ESF-Oproep Armoede 360 bezorgt Atelier Groot Eiland kopbrekens

Past het voor Brussel -o zo strakke- keurslijfje van deze oproep? AGE zoekt het uit. De afdeling ESF van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid lanceerde deze oproep in maart. Doelstelling is geïntegreerde trajecten naar werk of opleiding met mogelijkheden voor een multidisciplinaire aanpak. Brusselse organisaties met expertise mogen meedoen, maar  kunnen enkel begeleiden naar opleiding (de gemeenschapsmaterie). Als iemand werk vindt in Brussel zal dit nu wel mogen meetellen als een positief resultaat maar men was niet bereid het project aan te passen….Armoede in Molenbeek en Brussel bestrijden met Europees geld, het klinkt als muziek in de oren. AGE sleutelt aan een project en wil op 13 mei indienen. Hun aflopende WAW-project is een beproefd recept voor een geïntegreerde aanpak naar werk voor werkzoekenden in armoede; een samenwerking tussen welzijnsbegeleiders, tewerkstellingsbegeleiders, een opgeleide ervaringsdeskundige, basiseducatie en werkzoekenden in armoede.

WAW heeft een individueel begeleidingstraject (welzijn-werk) parallel met een groepsproject. In het Groepsluik werken een instructeur Brusselleer en ervaringsdeskundige in armoede rond de armoedeproblematiek zelf: de gekwetste binnenkant, werken aan zelfinzicht, inzicht in armoedemechanismen, het ontwikkelen van een sociaal netwerk, zelfredzaamheid in functie van de arbeidsmarkt,…Parallel loopt met wisselende intensiteit een welzijns- en tewerkstellingsbegeleiding. Het tweede luik bestaat uit individuele welzijnsbegeleiding op maat : welzijnsconsulenten begeleiden de werkzoekende in armoede individueel in  de verschillende aspecten van welzijnsproblematiek (huisvesting, budget, relatie,…). Het derde luik bestaat uit individuele tewerkstellingsbegeleiding op maat: na de noodzakelijke vertrouwensopbouw in de eerste groepssessie start voor de werkzoekenden een aangepast tewerkstellingstraject. De arbeidstrajectbegeleider begeleidt op wekelijkse basis naar werk: kennismaking, intake, oriëntatie, werk zoeken (cv opmaken, sollicitatiebrief,  vacatures opzoeken,…) begeleiding op de werkvloer. Verschillende partners werkensamen, zowel op operationeel vlak (teamvergaderingen, dialoogmomenten,..) als strategisch vlak (stuurgroep). Het  enthousiasme bij de partners om door te gaan is groot.

Brusselse complexiteit

Zo’n project is in Brussel een ingewikkeld kluwen van subsidies van VGC, VDAB, Actiris, Brusselfonds….Tracé Brussel is voorzitter van een stuurgroep van een 15-tal betrokken organisaties en overheidsinstanties. De deelnemers genieten maaltijden van Heksenketel en er is een kredietfonds bij betrokken.

De poot ‘begeleiding naar werk’ apart behouden en niet in het nieuwe project stoppen lijkt een optie, maar die moet dan buiten het ESF om gefinancierd worden. Samenwerking met de OCMW’s is een noodzaak, er waren contacten. In Vlaanderen zitten de projectaanvragers rond de tafel met één OCMW-partner. In Brussel zijn er 19 partijen te consulteren… Het OCMW moet een attest afleveren, op basis van een sociaal onderzoek, dat aangeeft of de deelnemer aan het traject tot de beoogde doelgroep behoort. Voor Brussel geen evidentie want vele Brusselse OCMW’s zijn immers overbevraagd. Zij gaan voort op wat mensen zeggen. Een RVA-attestering zou  moeten volstaan, een simplificatie van de procedure is nodig. Samenwerken met Actiris is delicaat. Actiris begeleidt naar werk en dat is een gewestbevoegdheid, dus dat mag niet in deze oproep. Maar de VDAB wil wel een overgangsrol spelen. Het is veel minder efficiënt om louter en alleen naar opleiding te begeleiden. Kortom, AGE ziet af, er zijn teveel absurditeiten,  maar ploegt moedig voort.

Karakteristieken van de oproep in een notedop

Begeleiding in geïntegreerde trajecten naar werk en opleiding voor personen uit ‘huishoudens met een lage werkintensiteit’ kunnen voor 40% gefinancierd worden door ESF Vlaanderen. Er is geen cofinanciering voorzien en de promotoren dienen de 60% cofinanciering zelf te voorzien of bij (private) partners te zoeken. De beoogde doelgroep staat zeer ver van de arbeidsmarkt af. Met voortrajecten die dichtbij sociale activering aanleunen, zal de promotor proberen om de deelnemers toch naar een opleiding te leiden. De begeleiding moet aanvullend zijn aan de bestaande reguliere werking of reeds lopende trajecten van de promotor  Je moet 18 maanden op je geld wachten, de sector speelt bank…. Partnerschap met minimaal een OCMW is een voorwaarde, ook andere partnerschappen zijn mogelijk. Er is minstens één organisatie met ervaring nodig. Er is een resultaatverbintenis van 15% zonder consequenties. Kosten en financiering van intern personeel worden vergoed op basis van tijdsregistratie. Goedgekeurde projecten kunnen starten vanaf 1 juli 2016, ten laatste op 1 september 2016 en duren maximaal 24 maanden. De gehanteerde selectiecriteria zijn 50% aanpak en methodiek, 30% motivatie en de ervaring van de indieners en 20% op prijs.

Tot onze verbazing gooit AGE de handdoek niet in de ring. Onze collega’s kregen zelfs een aantal (mondelinge) toezeggingen van partners voor financiering….Idealiter was er vanuit ESF-Brussel een complementaire oproep en financieringsmogelijkheid geweest voor de gewestelijke poot ‘begeleiding naar werk’. Volgens Benjamin Dalle is het mogelijk een parlementaire vraag te laten stellen over hoe de ESF-middelen in Brussel besteed worden. De Federaties kunnen pro-actief aangeven welke oproepen zij zelf noodzakelijk achten. Als Brusselse sociale ondernemers zijn wij goed geplaatst om economische ontwikkeling en nieuwe tewerkstellings- en opleidingskansen in Brussel op gang te brengen. Dat is precies waar het schoentje wringt, dus dit type oproep zou erg waardevol zijn.