Doorstroom. Mustafa Saaif stroomt door van polyvalent medewerker bij Manus Brussel naar meubelmaker atelier bij NNOF/Your Mover Logistics.

NNOF en Manus werken samen rond duurzame tewerkstelling via een systeem van collectieve doorstroom. Manus levert goede werkkrachten met de nodige vaktechnische en sociale competenties. Tijdens het traject wordt de werknemer begeleid door Manus. Na een positieve eindevaluatie engageert NNOF zich om de werknemer te recruteren. Manus realiseert doorstroom en NNOF bespaart op wervingskosten: een win-win situatie. The Shift nomineerde het initiatief in mei 2016 in het kader van de Sustainable Partnerships Awards.2016-09-07-16-53-00

We ontmoeten Anne Lenaerts, BU-manager bij NNOF en Kimberly Davits, Project Coördinator Manual services bij Manus voor een gesprek over de manier waarop het NNOF jaarlijks via Manus enkele doelgroepmedewerkers uit de sociale economie aanwerft.

NNOF transformeert bestaand kantoormeubilair tot nieuwe kantooruitrusting. Bestaand meubilair dient daarbij als ruw materiaal, men werkt duurzaam  en het bedrijf situeert zichzelf binnen de  circulaire economie. Het motto luidt: ‘RE-PAIR , RE-USE, RE-MANUFACTURE’. Anne Lenaerts verduidelijkt dat NNOF  oorspronkelijk alles zelf wilde ontwikkelen. Eén  jaar geleden besloot men te clusteren.  Ontwikkelen en monteren blijft een zaak van NNOF, maar het operationele installeren, productie en de eindmontage werden ondergebracht bij het zusterbedrijf Your Mover Logistics.

Manus Brussel is erkend als Plaatselijk Initiatief voor de Werkgelegenheid (PIOW) in Brussel en is actief is in de domeinen schoonmaak, groen en renovatie. Dit zowel voor bedrijven als particulieren. Manus combineert sociaal verantwoord ondernemen met uitstekende kwaliteit en commerciële feeling.

Het initieel contact tussen de twee bedrijven, werd gelegd tijdens een ‘Job Switch Day’. Eén dag lang wisselden  de respectievelijke directeurs Katleen Vermeiren van Manus en Didier Pierre van NNOF  van stoel. De markante persoonlijkheid van Katleen, een ‘no-nonsense mentaliteit’ en het enthousiasme waarmee  ze  Manusmedewerkers aanspoort om na hun werkervaringstraject elders in de reguliere sector aan de slag te gaan,  deed de vonk overslaan.

In het atelier ontmoeten we de 45-jarige Mustafa SAAIF. Hij komt uit Marokko en verblijft in België sinds 2011. Mustafa behaalde een diploma houtbewerking in Marokko. In 2014 startte hij als doelgroepmedewerker met een Artikel 60 contract bij Manus. Zijn functie was daar ‘polyvalent medewerker’ en hij volgde het traject schoonmaak en renovatie. In maart 2015 startte hij  bij Your Mover Logistics onder een zogenaamd ‘manuscontract’. Het sluitstuk van een inschakelingtraject bij Manus bestaat erin dat men gaat werken in een ander bedrijf, maar nog onder monitoring en begeleiding van Manus staat. Daarvoor gebruikt men deze speciale ‘manuscontracten’. Zo raakt de medewerker langzamerhand vertrouwd met een totaal nieuwe werksituatie in een regulier bedrijf. Dit laatste traject duurt maximum 1 jaar, waarna er mogelijk een aanwerving volgt.

Operatie doorstroom geslaagd! Vandaag werkt Mustafa met een vast arbeidscontract bij Your Mover Logistics. Mustafa deed in zijn thuisland Marokko  enige ervaring als schrijnwerker op. Toch verliep de overgang erg moeilijk. Hij leerde tegen de tijd en aan een hoger tempo werken, moest rekening houden met veel nieuwe regels, leren omgaan met verschillende soorten materialen. Your Mover Logistics koesterde een aantal verwachtingen op het vlak van  autonomie, (materiaal terugzetten, de onderdelen bijeenhouden, opruimen),  het nemen van verantwoordelijkheid,  zelfredzaamheid en een grotere professionaliteit. Zijn technische kennis en vaardigheden werden geleidelijk bijgespijkerd.  Op de nieuwe werkplaats werd collega Mohammed aangesteld als  ‘coach’. Hij bood in de eerste plaats vaktechnische ondersteuning. Voor dit profiel is de juiste attitude als begeleider  belangrijk. Mohammed coacht kinderen in zijn vrije tijd, heeft een groot hart en een sterk  engagement en dat is nodig. Evenwicht en begrip bij heel het team was vereist, de werkdruk mocht niet te groot worden.

