Beschermingsmateriaal is hard nodig in de heropstartende inschakelingssector….

FeBIO vraagt de overheid om de problematiek van noden, aankoop, organisatie, levering en financiering die verband houdt met veiligheid in zijn geheel te bekijken. En verzoekt om deze uitgaven degelijk te vergoeden.

Beeldenstorm maakt mondmaskers

De Adviesraad ARSO stelde aan de minister van Tewerkstelling na 8 mei een vraag voor de financiering van het beschermingsmateriaal voor de structuren van de sociale economie die voor inschakeling gemandateerd zijn. Veel organisaties zitten in een heropstart. Daarvoor kochten zij heel wat beschermingsmateriaal van uiteenlopende aard zelf aan, voerden aanpassingen uit en zetten middelen in. FeBIO vraagt principieel om alle gerelateerde kosten te vergoeden.

FeBIO suggereerde in de Adviesraad SO op 8 mei om de vraag naar financiering in cash bedragen per doelgroepmedewerker te overwegen, naast eventuele andere voorstellen of mogelijkheden. Deze piste geeft ruimte om de organisaties beschermingsmateriaal vrij te laten aankopen en het toegewezen budget te besteden, op maat. Naar analogie met Vlaanderen. Zie dit artikel over de extra middelen voor veilige tewerkstelling bij de maatwerkbedrijven van Sociare en het Besluit. De extra sanitaire uitgaven voor veiligheid moeten komen uit aparte budgetten en kredieten of lange termijnleningen, van de Brusselse regio gerelateerd aan de COVID-crisis.  Er mag  geen interferentie zijn met de jaarlijkse budgetten voor de professionele en sociale begeleiding in het kader van het mandaat inschakeling.

Het Kabinet Clerfayt verwees ons vrijdag 8 mei door naar Iriscare. Tania Dekens, directeur van Iriscare bevestigde op 12 mei aan Febio: ‘Iriscare kan voor de personeelsleden van alle organisaties, sociale economie bedrijven voor materiaal zorgen en dit normaal binnen het budget dat de Brusselse Regering en het Verenigd College aan Iriscare hebben toegekend’.

Uiteraard is dat goed nieuws. Dit gratis beschermingsmateriaal is hoognodig maar arriveert vrij laat. En dit dekt lang niet alle noden. De nabijheid van doelgroepmedewerkers en begeleiders in werkervaring vraagt om bijzondere voorzorgen op het vlak van social distancing in bepaalde situaties. Iriscare levert onder meer stoffen maskers en hydroalchoholische gel. Bouwondernemingen of klusdiensten, … dienen de vraag naar bepaald medisch materiaal te verantwoorden. FeBIO plaatste op 14 mei een groepsbestelling bij Iriscare voor de leden. Praktisch: Organisaties die niet meededen met de groepsbestelling kunnen rechtstreeks bij Iriscare bestellen. Contact: facility@iriscare.brussels, Tel: 02/4356480, GSM:0478105164.

Er is nood aan ander bijkomend materiaal, bijvoorbeeld voetpompen om handgel te verspreiden of preventieschermen voor een digitaal atelier. Het was opportuun om een volledig wagenpark uit te rusten met plexi-wanden bij een lid actief in de bouwsector. De uitgaven die gedaan werden door de organisaties zijn aanzienlijk!