Evaluatierapport uitvoering Ordonnantie 23 juli 2018 over de erkenning en steun aan sociale ondernemingen

Het nieuwe rapport van het Kabinet Clerfayt (september 2021), presenteert een aantal kerncijfers en bevat een analyse van activiteitenrapporten van de inschakelingsondernemingen. Het vermeldt dat de sociale ondernemingen een opmerkelijke veerkracht tijdens de gezondheidscrisis vertoonden. Op 25 juni 2021 waren er 157 sociale ondernemingen erkend waaronder 121 vzw’s, 23 cooperatieve vennootschappen, 7 OCMW’s, 3 Hfdst. 12 over de organieke wet voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 1 BVBA en 1 NV.

Zo’n 85 ondernemingen zitten in PC 329, 9 in PC 337, 11 in PC 322, 9 in PC 200, 8 in PC 319, 3 in PC 327, 4 in PC 100, 6 in PC 332, 3 in PC201, 1 in PC 112, 2 in PC 124, 1 in PC 118, 1 in PC 315, 2 in PC 218, 2 in PC 227, 1 in PC 302, 2 in PC 304, 2 in PC 314, 2 in PC 330, 2 in PC 331, 2 in PC 335, 3 in PC 339…

127 Ondernemingen kregen een mandaat. In 2020 was er 13.343.250 miljoen euro om 1637 VTE’s te begeleiden. In 2021 waren in 126 organisaties 1764 VTE doelgroep medewerkers tewerkgesteld op het ogenblik van de compensatieaanvraag.

In 2020 zijn 56,54% van de doelgroep medewerkers mannen. 60% Zijn Artikel 60. 36% Zijn SINE/DSP, en slechts 4% inschakelingscontracten. We tellen 626 VTE in de begeleiding, waarvan 57,78% mannen.

Qua geografische spreiding is Brussel-Stad koploper met 29 ondernemingen, 20 in Sint-Gillis, 19 in Anderlecht, 15 in Schaarbeek, 13 in Molenbeek, 13 in Elsene, 7 in Laken, 6 in Sint-Joost, 3 in Etterbeek, 3 in Koekelberg,3 in Sint-Agatha-Berchem, 3 in Neder-Over-Heembeek, 6 in Vorst, 3 in Jette, 2 in Sint-Pieters-Woluwe, 2 in Oudergem, 1 in Watermaal Bosvoorde, 1 in Sint-Lambrechts-Woluwe, 1 in Ganshoren.

In 2020 was er een oproep rond vernieuwende projecten sociale en democratische ondernemingen. Recyclart kreeg steun voor een project rond stadslandbouw.

Bijdrage tot de doelstellingen van de Strategie 2030.

Doelstelling 2.2 : Iedereen de toegang tot stabiel en duurzaam werk waarborgen en 2.2 : De gekruiste werkinitiatieven werk -opleiding versterken. Ook doelstelling 1.4 : Ondersteuning van de economie in sectoren die kwaliteitsvolle banen voor Brusselaars kunnen opleveren.

Men kondigt acties aan, zoals administratieve vereenvoudiging en de samenhang verhogen tussen het mandaat en de competentieverwervingsplannen van de OCMW’s. Een analyse van de samenhang met het project ‘Territoires Zéro Chômeurs’, een doorstroomevolutie, tools voor het verkleinen van de digitale kloof, hinderpalen voor de mandatering identificeren (Artikel 60 aanwerven is de enige mogelijkheid bij opstart), de verbondenheid en partnerships stimuleren tussen sociale ondernemingen en de instanties voor de validatie van competenties.

Uit de activiteitenverslagen bleek dat in 2020, in totaal zo’n 2378 doelgroep medewerkers een opleiding en begeleiding kregen. De gevolgen van de covidcrisis kwamen aan bod. Men signaleerde de uitermate kwetsbare psychosociale situatie van de doelgroep medewerkers. Er was het moeilijke contact met de OCMW’s tijdens de crisis, de vertraging op de aanwervingen. Horeca en cultuur, evenementen, werden het sterkst getroffen. De voedingshandel, digitale sector, kinderopvang en bezorging van voedingswaren namen eerder toe. Validering van competenties was vaak niet mogelijk. De werklast van de teams die instaan voor begeleiding nam toe, door telewerk, bijkomend administratief werk en de veiligheids- en preventiemaatregelen. De recrutering verliep moeilijk. In als essentieel beschouwde sectoren waren de doelgroep medewerkers trots omdat ze ervaarden nuttig te zijn voor de gemeenschap. Vele gemandateerde ondernemingen vermeldden de trouw van hun klanten, die hen in staat stelden om de draad weer op te nemen (afhaal- of online-verkoop).