Ondersteuning van mobiliteit, rugwind voor inschakeling op de arbeidsmarkt?

Slimme mobiliteit voor werknemers in Nederlandstalige inschakelingsondernemingen, met de fiets, het openbaar vervoer en de wagen…

FeBIO ijvert in 2023 bij VGC en het BHG voor de toekenning van mobiliteitsvergoedingen aan werknemers in de social profit, meer bepaald in de inschakelingsondernemingen. Ook aan de SOCECO’s. FeBIO pleit in het algemeen voor een betere ondersteuning van mobiliteit.

Mensen motiveren om te werken is de boodschap. Dat kan bijvoorbeeld door voordelen als gratis openbaar vervoer gecombineerd met een fietsvervoeding voor lage lonen toe te kennen of te laten behouden en is positief. De Brusselse overheid wil interregionale mobiliteit stimuleren.

In een andere gemeente werken dan de gemeente waar je woont, je vlot kunnen verplaatsen is een prima start. Later verwacht men immers dat de Brusselse laaggeschoolden de weg vinden naar Vlaanderen. Of naar de Brusselse rand, die momenteel niet makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer. Het is opportuun om opleidingen m.b.t. het rijbewijs integraal terug te betalen. De auto blijft voor sommige trajecten/werknemers nodig. Beschikken over een rijbewijs wordt sterk gewaardeerd door werkgevers. Het blijft een plus voor doorstroom in vele activiteitensectoren.

Langs Franstalige kant is er in het nieuw NPAK 21-akkoord (non-profit akkoord van Bruxeo) een vergoeding van MIVB-abonnementen in voorbereiding voor de werknemers van de social profit. Die wordt als minimaal beschouwd, bovenop andere vergoedingen (wagen, fiets) (bedrag 5,4 miljoen euro).

Langs Nederlandstalige kant is er helaas op dit vlak niets voorzien. VGC ontbreekt in het nieuwe overleg platform van de Brusselse social profit sector (PPDCNM. Daar zijn COCOF, COCOM, BHG,… in opgenomen. Het is de plaats waar de toekomstige noden van het werkveld besproken worden.