Besluit bijzondere machten-corona

Nieuwe maatregel van 7 MEI 2020. – Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie, BS 13/05/2020, Ed. 1. Rond de materie Educatief verlof. PWA- en dienstencheques. Activa-steun. First-stage. Sociale-inschakelingsbedrijven. Activiteitencoöperaties. Mentorschap.

Meestal vanaf 1 maart 2020. T.e.m. 31 mei 2020.

Punten voor ons van belang: zie Hoofdstuk 2 Maatregelen betreffende de sociale inschakelingsondernemingen Artikel 2, 3, 4 en 5 waarin bepaald wordt:

  • dat men de justificatie voor bewijzen van tewerkstelling aan BEW pas op 15 september 2020 moet doen.
  • dat voor de ononderbroken referentieperiode over twaalf maanden over twee jaar de periode tussen 1 maart en 31 mei 2020 niet meetelt,
  • dat men enkel rekening houdt met tewerkstelling in de twee laatste trimesters van 2020….
  • dat doelgroepmedewerkers die in dienst zijn in de periode 1 maart en 31 mei 2020 voort gelijkgesteld worden met doelgroepmedewerkers indien ze tijdelijk werkloos zouden zijn in die periode.