Opgepast! De statutenwijzigingen in het kader van de erkenning als sociale onderneming en de vennootschapswet zijn gerelateerd.

Posted on Updated on

Inzake de nieuwe vennootschapswet, alerteert FeBIO graag op hetvolgende :

  • Vennootschapen, verenigingen en stichtingen opgericht per 1 mei 2019 dienen vanaf diezelfde datum de bepalingen van dat wetboek na te leven;
  • Vennootschappen en verenigingen die hun statuten niet meteen aanpassen vanaf de inwerkingtreding, zullen vanaf 1 januari 2020 toch automatisch onderworpen worden aan de dwingende bepalingen van de nieuwe wet.
  • De bestaande vennootschappen moeten ten laatste tegen 1 januari 2024 hun statuten volledig hebben aangepast én gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Verenigingen hebben hiervoor tijd tot 1 januari 2029, en kunnen tot dan nog hun activiteiten blijven uitoefenen volgens de oude vzw-wet. Indien een vereniging of vennootschap na 1 mei 2019 een statutenwijziging doorvoert, bijvoorbeeld in het geval van een benoeming van een bestuurder of in het kader van de nieuwe erkenningsprocedure van de sociale ondernemingen, dan zal zij haar statuten meteen moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

Vermits alle huidige PIOW’s en IO’s op 1 september 2019 de erkenningsaanvraag als Sociale Onderneming zullen indienen volgens de nieuwe procedure,  en gezien de nieuwe vennootschapswet werd goedgekeurd heeft dit implicaties waarop men zich tijdig moet voorbereiden.  O.a. op het vlak van de vereiste erkenningen mbt de uitoefening van activiteiten of de daaraan verbonden beroepen voor vzw’s ….

De documenten voor de nieuwe procedure erkenning als Sociale Onderneming kan je hier vinden op de site van BEW.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *