereisten (foto FIX).

Actiris vindt niet genoeg kandidaten. Daardoor missen jongeren kansen op opleiding en werk en blijven de budgetten onbenut.  Deze contracten tellen mee in het kader van het mandaat inschakeling, maar zijn soms maar voor de helft ingevuld. Steeds minder jongeren die zich bij Actiris inschrijven vallen onder de voorwaarden. Iedere jongeren die in aanmerking komt wordt meermaals gecontacteerd door Actiris, er is een sluitend systeem voor. Het grootste knelpunt is dat de jongeren o.a. 18 maanden dienen ingeschreven te zijn bij Actiris ( = wachttijd). De andere voorwaarden: -25 jaar, geen 90 opeenvolgende dagen werkzaam geweest zijn, vormen geen groot knelpunt. Een realistische termijn van ‘wachttijd’ zou 6 à 9 maanden zijn.