Verplichte gemeenschapsdienst langdurig werklozen

Wie meer dan 2 jaar zonder job zit, wordt in Vlaanderen vanaf 2023 verplicht om in zijn gemeente gemeenschapsdienst te doen. … Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) bereikte binnen de Vlaamse regering een akkoord om hen vanaf 2023 verplicht in te schakelen in gemeenschapsdienst bij hun eigen gemeente.

“Laat ons zeggen dat ik een koele minnaar ben van de gemeenschapsdienst”, zegt Vicky Coryn, algemeen directeur bij Groep Intro, een onderneming die in samenwerking met VDAB langdurig werklozen coacht en begeleidt naar een nieuwe job. 

Ten eerste is Coryn geen voorstander van het nieuwe systeem omwille van de verplichting. “Als mensen bij ons komen, begeleiden we hen gedurende een zeer intensieve periode. We bepalen hun jobdoelwitten en kijken welke competenties nog ontbreken. Dan gaan we daar echt op inzetten, zodat de intrinsieke motivatie groeit. Je kan me er niet van overtuigen dat een verplichting een meerwaarde is.” Verplichte gemeenschapsdienst een maat voor niets? “Veel complexer dan schop onder kont en nu moet jij werken” | VRT NWS: nieuws

Ides Nicaise, hoogleraar aan de KU Leuven en onderzoeker aan het HIVA, vindt verplichte gemeenschapsdienst helemaal geen goed idee. “Als het vrijwillige gemeenschapsdienst zou zijn, zou dat helemaal anders zijn. Maar dit gaat in tegen het principe van het recht op arbeid en dus ook het recht op vrije keuze van arbeid. Juridisch ligt dat al zeer mank. Verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen komt er: “Zo behouden ze sociale vaardigheden” | VRT NWS: nieuws.

‘Vrijwaar het recht op arbeid en het recht op vrije keuze van arbeid, zonder verplichtingen’, vindt FeBIO. Brussel moet deze weg niet volgen. Er zijn in de eerste plaats meer waardige betaalde voltijdse jobs voor zwakkere profielen nodig die toelaten gezin en arbeid te combineren.