Compensatiepremie corona voor sociale ondernemingen

Er is een besluit uitgevaardigd door de Brusselse regering op 4 juni  2020 n° 2020/033 m.b.t. een compensatiepremie met het oog op de schadeloosstelling van de sociale ondernemingen die een effect ondervonden van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni. Lees het Besluit.

De administratie BEW is verantwoordelijk voor de operationalisering van deze premie. Het bedrag is 2000 euro. De administratie BEW communiceert hierover en maakt weldra de praktische modaliteiten bekend. Deze premie is niet cumuleerbaar met andere soortgelijke premies (unieke covid-19 premie). De deadline om in te dienen is 15 juli. Dit is een mogelijkheid voor met name inschakelingsondernemingen die tot nu toe uit de boot vielen! In die zin beantwoordt de kersverse maatregel aan een vraag en bezorgdheid van de Federaties.  

Deze maatregel ressorteert helaas onder de de-minimis regelgeving en niet onder het European Temporary Framework covid-19. In een brief, in antwoord op een schrijven van BRUXEO met de vraag om dit laatste wettelijk kader te gebruiken geeft staatssecretaris Trachte bevoegd voor Economische Transitie aan dat het Temporary Framework teveel administratief werk zou meebrengen en dat het premiebedrag eerder bescheiden is. FeBIO meent, dat deze argumenten, komende van een overheid die organisaties zelf voor elke kleine subsidieaanvraag met een berg administratief werk opzadelt, niet erg overtuigend klinkt. De procedure wordt ondertussen door België, ook regionale overheden, al vaker gebruikt. Gezien de totale steunbedragen die er mee gemoeid zijn is dit zeker de moeite waard en passend omdat het om een buitengewone economische ramp gaat die men moet zien te bovenkomen en niet om ‘business as usual’ binnen een de-minimis kader. Het kabinet Clerfayt zou aandachtig zijn en in het kader van toekomstige coronamaatregelen het gebruik van het European Temporary Framework covid-19 in overweging nemen.