Wat verandert er met de Geco’s?

Het beleid van de Geco’s in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest wordt gestuurd vanuit Actiris. Sinds 1 maart 2015 hanteert Actiris verstrengde administratieve bepalingen voor Geco’s.

 Die bepalingen zijn niet eenvoudig. In juli evalueerde de Brusselse Regering een eerste maal deze bepalingen.

De nieuwe administratieve bepalingen die gelden sinds 1 maart 2015 zijn:

 • Overdracht van een geco-post naar een andere organisatie kan enkel mits voorafgaande toestemming van Actiris.
 • Bij vervanging van de geco-medewerker:
  • geen toekenning van de bijkomende premie van 5% bovenop de 95% loonpremie en rsz-korting, tenzij in sectoren kinderopvang, opleiding en tewerkstelling, voor zover de organisatie bij inspectie aantoont dat hij de 5% premie financieel niet zelf kan dragen.
  • afschaffing van het voorschot van 1 maandloon bij start van de geco-medewerker
  • geen aanpassing naar een hogere diploma-schaal. Enkel naar een lagere schaal.
 • Niet-ingevulde posten vervallen na 6 maanden.

Bovendien inspecteert Actiris dit jaar de verschillende geco-plaatsen.
In juli evalueerde de Brusselse Regering een eerste keer de nieuwe bepalingen, zonder bijsturing. Daarom is het belangrijk dat organisaties Sociare op de hoogte brengen van zodra zij problemen ondervinden bij de toepassing van deze bepalingen.
Een volgende evaluatie is gepland voor december 2015.

Vragen, suggesties en opmerkingen: contacteer maarten.gerard@sociare.be

Dank aan Sociare voor deze tekst.

FeBIO aanvulling

 • De 95% regel wordt toegepast op alle nieuwe Geco’s en vervangingen van GECO’s.
 • Als u van 100% naar 95% gaan en in een prioritaire sector actief bent kan U beroep doen op Actiris, een overleg  vragen met hun dossierbeheerder en uitleggen waarom die 5% extra nodig is. De inspectie voert dan een onderzoek en brengt een advies uit. De inspectie gaat onder meer de beschikbaarheid van eigen middelen na, de resultaten, over verschillende boekjaren en wie niet in orde is op een aantal puntjes wordt geviseerd. Men wil op die manier een contingent Gesco’s vrijmaken, een nieuw soort gesco’s gericht naar jongeren, ingevuld door jongeren. En tijdelijk, (men wil activeringsgerichte Gesco’s zo staat het in de beleidsverklaring van de Brusselse regering)
 • Wat zijn goede redenen waarom leden 100% moeten krijgen, wat kan men aanbrengen als argumentatie:
  • de resultaten van onze leden (Vzw’s) zijn vaak niet recurrent positief,
  • bij ‘ toegewezen reserves’ zijn er vaak geen vrije reserves
  • en er zijn vaak geen overschotten

 

Maarten van Sociare bespreekt de meldingen van onze leden hierover via BCPSO. Input van in dit verband daarom  rechtstreeks naar Maarten van Sociare (maarten@sociare.be graag met cc aan nora@febio.be)

De echte hervorming van de GECO is nog niet begonnen! De doelgroepen hervorming is nu prioritair. Pas in het tweede semester van 2016 staan de GESCO’s op de agenda. Wel is het duidelijk dat er geen nieuwe Geco’s zullen worden toegekend…( men herschikt het bestaand contingent). Maar de Geco zal niet verdwijnen (beleidsverklaring van de regering in oktober 2015….)!