De nieuwe Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap zit in een stroomversnelling.

De Ordonnantie passeerde op 22 februari 2018 in derde lezing in de regering en wordt binnenkort in het parlement besproken. Het Advies van de Raad van State  is bekend.

De indicatoren voor de erkenning als sociale onderneming werden uitgewerkt. Er komen nu eerst richtlijnen, een nota met verduidelijking van het wettelijk kader. De  Uitvoeringsbesluiten zullen weldra volgen, één met algemene principes en één voor inschakeling, het programma van de inschakeling en kwalitatieve, kwantitatieve, financiële aspecten.

Er werden twee werkgroepen in de schoot van het Platform Sociale Economie opgericht die in mei en juni 2017 van start gingen.

  • Een eerste werkgroep rond de algemene aspecten, vertaling van de kenmerken in indicatoren
  • Een tweede werkgroep rond aspecten van de budgettaire methodes van financiering en rond de inschakelingsprogramma’s

Verhoging van het budget voor de inschakelingseconomie blijft ons belangrijkste aandachtspunt! FeBIO nam deel aan beide werkgroepen. De keuze voor het Europees wettelijk kader in Brussel werd gemaakt: DAEB-Besluit EU 21/2012.