Voorbereiding nieuwe Ordonnantie is gestart (luik inschakelingseconomie)

Leden van de AV die willen deelnemen aan de werkgroep zijn welkom op 19/2 en 4/3 om 12u in de Heksenketel. Graag uw aanwezigheid bevestigen.
Welke definitie van sociale economie stellen wij voorop?
Welke zijn de mogelijke verbeterpunten vertrekkend van het huidig financieringskader?
De voorstellen worden afgetoetst tijdens een AV, met FeBISP en verschillende politici.

Reactie van VGC op onze brief ivm het stopzetten van de uitstroombegeleiding

In de reactie op onze brief concludeert Guy Vanhengel in zijn schrijven dat de VGC heel wat inspanningen heeft geleverd en haar verantwoordelijkheden ter zake opnam.

Tracé Brussel heeft de opdracht gekregen en aangenomen om een oplossing te zoeken. FeBIO
informeerde bij Tracé Brussel naar de verdere timing en stappen.