Welke prioritaire relancemaatregelen zijn nodig voor de inschakelingssector tijdens deze tweede coronagolf?

Ervoor zorgen dat onze organisaties het hoofd boven water houden, en de doelgroep medewerkers aan boord houden binnen de inschakelingstrajecten zijn vandaag prioritair.

FeBIO pleitte bij de Brusselse overheid voor de stabilisatie en het behoud van alle subsidies, zowel qua omkaderings- als tewerkstellingssteun. In het kader van het mandaat inschakeling betekent dat de berekening van de omkaderingssubsidie gebeurt op basis van het aantal doelgroep medewerkers opgegeven op 15/9/2020 in de mandaataanvragen, en dit inclusief de opgegeven aantallen doelgroep medewerkers in de bij de mandaatdossiers ingesloten conventies met Brusselse OCMW’s. Die documenten, bevatten garanties van de OCMW’s om deze posten voor het einde van 2020 in te vullen. Door de situatie van overmacht waarin de organisaties maar ook de OCMW’s zich momenteel bevinden als gevolg van de sanitaire crisis, vragen wij de overheid om de organisaties in 2020 niet te penaliseren als dit objectief niet gehaald wordt.

FeBIO waardeert de federale maatregelen voor de hard getroffen sectoren, zoals de horeca- en cultuursector, waar men voor bepaalde organisaties de netto betaalde RSZ-werkgeversbijdragen terugbetaald krijgt voor het derde kwartaal van 2020. Zie site RSZ. De Nace-codes kunnen nog verfijnd worden want er zijn organisaties die verplicht moesten sluiten maar die momenteel niet tot de steun toegelaten worden.

Dat eventuele nieuwe Brusselse covid-premies voor hard getroffen sectoren waar ook de inschakelingsorganisaties toegang tot krijgen, in verhouding zullen staan tot het aantoonbaar geleden omzetverlies van organisaties, valt te begrijpen.

100 Extra geco’s werden voorzien in het kader van het Brussels relanceplan. Vanuit de LDC’s (Lokale Dienstencentra), kwam een vraag voor gecoposten in de ondersteuning van ouderen in de strijd tegen de eenzaamheid. Door de coronacrisis neemt de eenzaamheid van de ouderen zienderogen toe en versterkt in een grootstedelijke context. Sommigen durven de straat niet meer op.

De Brusselse LDC’s, die de ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, hebben nood aan helpende handen. Extra medewerkers die op pad kunnen om met de ouderen een babbel te gaan doen, of een maaltijd af te leveren, een kleine nood te vervullen (boodschap doen, naar de post lopen, naar de apotheek, administratie van de mutualiteit etc.). Ouderen de mogelijkheid bieden tot dagbesteding is een andere focus.  One-to-one’s in het LDC zijn daarbij belangrijk. Digitalisering van verschillende overheidsdiensten en de moeilijke toegankelijkheid van veel eerstelijnsdienstverlening (OCMW, mutualiteit, medische instanties..) is een immens probleem. Tezelfdertijd bieden ict- en e-health applicaties ongetwijfeld mogelijkheden tot ondersteuning. Zo’n liason-figuur zou veel leed kunnen verzachten.

Een gelijkaardige problematiek (eenzaamheid en isolement, digitale kloof) bestaat bij Brusselse jongeren. Een outreachende aanpak, huisbezoeken, in het kader van buurt- en wijkwerkingen is hier eveneens opportuun.

Naar verluid wil men met deze geco-maatregel echter vooral Iriscare en ABBET versterken. Een specifieke contactpersoon die instaat voor de toelevering van veiligheidsmateriaal, meer materiaal voorzien, een breder gamma producten op maat, (plexiglas, schermen tussen computers, voetpompen ontsmettingsmiddel…) voor de inschakelingssector is nuttig. Ook een versterking en opleiding van het onderhoudspersoneel in de inschakelingssector biedt meerwaarde.

De nieuwe economische en sociale situatie zorgt voor heel wat uitdagingen. Men moet inspelen op nieuwe vormingsnoden, oplossingen bedenken om de lopende vormingstrajecten alsnog in veilige omstandigheden te laten doorgaan, eventueel met aanpassingen. Soms moest men creatief zoeken naar aangepaste economische activiteiten… Reageren of anticiperen op kansen en bedreigingen uit de omgeving is cruciaal.  Een aanpak op maat van de individuele ondernemingen is daarbij aangewezen. Dit soort actuele vraagstukken vormen een opportuniteit om samen met alle stakeholders in 2021, rond te werken.