Doorstroom. Mustafa Saaif stroomt door van polyvalent medewerker bij Manus Brussel naar meubelmaker atelier bij NNOF/Your Mover Logistics.

Posted on Updated on

2016-09-07-16-53-00

NNOF en Manus werken samen rond duurzame tewerkstelling via een systeem van collectieve doorstroom. Manus levert goede werkkrachten met de nodige vaktechnische en sociale competenties. Tijdens het traject wordt de werknemer begeleid door Manus. Na een positieve eindevaluatie engageert NNOF zich om de werknemer te recruteren. Manus realiseert doorstroom en NNOF bespaart op wervingskosten: een win-win situatie.  We ontmoeten Anne Lenaerts, BU-manager bij NNOF en Kimberly Davits, Project Coördinator Manual services bij Manus voor een gesprek over de manier waarop het NNOF jaarlijks via Manus enkele doelgroepmedewerkers uit de sociale economie aanwerft. NNOF transformeert bestaand kantoormeubilair tot nieuwe kantooruitrusting. Bestaand meubilair dient daarbij als ruw materiaal, men werkt duurzaam en het bedrijf situeert zichzelf binnen de circulaire economie. Het motto luidt: ‘RE-PAIR , RE-USE, RE-MANUFACTURE’. Anne Lenaerts verduidelijkt dat NNOF  oorspronkelijk alles zelf wilde ontwikkelen. Eén  jaar geleden besloot men te clusteren.  Ontwikkelen en monteren blijft een zaak van NNOF, maar het operationele installeren, productie en de eindmontage werden ondergebracht bij het zusterbedrijf Your Mover Logistics.

In het atelier ontmoeten we de 45-jarige Mustafa SAAIF. Hij komt uit Marokko waar hij een diploma houtbewerking behaalde en verblijft in België sinds 2011.  In 2014 startte hij als doelgroepmedewerker met een Artikel 60 contract bij Manus. Zijn functie was daar ‘polyvalent medewerker’ en hij volgde het traject schoonmaak en renovatie. In maart 2015 startte hij  bij Your Mover Logistics onder een zogenaamd ‘manuscontract’.

Het sluitstuk van een inschakelingtraject bij Manus bestaat erin dat men gaat werken in een ander bedrijf, maar nog onder monitoring en begeleiding van Manus staat. Daarvoor gebruikt men deze speciale ‘manuscontracten’. Zo raakt de medewerker langzamerhand vertrouwd met een totaal nieuwe werksituatie in een regulier bedrijf. Dit laatste traject duurt maximum 1 jaar, waarna er mogelijk een aanwerving volgt.

Operatie doorstroom geslaagd!
Vandaag werkt Mustafa met een vast arbeidscontract bij Your Mover Logistics. Mustafa deed in Marokko enige ervaring als schrijnwerker op. Toch verliep de
overgang erg moeilijk. Hij leerde tegen de tijd en aan een hoger tempo werken, moest rekening houden met veel nieuwe regels, leren omgaan met verschillende
soorten materialen. Your Mover Logistics koesterde een aantal verwachtingen op het vlak van autonomie, (materiaal terugzetten, de onderdelen bijeenhouden, opruimen), het nemen van verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en een grotere professionaliteit. Zijn technische kennis en vaardigheden werden
geleidelijk bijgespijkerd. Op de nieuwe werkplaats werd collega Mohammed aangesteld als ‘coach’. Hij bood in de eerste plaats vaktechnische ondersteuning en heeft de juiste attitude. Mohammed coacht kinderen in zijn vrije tijd, heeft een groot hart en een sterk engagement. Evenwicht en begrip bij heel het team was
vereist, de werkdruk mocht niet te groot worden.

Hoe ervaarde hij zelf de overgang? Wat was makkelijk, wat moeilijk? Mustafa moest bijvoorbeeld leren
heel voorzichtig met het materiaal om te gaan. ‘Als ik iets beschadig dan betekent dat extra werk. Alles weer verpakken en eerst terug opnieuw produceren of repareren, dat kost heel veel tijd en geld.’ zegt hij. Dankzij Mohammed leerde hij veel bij. De overgang betekende ook loontechnisch een grote
verandering. Mustafa genoot minder verlofdagen dan tijdens zijn werkervaringstraject bij Manus. Your Mover Logistics ressorteert immers onder een ander paritair comité. Alle voor-en nadelen van het werken bij de nieuwe werkgever werden op een rijtje gezet tijdens wat men noemt de ‘fluwelen zetel
gesprekken’. Manus is sterk in het doorstroomverhaal, men zoekt een match met de partner, men streeft een haalbare sociale rol voor het reguliere bedrijf na en
een win-win voor beiden.

Op welke manier kreeg men ondersteuning van Manus? In het begin was Kimberly van Manus bijna wekelijks aanwezig om de ploegbaas te ondersteunen op het vlak van het aanleren van de juiste werkattitude, tijdens loonafspraken en evaluatiegesprekken. Drie weken na de start werd Mustafa een eerste keer geëvalueerd. Tijdens het Manuscontract is er structurele en intensieve begeleiding en voert men regelmatig gesprekken. Dat geeft genoeg inwerktijd en wordt gewaardeerd. ‘Maar te veel aanwezig zijn als Manus is ook niet goed. De band met het oude bedrijf moet geleidelijk aan verminderen‘ zegt Kimberly. Dergelijke aanpak laat toe om tot een zo goed mogelijke match te komen tussen de job en de doelgroepwerknemer. Kleine functie-aanpassingen, waren mogelijk om in het begin het gebrek aan specifieke technische kennis te compenseren. Leren om een plan te lezen, om te weten hoe de meubels in elkaar te zetten, was een werkpunt voor Mustafa. Bij anderen is de doorstroom echter niet gelukt. Er is veel geduld nodig.

Waarom engageert NNOF/Your Mover Logistics zich om deze groep kansen te geven? NNOF werkte in het verleden met andere partijen zoals beschutte werkplaatsen. Een positieve houding ten aanzien van en omgang met diversiteit was reeds langer aanwezig. Het bedrijf vervult volgens Anne Lenaerts al 10 jaar een maatschappelijke rol. Gedurende één jaar werkte Mustafa met een Manuscontractbij Your Mover Logistics, dan volgde de overstap naar de nieuwe payroll. In totaal verkeerden vijf medewerkers van Manus in dezelfde situatie. Slechts twee mensen werden overgenomen. Ondertussen startten weer vijf nieuwe Manus-medewerkers met een Manuscontract in een nieuw traject. Uit deze instroom wil NNOF opnieuw recruteren. Kimberly en Anne beamen eensgezind dat de selectie vergemakkelijkt als de partijen elkaar beter leren kennen en dat nu alles veel gerichter verloopt. The Shift nomineerde het initiatief in mei 2016 in het kader van de Sustainable Partnerships Awards.