Hoe ervaarde Mustafa zelf de overgang? Wat was makkelijk, wat moeilijk? Mustafa  moest bijvoorbeeld leren heel voorzichtig met het materiaal om te gaan. ‘Als ik iets beschadig dan betekent dat extra werk. Alles weer verpakken en eerst terug opnieuw produceren of repareren, dat kost heel veel tijd en geld.’ zegt hij. Hij waardeerde de steun van coach Mohammed en leerde veel bij. De overgang betekende ook loontechnisch een grote verandering. Mustafa genoot minder verlofdagen dan tijdens zijn werkervaringstraject bij Manus. Your Mover Logistics ressorteert immers onder een ander paritair comité. De voor-en nadelen van het werken bij  de nieuwe werkgever werden op een rijtje gezet tijdens wat men noemt de ‘fluwelen zetel gesprekken’. Dit is een proces waar het totaalpakket bij de nieuwe werkgever in kaart gebracht werd, waar de voorwaarden van het nieuwe bedrijf bespreekbaar werden gemaakt. Manus is sterk in het doorstroomverhaal, men zoekt een match met de partner, men streeft een haalbare sociale rol voor het reguliere bedrijf na en een win-win voor beide organisaties.

Op welke manier kreeg men ondersteuning van Manus? In het begin was Kimberly van Manus bijna wekelijks aanwezig om de ploegbaas te ondersteunen op het vlak van het aanleren van de juiste werkattitude, tijdens loonafspraken en  evaluatiegesprekken. Drie weken na de start werd Mustafa een eerste keer geëvalueerd. Tijdens het Manuscontract is er structurele en intensieve begeleiding, en voert men regelmatig gesprekken.  Dat geeft genoeg inwerktijd en wordt gewaardeerd. ‘Maar te veel aanwezig zijn als Manus is ook niet goed. De band met het oude bedrijf moet geleidelijk aan verminderen ‘ zegt Kimberly.

Een dergelijke stapsgewijze aanpak laat toe om tot een zo goed mogelijke match te komen tussen de job en de doelgroepwerknemer. Kleine functie-aanpassingen, waren mogelijk om in het begin het gebrek aan specifieke technische kennis te compenseren.  Leren om een plan te lezen, om te weten hoe de meubels in elkaar te zetten,  was een werkpunt voor Mustafa.  Bij anderen is de doorstroom echter niet gelukt. Er is veel geduld nodig.

Waarom engageert NNOF/Your Mover Logistics zich om deze groep kansen te geven? NNOF werkte in het verleden met andere partijen zoals beschutte werkplaatsen. Een positieve houding ten aanzien van en omgang met diversiteit was reeds langer aanwezig. Het  bedrijf  vervult volgens Anne Lenaerts al 10 jaar een maatschappelijke rol.

Gedurende één jaar werkte Mustafa met een Manuscontract bij Your Mover Logistics, dan volgde de overstap naar de nieuwe payroll. In totaal verkeerden vijf medewerkers van Manus in dezelfde situatie. Slechts twee mensen werden overgenomen.  Ondertussen startten weer vijf nieuwe Manus-medewerkers met een Manuscontract  in een nieuw traject. Uit deze instroom wil NNOF opnieuw recruteren. Kimberly en Anne beamen eensgezind dat de selectie vergemakkelijkt als de partijen elkaar beter leren kennen  en dat nu alles veel gerichter verloopt. Manus levert goede werkkrachten  en geeft haar mensen een start naar een nieuwe carrière en NNof geeft op deze manier vorm  aan een duurzaam inclusief personeelsbeleid.