Energiesteun voor de inschakelingsondernemingen is ook nodig voor 2022.

Energiesteun. Update 12 december 2022. Update 31 mei 2023

De Brusselse regering maakte in het kader van de voorbereiding van de begroting 2023 een budget van 26 à 27 miljoen euro vrij om een deel van de extra kosten te dekken die verband houden met de stijging van de energiefactuur voor de niet-marktgebonden sectoren die afhankelijk zijn van het Gewest, de COCOM, de COCOF en de VGC (persbericht). In mei 2023 vernemen we van Bruxeo dat er een aanzienlijk deeltje van dit budget rechtstreeks naar VGC ging van het budget. En dat VGC zelf de verdeling van die middelen voor energiesteun zal organiseren.

Om te voorkomen dat banen verloren gaan in de sector sociale economie, een bevoorrechte partner voor de opleiding en tewerkstelling van mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, wordt 6,3 miljoen euro extra uitgetrokken voor hun begeleiding, opleiding en integratie. Nog steeds met het oog op het behoud en de toename van de werkgelegenheid in het Brussels Gewest worden de geco-posten volledig geïndexeerd, dankzij een extra budget van 15 miljoen euro. Het gaat om de tewerkstelling van meer dan 7.000 Brusselaars. Dat is uiteraard positief.

Maar energiesteun is ook nodig voor 2022. En zou er komen…

Een energiemaatregel in voorbereiding voor de social profit sector onder meer door Bruxeo voor 2022 wordt naar alle waarschijnlijkheid een forfaitaire premie per organisatie en wordt verder uitgewerkt maar is, zo vernam FeBIO, alleen bestemd voor COCOM en COCOF, en niet voor VGC en het BHG (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Voor 2023 zou COCOF, COCOM, VGC en BHG in de energiesteun voor de social profit worden meegenomen.

Er was initieel, een Waalse manier van energiepremies uitdelen (een forfaitaire premie), een Vlaamse wijze (verschillen in premies naargelang de sectoren) en er circuleerde een Brussels voorstel (vierkante meters per organisatie met een extra wegingsfactor voor bepaalde sectoren die erger onder de energiecrisis lijden).

FeBIO vraagt uitbreiding van deze energiemaatregel, premie naar VGC en BHG  voor 2022 zodat ook de inschakelingsondernemingen er onder vallen. Zo kunnen ook zij de winter met een geruster gemoed tegemoet zien.

De social profit bestaat uit verschillende deelsectoren die onder andere ministers vallen. Er is een ongelijke behandeling van Brusselse organisaties die toch allemaal, voor een groot deel althans, (onze organisaties zitten vnl. in Paritair Comité 329) onder de social profit ressorteren. Volgens de laatste berichten zou men er nu voor zorgen dat de inschakelingsondernemingen onder economische hulp ressorteren ( een ander budget met energiesteun voor 2022). Deze steun is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, en is gekoppeld aan onder meer bepaalde NACE-codes. Het punt is dat de inschakelingsorganisaties vaak niet ressorteren onder de NACE-codes van de economische activiteit, maar onder die van de hoofdactiviteit (socio-professionele inschakeling). Daardoor dreigen onze organisaties weer tussen twee stoelen te vallen en deze steun mis te lopen. FeBIO vraagt Bruxeo, VGC en de Brusselse overheid om hier aandachtig voor te zijn en oplossingen te zoeken.

In 2022 zouden de Brusselse gemandateerde inschakelingsondernemingen meegenomen worden in de economische hulp maatregelen die 30% van de meerkost van de energiefacturen dekken. Op basis van een vergelijking tussen de energie facturen in 2021 en 2021 en een voorwaarde is dat een gemandateerde inschakelingsorganisatie al moet bestaan vanaf 1/1/2021. Een apart Besluit zal daartoe uitgevaardigd worden door minister Clerfayt dat geldt voor alle inschakelingsondernemingen en niet deze enkel met bepaalde NACE-codes. Positief!