Verarming en een beetje minder verwarming door verlies aan koopkracht

Koken kost geld.

De gevolgen van afkalvende koopkracht laten zich overal voelen, ook bij de sociale restaurants. We kunnen er niet naast kijken. Bij De Kaai is de temperatuur al lager gezet. Prijsstijgingen zijn niet uitgesloten. Men overweegt indien absoluut noodzakelijk om van vers meer naar diepvries te gaan. Pas in uiterste nood zou ontslag van personeel volgen. Men zit voorlopig op break-even, maar bij de minste tegenslag duiken de rekeningen in het rood. VGC-subsidies zijn cruciaal en zonder sluit De Kaai onmiddellijk de deuren.

Ondertussen kende men extra middelen aan VGC toe. Minister Somers gaf 1.096.843 euro in 2023 (inclusief groeivoet Stedenfonds).  Er zijn vrijgekomen middelen door overdracht werkingen VGC naar GGC. Er is bijkomende financiering aan gemeenschappen vanuit BHG (Ministerraad 6/10/2022). Daarnaast kreeg de VGC 1,015 miljoen euro toegezegd van de Vlaamse overheid (minister Dalle) voor eenmalige energiesteun aan organisaties.  Deze middelen moeten prioritair gaan naar organisaties die in hoofdzaak afhankelijk zijn van subsidies VGC (niet voor de gemeenschapscentra of eigen infrastructuur). Tegen eind 2022 moet duidelijk zijn waar ze naar toe gaan. En er was eveneens 3,4 miljoen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Dat is natuurlijk een lichtpunt. We hopen die extra middelen effectief en snel bij het Brussels werkveld te zien terechtkomen dat nog steeds structurele indexering vraagt van alle subsidies.


Vorige week bekwamen de onderhandelaars van het werkveld een recurrente toezegging van 3% vanaf 2023 (en voor een aantal organisaties die gebonden zijn aan VIA 6 zelfs 4%).  Dat betekent dus dat men in 2024 3 x 3% meer zal ontvangen dan in 2021. Collegeleden weten, dat de huidige inflatie daarmee niet volledig wordt afgedekt.

Indien daardoor opdrachten moeten worden geschrapt, gaat men met elke organisatie individueel in gesprek om een oplossing te vinden. Organisaties kunnen zelf met voorstellen komen en deze met VGC te bespreken.

Een structureel indexeringsmechanisme werd niet toegezegd, mede omdat de dotaties aan de VGC slechts gedeeltelijk worden geïndexeerd. De gesprekken over een indexering/verhoging van de subsidies aan organisaties voert men vanaf 2024 met het nieuwe college. 

Betrek de sociale partners bij het overleg, vraagt FeBIO! Langs Franstalige kant is dat het geval in de social profit. Zorg voor meer symmetrie in het Brussels beleid (afstemming tussen COCOF, COCOM en VGC). Wij blijven ook in 2023 pleiten voor een socialer beleid.