Doorstroombegeleiding Tracé Brussel en Groep Intro stopt. FeBIO schrijft een brief aan VGC.

De uitstroombegeleiding van Groep Intro en Tracé Brussel is gestopt. Groep Intro en Tracé Brussel  polsten nog naar mogelijkheden om hun huidige verworven expertise te blijven gebruiken (verlenging huidige situatie, begeleiding, maar betaald door Actiris). Dit verzoek voor 2016 van Tracé Brussel en Groep Intro werd geweigerd.

FeBIO stuurde een brief aan VGC en dringt aan op een oplossing. Lees de brief.

Voor Artikel 60p7 is er doorstroombegeleiding via  de dienst LINK (zie post partnership Actiris-OCMW’s). Voor andere begeleiding is er geen budget. Voor 2017 is  geen andere begeleiding voorzien. Pas eind 2017 zou er voor GECO’s en DSP’ers begeleiding voorzien worden (Bron Nathalie Delcol 12 oktober 2015)

Welke actie kan  FEBIO  nog ondernemen ?

Sommige leden willen samenkomen en zelf een alternatief zoeken, sommigen bieden samen uitstroombegeleiding aan.

Welke alternatieven zijn er nog?

  • De werkwinkel (voorwaarden ingeschreven in Brusssel, woonachtig in Brussel , Nederlandstalig professioneel perspectief, op maat, nu voor alle sectoren.
  • AAZW Groep Intro heeft nog een andere begeleiding ‘Actief op zoek naar werk’. Deze begeleiding blijft wel doorgaan. Najette Makhfi begeleidt bijvoorbeeld voor de zorg
  • VDAB, iedereen die voor een Nederlandstalig traject kiest (dit is nieuw en een resultaat van het samenwerkingsakkoord (Bemiddeling Brusselse werkzoekenden Actiris – VDAB van 1 juli 2015) ook al ben je ingeschreven als werkzoekende bij Actiris. Ook Artikel 60 ….
  • AAZW InBrussel, Jagersstraat 11 1000 Brussel, dit is enkel voor werkzoekenden, men maakt afspraken met werkgevers zodat men sneller op gesprek kan (project van ESF en Actiris), analyse werkaanbiedingen, sollicitatie, telefoontraining, individuele afspraken met een coach mogelijk. Wekelijks tot maandelijks.
  • Huis CAD De werklijn in de Naaldstraat , te Anderlecht
  • Leerwinkel traject naar onderwijs
  • De AAZW Kurasaw (digitaal CV aanmaken) terugbetaling mogelijk door het vormingsfonds, de werking van Maks vzw kan ook mensen begeleiden, wel na het beëindigen van het contract en als ze ingeschreven staan als werkzoekend binnen BHG
  • Dienst Link Actiris
  • Doorstroom ‘Hoe begin ik er aan’, dit zou een interne vorming voor leden kunnen zijn, aangeboden via een consultant