Voorbereiding nieuwe Ordonnantie is gestart (luik inschakelingseconomie)

Posted on Updated on

Reactie van VGC op onze brief ivm het stopzetten van de uitstroombegeleiding

In de reactie op onze brief concludeert Guy Vanhengel in zijn schrijven dat de VGC heel wat inspanningen heeft geleverd en haar verantwoordelijkheden ter zake opnam.

Tracé Brussel heeft de opdracht gekregen en aangenomen om een oplossing te zoeken. FeBIO
informeerde bij Tracé Brussel naar de verdere timing en stappen.